PlayPause
Slider

We wtorek 24 kwietnia w naszym mieście nastąpiła inauguracja trzeciej już edycji praktycznej edukacji rowerowej. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe w Świdniku. W SP3 o godzinie 8.00 rozpoczęła się część teoretyczna programu edukacyjnego zatytułowanego: Dzień rowerowy w szkole – skierowanego do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, strażników miejskich i psychologów.
Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady właściwego zdrowego odżywiania się i zachęcane są do aktywnego spędzania czasu wolnego. Każda szkoła Dzień rowerowy przeżywa w innym terminie zgodnie z harmonogramem. Zajęcia teoretyczne kończą się w piątek 27 kwietnia w SP5. W kolejnych etapach w maju, dzieci swoje umiejętności rowerowe ćwiczyć będą na miasteczku rowerowym a później w terenie. Program koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki. Działania wspiera Urząd Miasta Świdnik. Do akcji przyłączyły się służby mundurowe – Straż Miejska.

Założeniem programu jest profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej dla uczniów świdnickich szkół podstawowych.


Zajęcia profilaktyczne z zasad bezpieczeństwa – edycja 2018

Miasteczko ruchu drogowego – edycja 2018

Egzamin na kartę rowerową – edycja 2017

Zajęcia terenowe – edycja 2017

Miasteczko ruchu drogowego – edycja 2017

Zajęcia profilaktyczne z zasad bezpieczeństwa – edycja 2017

Zajęcia profilaktyczne z zasad bezpieczeństwa – edycja 2016