PlayPause
Slider

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” 9.11.2017 r zorganizowało dwa spotkania profilaktyczne z sędzią Anną Marią Wesołowską pt. „Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”. Na pierwsze spotkanie do sali widowiskowej Kina Lot  w Świdniku zaproszeni zostali uczniowie drugich klas gimnazjalnych , w drugim uczestniczyli ich rodzice, nauczyciele , psycholodzy. Sędzia Anna Maria Wesołowska starała się uwrażliwić młodzież na przestrzeganie prawa, zapoznać ich z ewentualnymi konsekwencjami w przypadku jego złamania, a dorosłych nauczyć jak wspierać rozwój dziecka i reagować na niewłaściwe czy przestępcze zachowania swoich pociech.

W ramach listopadowej akcji zorganizowane zostały także dwa spotkania profilaktyczne, których celem było dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z mediów oraz zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego korzystania z Internetu. Zaproszonym gościem był Pan Wojciech Ronatowicz- pedagog specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa w Internecie. W spotkaniach, które odbyły się w sali widowiskowej Kina Lot, wzięli udział wszyscy uczniowie V i VI klas szkół podstawowych w Świdniku. W trakcie prelekcji uczestnicy poznali badania dotyczące częstotliwości korzystania z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. W interesujący sposób zostały przedstawione treści odnoszące się do niebezpieczeństw wynikających z nierozsądnego korzystania z portali społecznościowych oraz ujawniania swojego wizerunku w sieci. Uczniowie mogli przekonać się i sprawdzić, czy ich hasło internetowe oraz adres mailowy są bezpieczne. Dowiedzieli się również  w jaki sposób chronić się i jak reagować na cyberbulling.

Dnia 16.11.2017 roku w sali widowiskowej  Kina Lot w Świdniku Miejskie Centrum Profilaktyki gościło Dobromiła Makowskiego – rapera, pedagoga, założyciela fundacji „Młodzi dla Młodych”. Autor programu profilaktycznego RapPedagogia spotkał się z uczniami świdnickich liceów i gimnazjów. Spotkanie miało charakter świadectwa, dyskusji oraz koncertu. Artysta dzielił się swoimi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa: jego rodzicie nadużywali alkoholu i stosowali przemoc, w wieku 12 lat trafił do domu dziecka, miał również problem z narkotykami i mimo młodego wieku był bezdomnym. Obecnie odwiedza wiele polskich miast, spotyka się z młodzieżą ze szkół i domów dziecka, jak też zakładów karnych uświadamiając młodych, że można żyć inaczej. „Maku” szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, wykładowca i animator w swej osobistej historii poruszył nie tylko tematykę zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lecz także podkreślał indywidualność i możliwość wyboru każdej osoby, ukazał na nowo pojęcie szacunku, do rówieśników, rodziców, nauczycieli. Forma i sposób prezentacji warsztatów wywołała wiele emocji i z pewnością pobudziła młodzież do refleksji.

21.11.2017 r uczniowie szkół średnich zaproszeni zostali przez Miejskie Centrum Profilaktyki do sali widowiskowej Kina Lot w Świdniku na program profilaktyczny „Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS.” Konsultant, edukator z zakresu HIV /AIDS Pan Roman Latoszyński przybliżył uczestnikom spotkania zagrożenia czyhające na młodego człowieka będące wynikiem lekkomyślnych, ryzykownych zachowań  seksualnych.

27.11.2017r w sali kameralnej MOK w Świdniku odbyło się spotkanie pracowników służb społecznych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów, asystentów rodziny. Blisko sto osób uczestniczyło w szkoleniu pt. „Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży- rozpoznanie, sposoby postępowania, leczenie, rokowania”. Szkolił pracowników doktor nauk społecznych- psychiatra i certyfikowany psychoterapeuta  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krzysztof Szwajca.


Cyberprzemoc- ryzykowne zachowania dzieci w sieci

Programu profilaktyczny RapPedagogia

Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS.

Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży- rozpoznanie, sposoby postępowania, leczenie, rokowania