PlayPause
Slider

Miejskie Centrum Profilaktyki po raz kolejny zorganizowało szereg spotkań profilaktycznych podczas lokalnego wydarzenia pod nazwą „Dla Zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki”. W ramach akcji miało miejsce wiele różnych inicjatyw, między innymi organizacja programów profilaktycznych dla szkół, szkoleń dla służb oraz psychologów, pedagogów i nauczycieli, a także programów dla rodzin asystenckich. Odbyło się również forum trzeźwościowe, czyli spotkanie ze środowiskiem abstynenckim.

W tym roku uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych mieli okazję do uczestniczenia w poruszającym i mocnym w przesłaniu spotkaniu „Masz jedno życie – powtórki nie będzie”, prowadzonym przez pana Dobromira Makowskiego. Myślą przewodnią spotkania było stwierdzenie „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Program „RapPedagogia” to oparte na muzyce hip-hop świadectwo życia artysty, który poprzez swój przykład pokazuje młodym ludziom, że będąc nawet w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej dzięki determinacji i życzliwym podejściu otrzymanym od innych osób można spełnić swoje marzenia. Dobromir Makowski poprzez adekwatny język i pełne zrozumienie dla świata młodych ludzi pokazał jak ważna jest uważność i otwartość na drugiego człowieka, gdyż czasem te drobne gesty potrafią ocalić ludzkie życie.

Młodzież ze świdnickich szkół uczestniczyła w programie profilaktycznym „Czym jest seksualność?”, prowadzonym przez psychoterapeutkę, panią Magdalenę Smaś-Myszczyszyn. Podczas spotkania młodzi ludzie mieli okazję do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi seksualności człowieka oraz do zobaczenia tego, jak ta strefa jest postrzegana przez odmienność płci. Ponadto, spotkanie umożliwiło wzbudzenie w młodych ludziach tolerancji na odmienność drugiego człowieka, a także pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Miejskie Centrum Profilaktyki było również organizatorem szkoleń skierowanych do wielu grup zawodowych. Instytut Rozwoju i Edukacji Progres przeprowadził szkolenie „Procedura Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji”, natomiast psychoterapeuta Magdalena Smaś-Myszczyszyn zrealizowała szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych pt. „Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka”. Ponadto, osoby zafascynowane teatrem miały okazję wziąć udział w warsztacie „Teatr w Profilaktyce – podstawy realizacji spektaklu teatralnego i budowy scenariusza”, który poprowadzili Katarzyna Marjasiewicz i Michał Stanowski.

W dniu 14 listopada Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy Oaza zorganizował XIII Forum Trzeźwościowe, podczas którego środowisko abstynenckie starało się odpowiedzieć na pytanie jak uczynić życie pełniejszym. Podczas spotkania uczestnicy szkolili się i dzielili swoimi świadectwami i historiami życia, a ich wyznania przeplatane były fragmentami muzycznymi.

Miejskie Centrum Profilaktyki wyszło również naprzeciw rodzinom objętym współpracą z asystentami rodziny. Podczas zorganizowanego programu „Rodzina razem”, zarówno dzieci, jak i rodzice, mogli wziąć udział w zabawach animacyjnych oraz warsztatach plastycznych. Dla uczestników zostało zorganizowane również „Rodzinne kino”, a także sesja zdjęciowa, podczas której członkowie rodziny mieli okazję otrzymać pamiątkową fotografię. Ponadto, wszyscy uczestnicy programu mieli okazję do wspólnej zabawy andrzejkowej połączonej z wróżbami i słodkim poczęstunkiem.

W akcji „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” uczestniczyło ponad 1000 osób, zaangażowały się wszystkie placówki oświatowe, społeczne i kultury. Akcja odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona. Pomoc w organizacji zapewnił Miejski Ośrodek Kultury udostępniając miejsce spotkań, oprawę techniczną i życzliwe przyjęcie. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły realizację akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki”.


Czym jest seksualność?

Procedura Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji

„RapPedagogia

Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka – szkolenie

XIII Forum Trzeźwościowe