Zajęcia przeznaczone są dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz klas maturalnych Zajęcia mają charakter warsztatowy. Obejmują cztery 1,5 – godzinne spotkania odbywające się jeden raz w tygodniu, 1 realizator.

odbiorcy: 14 ÷ 19 lat; grupa na terenie MCP

Cele profilaktyczne:

Spotkania warsztatowe mają na celu przybliżenie uczestnikom pojęcia stresu przedegzaminacyjnego oraz zapoznanie ich z metodami radzenia sobie ze stresem i trudnymi emocjami powstającymi przed egzaminem. Ponadto na nią czas i zaangażowanie były jak najbardziej efektywne. Podczas warszt, uczestnicy zostaną zapoznani z metodami organizacji nauki, tak, aby poświęcony atów zostaną również zaprezentowane wybrane techniki pamięciowe, które mogą znacznie ułatwić i skrócić czas opanowania obszernego materiału pamięciowego.

Korzyści profilaktyczne:

Zdobycie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej organizacji i planowania nauki oraz stosowania metod ułatwiających opanowanie obszernego materiału pamięciowego. Wzrost akceptacji dla przeżywanych emocji, rozwijanie motywacji do systematyczności i wytrwałości w nauce, oraz podwyższenie poczucia własnej wartości.

Metody pracy

Mini – wykład, ćwiczenia, burza mózgów, praca w grupach, rysunek.

Realizator: Agnieszka Walczak- Maciocha