ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik
telefon: 81- 468-77-96,   81- 751-77-96;
telefax   81- 468-77-96

adres e-mail mcp@poczta.e-swidnik.pl

Czynne: 

 poniedziałek i  piątek  7.30 ÷ 16.00

wtorek, środa,  czwartek   w godz.: 7.30 ÷ 17.00

Numer konta : 19 1020 3176 0000 5902 0013 8040

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Iwona Zielińska- Buta, Paweł Holuk,  Krzysztof Halinowski, Anna Konstanciuk, Ewa Kossowska,  Jerzy Winnicki,  Ewa Mazur, Radosław Masłosz.

wtorek:  15.30-17.00
czwartek: 15.30-17.00

Punkt informacyjno -konsultaycjny ds. alkoholizmu

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. alkoholizmu

Paweł Holuk

poniedziałek,  środa, piątek  : 8.00-16.00
wtorek i czwartek : 8.00-17. 00

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii

Magdalena Łubkowska, Elżbieta Kuna, Paweł Holuk, Nina Czornak, Ewa Kossowska

pon.-pt.: 7.30-16.00

Punkt kosultacyjny ds. przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie

Elżbieta Sztomberska, Magdalena Łubkowska

wtorek: 10.00-12.00
środa: 14.00-17.00

Konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego

Konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego

Grzegorz Łubkowski
środa: 15.00 -17.00

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne

Magdalena Łubkowska, Nina Czornak,  Elżbieta Kuna, Ewa Kossowska,  Paweł Holuk.

poniedziałek, piątek : 7.30 – 16.00
wtorek, środa, czwartek : 7.30-17.00

Terapia rodzin

Świetlica Miejskiego Centrum Profilaktyki

Magdalena Skibińska,  Katarzyna Amrozy, Ewa Mazur, Agnieszka Pietrzela

poniedziałek, piątek  12.00 – 16.00

wtorek, środa, czwartek  13.00 – 17.00

Terapia rodzinna

Bogusław Zaremba

godziny indywidualnie dostosowane do rodziny.