Podczas zajęć rozwijających asertywność uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę oraz rozwinąć  umiejętności, które ułatwią im społeczne funkcjonowanie.

Niejednokrotnie, różne sytuacje społeczne, w których się znajdujemy, sprawiają, że podejmujemy decyzje i działania niezgodne z naszymi wewnętrznymi odczuciami. Nie potrafimy odmawiać, podejmujemy się robienia wielu rzeczy dla dobra czy korzyści innych osób, samemu ponosząc stratę. Działamy wbrew sobie, nie mogąc pokonać wewnętrznego przymusu podporządkowywania się woli innych osób. Nie potrafimy sobie radzić, kiedy ktoś próbuje nam narzucić własną wolę. Jeśli się komuś lub czemuś sprzeciwiamy, często rodzi się w nas poczucie winy, bądź lęk przed oczekiwaną przez nas reakcją ze strony otoczenia. Dlaczego tak się dzieje? Co sprawia, że jesteśmy ulegli, powstrzymujemy się od wyrażania własnego zdania, własnych opinii, nie potrafimy dbać o własne prawa, nie potrafimy odmawiać?

Na te i wiele innych pytań uczestnicy zajęć będą mogli znaleźć odpowiedź. W bezpiecznej i przyjaznej atmosferze zdobędą niezbędną wiedzę na temat asertywności, zostaną zaznajomieni z technikami wspomagającymi zachowania asertywne, będą mogli je przećwiczyć. Ponadto, będą mieli okazję dostrzec, jaki wpływ na wzorzec zachowania i nawiązywania relacji z innymi osobami miały własne doświadczenia życiowe, co może być początkiem wielu pozytywnych zmian.

prowadząca: Agnieszka Walczak- Maciocha