Zajęcia są przeznaczone dla nauczycieli, rodziców, czas realizacji
2
x 45 min., 1 ¸ 2 realizatorów.

odbiorcy: rodzice uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, nauczyciele

Cele profilaktyczne

Celem programu jest zwiększenie wiedzy rodziców i wychowawców na temat czynników chroniących dzieci przed zachowaniami ryzykownymi związanymi z używaniem środków psychoaktywnych. Ponadto zajęcia mają rozwinąć umiejętności rodziców w zakresie interwencji w sytuacji, gdy nastolatek sięgnie po alkohol lub/ i narkotyki.

Korzyści profilaktyczne

Zwiększenie poczucia wpływu rodziców na możliwość chronienia dzieci przed zachowaniami ryzykownymi związanymi ze środkami psychoaktywnymi.

Metody pracy

Burza mózgów, praca w grupach, dyskusja.

Realizatorzy: Hanna Dąbkowska, Elżbieta Kuna