Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, i ponadgimnazjalnych;

czas realizacji wybranego tematu zajęć do uzgodnienia; 2 realizatorów.

Proponowane tematy zajęć:

  • komunikacja interpersonalna,
  • uczucia,
  • rozwiązywanie konfliktów,
  • twórczość,
  • asertywność,
  • podejmowanie decyzji, rozwiązywanie problemów,
  • budowanie poczucia własnej wartości,
  • sposoby radzenia sobie ze stresem.

Realizatorzy:  Magdalena Łubkowska, Elżbieta Kuna, Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy