PlayPause
Slider

8 listopada o godz. 8.30  w Świdniku  ulicami Kopernika, Niepodległości i Aleją Lotników Polskich do Kina LOT  ruszył Marsz Białej Wstążki. W przemarszu przeciw przemocy udział wzięli uczniowie i nauczyciele  Gimnazjum nr 1 w Świdniku,  pracownicy jednostek działających w obszarze  pomocy społecznej – Miejskiego Centrum Profilaktyki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  przedstawiciele władz miasta, policji i straży miejskiej.

Uczniowie nieśli transparenty z hasłami profilaktycznymi, białe baloniki w dłoniach i białe wstążeczki na ubraniach. Uczestnicy przemarszu wyrazili w ten sposób protest przeciw agresji i przemocy jaka dotyka nas na co dzień w rodzinach, szkole, relacjach koleżeńskich, w realnej  rzeczywistości  i w Internecie. Marsz zainicjowany przez pracowników MOPS przewędrował do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Na scenie kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Ewa Kossowska oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Łukasz Reszka, Komendant Policji Grzegorz Hołub i Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Jan Sprawka oficjalnie  rozpoczęli  akcję lokalną – „Listopad miesiącem profilaktyki. ”Uczniowie Gimnazjum nr 1 i nr 2 uczestniczyli w programie słowno-muzycznym „Dopóki masz wybór”,  realizowanym przez Piotra Nagiela i Marcina Kołdrę. O godz. 11  powtórzono koncert profilaktyczny  dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Świdniku. Akcję „Listopad miesiącem profilaktyki” koordynuje  Miejskie Centrum Profilaktyki.

Zjawisko cyberprzestępczości stało się tematem wiodącym spotkania profilaktycznego zorganizowanego 16.11.2016r  przez Miejskie Centrum Profilaktyki  dla wszystkich świdnickich szóstoklasistów. Spotkanie wpisało się w akcję lokalną –„ Listopad miesiącem profilaktyki”. Odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

W temat cyberprzemocy publiczność wprowadziła młodzież z  teatru Aplauz z Miejskiego Centrum Profilaktyki wystawiając  spektakl w „Sieci”. Widowisko żartobliwe w swoim wyrazie, autentyczne w tematyce i dynamiczne w akcji trafiło do serc publiczności. Program pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie” poprowadził Wojciech Ronatowicz , ekspert ds. bezpieczeństwa w Internecie. Spotkanie z policjantami zwróciło uwagę na konsekwencje prawne związane z cyberprzestępczością.


Profilaktyczny program słowno-muzyczny

Bądź bezpieczny d obie HIV