Miejskie Centrum Profilaktyki bardzo serdecznie  zaprasza na aktualne szkolenia:

Szkolenie – Wsparcie dziecka i nastolatka z objawami lękowymi 12-13.04.2021

Miejskie Centrum Profilaktyki  serdecznie zaprasza psychologów i  pedagogów szkolnych  na warsztat  szkoleniowy pt. „Wsparcie dziecka i nastolatka z objawami lękowymi”. Szkolenie odbędzie się  w dniach 12-13.04.2021 r w Miejskim Centrum Profilaktyki  w godz. 9.30 – 16.30, drugiego dnia w godz. 8.30-15.30  ( 16 godzin dydaktycznych)  Szkolenie poprowadzi  psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Łuba.

Zgłoszenia na szkolenie do dnia 31.03.2021 prosimy kierować  mailowo: mcp@poczta.e-swidnik.pl   Zastrzega się, że w wypadku dużej ilości chętnych przyjmowana będzie jedna osoba z placówki. Decydująca też będzie kolejność zgłoszeń. Szkolenie jest bezpłatne.

Wsparcie dziecka i nastolatka z objawami lękowymi

Lęk to emocja, która jest obecna u wszystkich ludzi. Jest ona normalna i potrzebna, ponieważ jej podstawowe zadanie to chronić nas przed niebezpieczeństwem. Jednak na dzieci i nastolatki może oddziaływać znacznie silniej niż na dorosłych. I kiedy przejmuje częściową lub całkowitą kontrolę nad aktywnością młodej osoby, może doprowadzić do zaburzeń lękowych – najpowszechniej występujących problemów zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży.

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów lękowych w zachowaniu młodych osób,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej w pracy z młodą osobą.

Ramowy program:

1. Rozpowszechnienie i objawy zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży.
2. Rozpoznawanie różnych zaburzeń lękowych na podstawie zmian zachowania.
3. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z młodą osobą z objawami lękowymi – wykorzystanie programu „Zaradny kot”, „Lęk”, „Cool Kids” w kontakcie z dzieckiem lub nastolatkiem – kontrola objawów somatycznych, radzenie sobie z napadami lęku panicznego, poznawcza restrukturyzacja, rozwiązywanie problemów, ekspozycja.
4. Rola opiekunów podtrzymywaniu objawów lękowych oraz terapii.
5. Postępowanie w przypadku odmowy chodzenia do szkoły powiązanej z zaburzeniami lękowymi.

Szkolenie Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

Miejskie Centrum Profilaktyki informuje, że  planowane w grudniu szkolenie pt. „Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” kierowane do psychologów i pedagogów  odbędzie się  w dniach 22-23. 02.2021 r w Miejskim Centrum Profilaktyki w sali nr 5,   w  godz. 10.00 – 17.00 ( łącznie 16 godzin dydaktycznych)  Szkolenie poprowadzi  psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Łuba.

Osoby zgłoszone na szkolenie w grudniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

Potwierdzenie uczestnictwa w  szkoleniu do dnia 15.02.2021 r  prosimy kierować  mailowo  : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Serdecznie zapraszamy.

Przeciwko wychowawczej bezradności – 22.11.2019

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół i przedszkoli, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „Przeciwko wychowawczej bezradności”  – szkolenie poprowadzi pani Jolanta Koczurowska  – Prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.

Szkolenie odbędzie się 22 .11. 2019 r  w godz. 10.00-14.00 – w sali kameralnej MOK w Świdniku.

Zapisy na szkolenie elektronicznie lub  w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl
Termin zgłoszenia do 15.11.2019 r

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie Przemoc emocjonalna wobec dzieci a ich zdrowie – 15.11.2019

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół i przedszkoli, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „Przemoc emocjonalna wobec dzieci a ich zdrowie ”  – szkolenie poprowadzi pani Anna Siudem – doktor psychologii, psycholog rodzinny i społeczny, psychoterapeuta.

