Plakat – Listopad miesiącem profilaktyki 2021


Oferta CUS- Sekcja profilaktyki , terapii uzaleznień i wsparcia rodziny 2021-2022


Plakat XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Zyć pełnią”


Formularz zgłoszeniowy


„Wzmocnij siebie” – Projekt dla rodzin z Gminy Miejskiej Świdnik


ANDRZEJKI EKO – rodzina razem


Razem na sportowo -rodzinne zabawy ruchowe


Konkurs fotograficzny – Zdrowe więzi zatrzymane w obiektywie


Oferta zajęć realizowanych przez MCP w roku szkolnym 2019/2020


Plakat XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Zyć pełnią”


Plakat – Listopad miesiącem profilaktyki 2019


Oferta zajęć realizowanych przez MCP w roku szkolnym 2019/2020


Diagnoza lokalnych zagrożeń  społecznych – Miasto Świdnik, 2018


Protokół z  XVI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Zyć pełnią”


Plakat XVI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Zyć pełnią”


Oferta zajęć realizowanych przez MCP w roku szkolnym 2018/2019


Plakat XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Zyć pełnią”


Zgłoszenie na szkolenie „Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne u dzieci i młodzieży” – prowadzący psychiatra Krzysztof Szwajca


Oferta zajęć realizowanych przez MCP w roku szkolnym 2016/2017


Plakat XIV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych


Oferta zajęć realizowanych przez MCP w roku szkolnym 2016/2017


Informacja o kontroli RIO


 

Oferta programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych 2015/2016 realizowanych przez  Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku


Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2015


Program przeciwdziałania narkomanii na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2015


Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik w roku 2015


Diagnoza Profilaktyczna – szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne w Świdniku rok szkolny 2014/2015


Oferta programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych 2014 / 2015 realizowanych przez  Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku


Gmina Świdnik, reprezentowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Pozory mylą, dowód nie”


Statut Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku


Regulamin organizacyjny Miejskiego Centrum Profilaktyki z 01.09.2007


Wzór zgłoszenia  do MKRPA