PlayPause
Slider

Programy profilaktyczne mają na celu wspieranie rozwoju oraz zapobieganie pojawieniu się niekorzystnych zjawisk społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem używania alkoholu, tytoniu i narkotyków przez dzieci i młodzież.

W realizowanych przez pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki programach stosowane są przede wszystkim strategie informacyjne polegające na dostarczeniu adekwatnych informacji na temat skutków zachowań szkodliwych oraz strategie edukacyjne polegające na rozwijaniu umiejętności psychospołecznych.

Zajęcia mają charakter grupowy i są prowadzone z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy: wykład, warsztat. W pracy z małymi grupami preferowane są techniki aktywizujące pracę w grupie: scenki, ćwiczenia, gry psychologiczne, „burza mózgów”, praca w grupach, praca w kręgu.

Tematyka prowadzonych zajęć może być modyfikowana zgodnie z potrzebami odbiorców.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Miejskim Centrum Profilaktyki

Oferta 2016/2017: