Zajęcia edukacyjne dla rodziców, pedagogów, nauczycieli, czas realizacji 90 min., 1 ¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Nabycie umiejętności rozpoznawania środków narkotycznych oraz ich form występowania, uświadomienie przyczyn sięgania przez młodzież po środki odurzające, nabycie umiejętności wczesnej, nabycie umiejętności postępowania w przypadku stwierdzenia problemu tak indywidualnego jak i grupowego.

Korzyści profilaktyczne

Wiedza o zjawisku narkomanii, umiejętność radzenia sobie w poszczególnych sytuacjach oraz udzielenia pomocy osobom potrzebującym.

Metody pracy

Prezentacja rodzajów środków odurzających, omawianie poszczególnych grup w aspekcie reakcji organizmu, dyskusja.

Realizatorzy: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska, Magdalena Łubkowska