Na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki siedzibę swoją mają:

Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Klub Abstynenta ‘Oaza’

Miejskie Centrum Profilaktyki
ul. Noriwda 2

czynny codziennie od 17- 20

Stowarzyszenie Komitet Pomocy SOS

Miejskie Centrum Profilaktyki
ul. Noriwda 2

czynny w środę w godzinach 16-19

grupa Anonimowych Alkoholików Arka

Miejskie Centrum Profilaktyki
ul. Noriwda 2

mitingi w środy o godzinie 19  i w niedziele o godzinie 16

grupa kobiet współuzależnionych Al-Anon

Miejskie Centrum Profilaktyki
ul. Noriwda 2

spotkania we wtorki o godzinie 18