PlayPause
Slider

Świetlica profilaktyczna

świetlica czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 17.00

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat.

Świetlica realizuje zadania placówki wsparcia dziennego. Prowadzenie zajęć w formie opiekuńczej zapewnia dziecku:

– opiekę i wychowanie
– pomoc w nauce
– organizację czasu wolnego, zabawę, zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań

Zajęcia  świetlicowe,  podczas których nasi wychowankowie biorą udział w szerokiej gamie ćwiczeń profilaktycznych, integracyjnych, a także w grach i zabawach rozwijających umiejętności szkolne i społeczne.
W zależności od potrzeb w trakcie zajęć świetlicowych realizowane są zajęcia: plastyczne, kreatywne, ruchowe, relaksacyjne, a także zabawy i ćwiczenia teatralne.  Oferujemy również pomoc przy odrabianiu lekcji. Każdy uczestnik może liczyć na wsparcie przy rozwiązywaniu własnych problemów zarówno szkolnych, jak i związanych z relacjami koleżeńskimi czy rodzinnymi.  Zajęcia dostosowane są do wieku i stopnia rozwoju dzieci. Spotkania świetlicowe to także dobra okazja do zabawy i relaksu.

Uczestnicy mogą przebywać w świetlicy w dogodnym dla siebie czasie.

MCP, ul. Norwida 2, sala nr 6 i 8,  zapisy w MCP trwają cały rok, tel. 81-468-77-96

Prowadzące: Katarzyna Amrozy, Magdalena Skibińska, Ewa Mazur, Nina Czornak

Mikołaj 2019

Warsztat Bozonarodzeniowy 2019

Andrzejki 2019

Zajecia aktywizujące

Zajęcia aktywizujące – nastawione na rozwój społeczny dziecka, z wykorzystaniem zabaw i gier animacyjnych, teatralnych a także ćwiczeń psychoedukacyjnych.

Zajęcia kreatywne

Zajęcia kreatywne – dzieci spędzają czas wolny w sposób twórczy.  Zajęcia mają na celu zapoznanie uczestników z różnymi technikami ekspresji twórczej, dzięki którym mają możliwość wyrażania siebie i swoich emocji poprzez szeroko pojętą sztukę.

Zajęcia ruchowe

 Zajęcia ruchowe  – to gry i zabawy ruchowe, zespołowe w gronie przyjaznych osób. Mają na celu umożliwienie dzieciom odreagowania nagromadzonych napięć i zaspokojenie aktywności fizycznej..