PlayPause
Slider

Jedną z form działalności Miejskiego Centrum Profilaktyki jest organizowanie obozów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży ze Świdnika. Nasza oferta to ciekawe, aktywne i rozwijające spędzanie wakacji letnich w najbardziej atrakcyjnych regionach Polski. Do tej pory odkrywaliśmy uroki Pienin, Tatr, Łeby oraz Beskidu Żywieckiego. W każdym z tych miejsc odkrywaliśmy wspólnie z dziećmi najpiękniejsze i najbardziej urokliwe zakątki.

W trakcie naszych obozów uczestnicy korzystają z różnorodnych form spędzania wolnego czasu: wycieczki, spacery, ogniska, dyskoteki pozwalające aktywnie i atrakcyjne spędzać wolny czas, gry i zabawy sportowe w duchu zdrowej rywalizacji, zajęcia plastyczne rozwijające twórczość i wyobraźnię dzieci oraz zajęcia taneczno-muzyczne pozwalające na ekspresję potencjału twórczego.

Wszelkie inicjatywy i wysiłki uczestników są zauważane i doceniane. Dzieci mają możliwość uczestnictwa w różnych konkursach, a których ważne są nie tylko umiejętności, ale i pomysłowość i poczucie humoru. Podczas pobytu staramy się, by codzienne czynności były okazją do ćwiczenia cennych umiejętności związanych z nawiązywaniem i podtrzymywaniem kontaktów z innymi ludźmi. Kładziemy szczególny nacisk na rozwój następujących umiejętności: współpracy, konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, efektywnej komunikacji z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Każdy obóz to czas nawiązywania nowych kontaktów, znajomości, a czasami nawet początek nowych przyjaźni.

Wspólnie spędzany czas szybko płynie. Staramy się, by ostatni dzień obozu był radosnym wydarzeniem. Każde dziecko otrzymuje pamiątkowy dyplom i drobny upominek. Jednak mamy nadzieję, że najcenniejszym prezentem jest mnóstwo miłych wspomnień i doświadczeń, które będą powracać podczas całego roku.