Warsztaty dla uczniów w wieku 16-19 lat,
czas realizacji 2 x 45 min., 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Celem jest uświadomienie młodym ludziom problemów wynikających z uprawiania gier hazardowych, konsekwencji ryzykownych zachowań jakie mogą podejmować, obalenie stereotypów na temat nieszkodliwości hazardu.

Korzyści profilaktyczne

Pogłębienie wiedzy dotyczącej negatywnych skutków uprawiania hazardu. Poprawienie zdolności rozpoznawania i unikania problematycznych zachowań związanych z hazardem. Nabycie rzetelnej wiedzy na temat uzależnienia od hazardu.

Metody pracy

Praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, plakat, ćwiczenia

Realizatorzy: Hanna Dąbkowska, Elżbieta Kuna, Magdalena Łubkowska