PlayPause
Slider

Miejskie Centrum Profilaktyki już po raz trzynasty zorganizowało Przegląd Profilaktyczny pod nazwą „Żyć pełnią”

Na scenie zaprezentowało się 10 grup teatralnych z miasta Świdnika. W części przeznaczonej dla dzieci młodszych obejrzeliśmy 5 widowisk teatralnych dziecięcych, w części dla starszej publiczności cztery spektakle młodzieżowe i jeden z udziałem osób dorosłych. Cieszy coraz wyższy poziom spektakli, czystość i wyrazistość sceniczna, dbałość o stronę muzyczną i plastyczną widowisk. Przegląd już na stałe wpisał się w historię miasta, cieszy duże zainteresowanie zarówno ze strony grup teatralnych ale także publiczności. Główny nacisk Miejskie Centrum Profilaktyki kładzie na stronę terapeutyczną, profilaktyczną spektakli. Grupy teatralne objęte są warsztatem teatralnym. Ważne dla nas są odczucia dzieci, dialog z młodszym pokoleniem. Młodzież angażowana jest w tworzenie scenariuszy, w ten sposób wyraża swój pogląd na świat, swoje obawy, oczekiwania i potrzeby. Do głębokiej refleksji zmusza tematyka spektakli młodzieżowych. Mówią one o różnych formach przemocy wśród młodzieży, samotności, odrzuceniu, tęsknocie i miłości. Teatr profilaktyczny odwołuje się do najważniejszych wartości w życiu człowieka. Po raz drugi do udziału w przeglądzie dołączyła grupa teatralna Bajkoluby- złożona z osób dorosłych z Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku i Fundacji Artystycznej Lubelskiej. Przegląd łączy pokolenia, uczy wrażliwości i szacunku do  poezji, teatru i siebie nawzajem. Organizacja przeglądów i profilaktyka poprzez działania teatralne mają rozbudzać zainteresowania dzieci, rozwijać pasje życiowe, umacniać dzieci w sferze emocjonalnej. Cieszy kiedy dzieci stają się bardziej pewne siebie, bardziej śmiałe, radosne, wysłuchane i zrozumiane.

Przegląd prowadzony jest przez animatorów, młodzież związaną z Miejskim Centrum Profilaktyki. Na uroczystym zakończeniu grupom teatralnym, instruktorom-nauczycielom i każdemu dziecku z osobna wręczane są dyplomy i prezenty pamiątkowe. Nagrody są tak dobierane by integrować poszczególne grupy a zarazem budować środowisko teatralne w mieście.


 

Otwarcie, publicznosc

Pieśń o Słońcu niewyczerpanym, Bajkoluby

Inny nie znaczy gorszy, Bez nazwy

Zaczarowane lustro, Stowarzyszenie umarłych poetów