Zajęcia są przeznaczone dla uczniów szkół średnich, czas realizacji 1×45 min., 1 realizator

 Zajęcia mają na celu przybliżenie problematyki związanej z  organizowaniem nauki własnej, w taki sposób, aby poświęcony  na nią czas i zaangażowanie były jak najbardziej efektywne.  W formie mini wykładu zostaną przedstawione podstawowe zasady i metody uczenia się oraz sposoby radzenia sobie ze stresem. Dla chętnych osób istnieje możliwość zorganizowana zajęć warsztatowych, podczas których poruszane zagadnienia zostaną szerzej omówione oraz przećwiczone.

Metody pracy:

Mini – wykład, pogadanka

Realizatorzy: Agnieszka Walczak – Maciocha