PlayPause
Slider

 Ruszają kolejne  edycje  Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Zapisy w MCP,  nr tel: 81-468-77-96

MCP, ul. Norwida 2, sala nr 6

Warsztaty dla rodziców, nauczycieli i wychowawców na podstawie koncepcji wychowania bez porażek Thomasa Gordona i książki Adele Faber, Elanie Mazlish z cyklu „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Czas realizacji: 10 cotygodniowych spotkań, czas trwania: 3 godz.;  liczebność grupy: 10 – 15 osób.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi, uczniami, wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w efektywnym radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, refleksja nad własną postawą wychowawczą oraz wymiana doświadczeń pozwalają osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Tematyka zajęć obejmuje budowanie relacji dorosły-dziecko, w tym:

  • wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
  • rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
  • aktywne, wspierające słuchanie,
  • motywowanie dziecka do współdziałania,
  • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
  • uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
  • wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
  • budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
  • konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Trenerzy programu:  Katarzyna Amrozy, Magdalena Skibińska