Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2016-2017

Staramy się, aby nasza świetlica była dla dzieci azylem i ucieczką od szarej rzeczywistości, miejscem, gdzie mogą spędzić wolny czas i uzyskać wsparcie i pomoc pedagoga, a z czasem również grupy rówieśniczej. Dbamy o to by, każdą sytuację traktować zadaniowo. Zdajemy sobie sprawę, że w naszej pracy nie wystarczy postawa opiekuńcza wobec dzieci, ważne są: umiejętność pracy z grupą, pomysłowość, otwartość i uczciwość . Wspieramy naszych wychowanków w poznawaniu swoich mocnych stron, uczymy ich otwartości i nieskrępowanego wyrażania uczuć i emocji.

Wiele czasu poświęca się również tematyce profilaktycznej i umiejętności odmawiania w warunkach presji środowiska.

Zajęcia pozalekcyjne oferowane przez Miejskie Centrum Profilaktyki są bezpłatne.

Zajęcia taneczne

MCP, ul. Norwida 2,

godziny zajęć –  od 8.10. 2016 r. w każdą sobotę:

830 ÷ 930     Hip-hop   – grupa starsza – dla dzieci powyżej  12 lat

930 ÷ 1030   Hip-hop  – grupa młodsza – dla dzieci do 12 lat 

1030 ÷ 1130 Disco Dance

1130 ÷ 1230  Freestyle z elementami tańca klasycznego  (balet)

1230 ÷ 1330  Stepowanie

1330 ÷ 1430  Zajęcia rytmiczno- taneczne dla przedszkolaków

prowadzący: Anna Łakota, Agnieszka Wąsik

Zajęcia muzyczne:

MCP, ul. Norwida 2,

prowadzący:  Jacek Zakrzewski

godziny zajęć będą ustalane indywidualnie z uczniami

Turnieje sportowe – Piłka nożna

Współorganizacja

Praktyczna edukacja rowerowa

Świdnickie Szkoły Podstawowe

Realizacja: kwiecień – czerwiec 2017