PlayPause
Slider

Miejskie Centrum Profilaktyki już po raz czternasty zorganizowało Przegląd Profilaktyczny pod nazwą „Żyć pełnią”. Na scenie zaprezentowało się 10 grup teatralnych z miasta Świdnika.


Powitanie

Teatr „Promyczki” z Przedszkola nr 6 w spektaklu „Bajkowy świat Joanny Papuzińskiej”

Teatr „Łątki” z Montessori I z Przedszkola nr 4 w teatralnym debiucie „Anioły mają dobre serca”

Teatr „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w spektaklu „Historia pewnej przyjaźni”

„Teatra Lalki” z Miejskiego Ośrodka Kultury w spektaklu „Mamy lalkę, mamy scenariusz, zróbmy…”

„Dziecięcy Teatru Ruchu” z Miejskiego Ośrodka Kultury prezentujący widowisko „Wścibscy”

Teatr „Aplauz” z Miejskiego Centrum Profilaktyki w spektaklu „Relacje”

Teatr „Pasjonaci” ze Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI w spektaklu „Bieguny uczuć – taniec Kristin”

Teatr „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w spektaklu „Nowa”

Teatr „Na skrzydłach” z Gimnazjum nr 3 w spektaklu „Trzeci scenariusz”

Teatr „Puk Puk” z Miejskiego Ośrodka Kultury w spektaklu „Głusi”