PlayPause
Slider

Asystent rodziny wspiera rodziny z dziećmi, które borykają się z różnymi problemami. Zadaniem asystenta jest nauczyć je samodzielnego pokonywania trudności życiowych, zwłaszcza tych dotyczących opieki i wychowania dzieci.

Asystent we współpracy z rodzinami realizuje plan pracy – kontrakt, który określa plan pomocy.

Przykładowy plan pomocy zakładać może następujące czynności:

  • nauka opiekowania się i wychowywania dzieci,
  • nauka planowania i wykonywania obowiązków domowych,
  • pomoc w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych,
  • pomoc w poszukiwaniu pracy,
  • nauka właściwego gospodarowania środkami finansowymi,
  • wsparcie w kontaktach z różnymi instytucjami: pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,
  • pomoc w wypełnianiu dokumentów oraz w realizowaniu spraw urzędowych,
  • dostarczenie informacji o tym, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka.

Asystent rodziny spotyka się z rodziną głównie w domu rodziny lub innym miejscu wskazanym przez rodzinę. Na początku spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej. Współpracuje z pracownikami różnych instytucji m.in. pracownikami socjalnymi, kuratorami oraz koordynatorami pieczy zastępczej. Nadrzędnym celem pracy jest dobro całej rodziny, a przede wszystkim dzieci, które powinny czuć się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.

Asystenci rodziny:

Elżbieta Kuna – asystent rodziny, psycholog.

Ewa Mazur – asystent rodziny, pedagog.

Nina Czornak – asystent rodziny, psycholog.

Paweł Holuk – asystent rodziny, psycholog.

Alina  Kurzejewska – asystent rodziny.

Iwona Jachowicz – asystent rodziny.