18 XII 2013 MCP uczestniczyło w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa – organizowanej przez Komendę Policji w Świdniku