Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich w wieku 14 ÷ 19 lat. Zajęcia mają charakter 4- godzinnego warsztatu, 1 realizator.

odbiorcy: 14 ÷ 19 lat; grupa na terenie MCP

Cele profilaktyczne:

Uświadomienie uczniom jakie korzyści i jakie zagrożenia dla funkcjonowania psychicznego i zdrowia somatycznego niesie za sobą granie w gry komputerowe.

Korzyści profilaktyczne:

Zdobycie i rozszerzenie wiedzy dotyczącej negatywnych i pozytywnych skutków grania w gry komputerowe. Kształtowanie umiejętności formułowania argumentów, wyrażania wprost własnego zdania, prowadzenia dyskusji zgodnie z obowiązującymi normami społecznymi oraz wypowiadania się na forum grupy.

Metody pracy

Praca w grupach, odgrywanie ról, dyskusja, burza mózgów.

Realizator: Agnieszka Walczak – Maciocha