Zajęcia edukacyjne dla rodziców uczniów szkół gimnazjalnych, średnich, kadry pedagogicznej, czas realizacji 90 min., 1-2 realizatorów.

odbiorcy: rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i średnich,  pedagodzy, nauczyciele

Cele profilaktyczne

Nabycie wiedzy na temat zjawiska dopalaczy w Polsce. Uświadomienie szkodliwości i niebezpieczeństwa używania dopalaczy przez młodzież. Zapoznanie z kwestiami prawnymi dotyczącymi rynku dopalaczy. Nabycie wiedzy na temat szkodliwości stosowania napojów energetyzująch przez młodzież.

Korzyści profilaktyczne

Wiedza o zjawisku dopalaczy. Wiedza na temat kwestii prawnych, szkodliwości i niebezpieczeństwa jakie niesie za sobą używanie dopalaczy.

Wiedza na temat szkodliwości stosowania napojów energetyzujących przez młodzież.

Metody pracy

Prezentacja rodzajów dopalaczy i napojów energetyzujących, omówienie poszczególnych grup w aspekcie reakcji psychofizycznych organizmu młodego człowieka, przedstawienie dopalaczy w trzech wymiarach: rodzaje, szkodliwość, prawo.

Realizator: Hanna Dąbkowska