Warsztaty dla uczniów szkół średnich,
czas realizacji 2 x 45 min., 1 ¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Celem jest uświadomienie młodym ludziom skutków i długotrwałych konsekwencji związanych z zażyciem substancji psychoaktywnych, dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat szkodliwego działania marihuany oraz poszerzenie świadomości związanej z wartościami osobistymi.

Korzyści profilaktyczne

Świadomość konsekwencji na temat zażycia narkotyku, wzmocnienie wartości osobistych chroniących przed zażywaniem substancji psychoaktywnych, zwiększenie świadomości konsekwencji własnych wyborów, rzetelna wiedza na temat zjawiska narkomanii.

Metody pracy

Praca w grupach, burza mózgów, rysunek, psychodrama, dyskusja, ćwiczenia.

Realizatorzy: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska, Magdalena Łubkowska