PlayPause
Slider

Miejskie  Centrum Profilaktyki corocznie organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników działających w obszarze pomocy społecznej: dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów zawodowych i społecznych,  pracowników socjalnych, policji, straży miejskiej.


23 luty – Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Miejskie Centrum Profilaktyki od wielu lat w swoich różnorodnych działaniach- codziennej pracy i akcjach lokalnych, wspiera zdrowie psychiczne mieszkańców Świdnika.

W dniach 22-23.02.2021 r placówka zorganizowała szkolenie ” Stany depresyjne. samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” dla psychologów, pedagogów i asystentów rodziny. Szkolenie wpisuje się w obchody Dnia Walki z Depresją.

Depresja to ciężka choroba, która dotyka niezależnie od wieku. Cierpią na nią dorośli, młodzież i dzieci. Jest ciężka w swoim przebiegu, przykra w odczuciach. Objawami jest smutek, przygnębienie, brak wiary we własne możliwości, wycofywanie się z aktywności lub agresywna postawa wobec siebie i innych. U chorych dominuje poczucie samotności, pustka, bezsilność, wyczerpanie, brak energii, bezsenność. Dręczą człowieka przykre, czarne myśli. Cierpienie i silne napięcie wewnętrzne sprawia, że chorzy często się samookaleczają lub podejmują próby samobójcze. Czują się niezrozumiani i bezwartościowi. Osoby doświadczające depresji wymagają codziennego wsparcia emocjonalnego i często profesjonalnej opieki specjalistów.

Dwudniowe szkolenie kadry merytorycznej w Miejskim Centrum Profilaktyki poprowadziła Pani Małgorzata Łuba, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista suicydologii.

Niedawno, w czasie trwania epidemii COVID 19 pracownicy MCP zdobyli certyfikaty konsultanta kryzysowego z wpisem na krajową listę konsultantów kryzysowych. Warto podkreślić, że placówka w ostatnim roku poza wzmocnieniem merytorycznym przeszła także gruntowny remont pomieszczeń. Nowoczesne, odświeżone gabinety i sale terapeutyczne stały się przyjaznym miejscem dla potrzebujących wsparcia mieszkańców naszego miasta. W czasie obostrzeń placówka czynna jest codziennie i przyjmuje pacjentów i klientów zgodnie z ich potrzebami. Działa poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne, grupy terapeutyczne dziecięce i młodzieżowe.

Certyfikowani Konsultanci Kryzysowi

Z przyjemnością informujemy, że  kadra Miejskiego Centrum Profilaktyki uczestniczyła w szkoleniu Konsultant Kryzysowy i po pozytywnym przetestowaniu umiejętności  otrzymała Certyfikaty Konsultanta Kryzysowego z wpisem na krajową listę konsultantów.

Szkolenie, jako pierwsza część cyklu szkoleniowego Coach/Mentor Kryzysowy posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK) . Program szkoleniowy jest  również certyfikowany i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego. Dwudniowe szkolenie certyfikacyjne prowadziła Pani dr Elżbieta Kluska — Łabuz.

Kryzys jest reakcją zdrowego, dobrze funkcjonującego człowieka na sytuacje trudną, która zaburza nam normalne funkcjonowanie. Jest to zjawisko wpisane w tok ludzkiego życia, bez względu na płeć, status społeczny, doświadczenie, czy wykształcenie. Niestety nie ma złotego środka by go uniknąć, dlatego w czasie kryzysu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. W ramach konsultacji łatwiej jest skonfrontować się z trudnymi emocjami, wsłuchać w swoje potrzeby, dokonać refleksji nad tym, co się dzieje, a także odnaleźć własne zasoby do pracy z kryzysem.

Certyfikowani konsultanci kryzysowi w MCP:

Kossowska Ewa
Amrozy Katarzyna
Czornak Nina
Holuk Paweł
Łubkowska Magdalena
Mazur Ewa
Pietrzela Agnieszka
Skibińska Magdalena
Jachowicz Iwona
Kurzejewska Alina
Zaremba Bogdan
Zaremba Agnieszka

Emisja glosu

Dialog Motywujący

W dniach 24 i 25 listopada 2016 Pedagodzy i psycholodzy odbyli dwudniowe szkolenie z „Dialogu Motywującego”.  Celem szkolenia było podnoszenie umiejętności zaradczych, wzbogacanie technik pracy  i warsztatu zawodowego zwiększającego możliwości pomocy człowiekowi w potrzebie.

Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych

Miejskie Centrum Profilaktyki zaprosiło  psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów, policjantów i strażników miejskich – na  warsztat „Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych”. Szkolenie odbyło się w dniu 3.12.2014 w godz. 10.00 – 14.00, przeprowadziła je Pani   Dorota Tkaczyk – pedagog, specjalista terapii uzależnień.

Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS

18.11.2014 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dla  psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie, kuratorów – bezpłatne szkolenie „Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS”. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik – poprowadził je Pan Roman Latoszyński – edukator, konsultant z zakresu HIV/AIDS.
Program szkolenia.
I Epidemiologia
II Drogi zakażenia
II Kto może zakazić się HIV?
III Terapia
IV Czy i kiedy powstanie szczepionka/ leki anyyretrowirusowe
V Dzielenie się własnym doświadczeniem
VI Pytania uczestników-np. jak prowadzić zajęcia z młodzieżą

Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty

12.11.2014 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dla  pracowników działających w obszarze pomocy społecznej  szkolenie „Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty”. Realizatorem szkolenia było Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –poprowadził je koordynator szkoleń „ NL” Pani Anna Piechcińska- Szymańska. Szkolenie w całości finansowane było z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Cyberprzemoc

28.11.2013 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowalo dla  psychologów, pedagogów, nauczycieli i wszystkich pracowników działających w obszarze pomocy społecznej szkolenie „Cyberprzemoc”. Realizatorem szkolenia było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy

22.10.2013  Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dla pracowników działających w obszarze pomocy społecznej szkolenie “Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy”. Realizatorem szkolenia było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Małe formy teatralne

15.10.2013 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało pierwsze spotkanie warsztatów z cyklu: „Małe formy teatralne”. Celem warsztatu było nabycie wiedzy na temat tworzenia scenariuszy odpowiednich do wieku dzieci, przygotowywania krótkich przedstawień teatralnych, zapoznanie się z grami i zabawami teatralnymi. Warsztat poprowadził instruktor teatralny Pan Michał Stanowski.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy

30.09.2013r Miejsckie Centrum Profilaktyki zorganizowało 8 godzinny warsztat pt. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy.” Szkolenie skierowane zostało do  pracowników działających w obszarze pomocy społecznej . Realizatorem było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Dziecko i rodzice przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich

31.10.2012 r. odbyło się szkolenie dotyczące realizacji ustawy o  wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – „Dziecko i rodzice przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich” – Zasady współpracy, podział obowiązków i granice odpowiedzialności między gminą a powiatem – 4 filary pomocy dziecku i rodzinie oraz współdziałanie gminy i powiatu w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, udziału asystenta z zespołem ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Przeprowadziła je Pani Alina Prusinowska- Marek ( kurator zawodowy, specjalista przeciwdziałania przemocy.)

Młodzież i narkotyki

13.11.2012r. odbył się warsztat szkoleniowy „Młodzież i narkotyki” – jak pracować z uczniem  czyli przeciwko wychowawczej bezradności. Przeprowadziła je Pani Jolanta Łazuga-Koczurowska – przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. psycholog kliniczny, specjalistka terapii uzależnień.