Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania ALKOHOLIZMOWI

Punkt czynny jest w dni powszednie:
poniedziałek, środa i piątek w godzinach: 8.00 – 17.00,
wtorek, czwartek: 8.00- 18.00,

Osoby prowadzące:  Paweł Holuk

Dużym atutem zwiększającym skuteczność funkcjonowania punktu jest fakt, że prowadzony jest on przez dwóch pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki będących jednocześnie członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powoduje to znaczne przyśpieszenie procedur interwencyjnych wobec mieszkańców miasta nadużywających alkohol. Dziennie z usług punktu korzysta średnio od kilku do kilkunastu osób. Alkoholizmowi często towarzyszy zjawisko przemocy domowej, pomocnym jest, że pracownicy punktu  MCP są jednocześnie kuratorami społecznymi wydz. karnego Sądu Rejonowego.

Uświadomienie sprawcy konsekwencji prawnych stosowania przemocy i danie alternatywnej oferty leczenia odwykowego często jest skuteczną motywacją do podjęcia działań w kierunku kontaktu z terapeutą.