Program interwencyjno edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych,
czas realizacji 2 x 45 min., 1 ¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Ukazanie strat, przekazanie podstawowej wiedzy teoretycznej o alkoholu, jego działaniu, statystyce uzależnień.

Korzyści profilaktyczne

Przesunięcie granic ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia, wykształcenie postawy asertywności, zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę podejmowanych na zasadach „owczego pędu”.

Metody pracy

Burza mózgów, lista strat i korzyści, dyskusja, test AUDIT, omawianie ulotek „Picie rozsądne”, wspólne liczenie ilości alkoholu spożytego przy ostatniej okazji i stężenia alkoholu we krwi.

Realizatorzy:  Andrzej Toboła, Paweł Holuk