Szkolenie odbędzie się 15.11. 2019 r  w godz. 9.00-13.00 – w sali kameralnej MOK w Świdniku

Zapisy na szkolenie elektronicznie lub  w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza 26.11.2018 r w godz. 10.00 – 15.00 dyrektorów,  psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „ Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka ” – szkolenie poprowadzi   psychoterapeuta Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Szkolenie odbędzie się  w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Tematyka szkolenia:

 1. Nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia i seksualności człowieka oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia warsztatów z grupą młodzieżową w tym obszarze, m.in. na temat:
o   rozwoju psychoseksualnego człowieka,
o   anatomii i fizjologii narządów płciowych,
o   popędu seksualnego oraz sposobów realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych,
o   zdrowia seksualnego i praw seksualnych,
o   metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń,
o   tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej,
o   infekcji przenoszonych drogą płciową (STI),
o   mitów na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposobów weryfikowania ich w pracy z młodzieżą.
 1. Nabycie wiedzy na temat skutecznych metod pracy z młodzieżą podczas zajęć z zakresu edukacji seksualnej oraz standardów edukacji seksualnej zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
 2. Nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz jego roli w dynamice zajęć i wpływu na proces przekazywania wiedzy i pracy grupowej.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
o   swobodnego mówienia o seksualności człowieka,
o   efektywnego prowadzenia zajęć z młodzieżą,
o   radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej, np.
 • przełamywanie oporu uczestników,
 • radzenie sobie z brakiem zainteresowania,
 • rozpoznawanie zawstydzenia uczestników wyrażającego się np. poprzez śmiech lub przeszkadzanie,
 • reagowanie na wulgarne zachowania, wyśmiewanie innych osób,
 • moderowanie bezpiecznej dyskusji w sytuacji różnić w poglądach,
o   Zwiększenie świadomości w zakresie:
 • własnych postaw dotyczących seksualności,
 • wpływu własnych przekonań i postaw na proces przekazywania wiedzy młodzieży,
 • czynników społeczno-kulturowych, mających wpływ na kształtowanie seksualności i relacji międzyludzkich, w tym mechanizmów warunkujących postrzeganie przejawów seksualności człowieka jako prawidłowego lub patologicznego.

Procedura niebieska karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza 8.11.2018 r na godz. 10.00  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. Procedura niebieska karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji” – szkolenie poprowadzi  Instytut Rozwoju i Edukacji PROGRES.

Szkolenie odbędzie się 8.11. 2018 r  w godz. 10.00-13.00 – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Szkolenie – Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „ Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży”. Szkolenie odbędzie się 27.11.2017r w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w godz. 10.00- 15.00. Szkolenie poprowadzi psychiatra Krzysztof Szwajca z Krakowa.

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl
Karta zgłoszeniowa w materiałach do pobrania.

Zaproszenie na warsztat teatralny

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza nauczycieli szkół świdnickich zainteresowanych tworzeniem grup teatralnych i spektakli profilaktycznych na warsztat teatralny do Miejskiego Centrum Profilaktyki w  dniu 17.10.2017 r na godz.12.00. Celem spotkania będzie przydzielenie instruktorów teatralnych- opiekunów, ustalenie form współpracy i szkoleń, podział środków budżetowych zgodnie z oczekiwaniami ze strony grup  oraz utworzenie harmonogramu spotkań w roku 2017 i 2018 Bardzo prosimy zainteresowanych, którzy zechcieliby korzystać z opieki instruktora teatralnego o niezawodne przybycie.

Szkolenie – wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi i lękowymi

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza do swojej placówki psychologów, pedagogów, asystentów rodziny i osoby pracujące w obszarze pomocy społecznej na szkolenie „Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi i lękowymi” .Szkolenie  odbędzie się w  dniu  29.03.2017  w godzinach 9.30-14.30, poprowadzi  je Pani Małgorzata Łuba.

Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Karty zgłoszeniowe prosimy kierować do 15.03.2017 r  do Miejskiego Centrum Profilaktyki , fax 81 468-77-96, e-mail :  mcp@poczta.e-swidnik.pl.

Program szkolenia:

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych i lękowych w zachowaniu ucznia w różnym wieku,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji i lęku dla uczniów i ich rodziców,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod wsparcia w pracy z uczniem.

Ramowy program:

 1. Rozpowszechnienie i objawy zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
 2. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji i objawów lęku.
 3. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z uczniem z objawami depresyjnymi i lękowymi – wykorzystanie programu „Rainbow” i „Zaradny kot” w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami
 4. Radzenie sobie z wybranymi, specyficznymi trudnościami u dziecka lękowo-depresyjnego – ryzyko zachowań samobójczych, odmowa chodzenia do szkoły

Małgorzata Łuba

Psycholog (Wydział Psychologii UW), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Centrum CBT), trener (House of Skills). Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem „Fraszka Edukacyjna”, Wydawnictwem Forum szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować  z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczających kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 

Dialog motywujący

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza do swojej placówki psychologów i pedagogów na szkolenie z dialogu motywującego ( 20 godzin dydaktycznych).

Warsztat  odbędzie się w  dniach  24.11.2016-25.11.2016 w godzinach 8.00-16.00, poprowadzi  go Pan Robert Rejniak.

Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Karty zgłoszeniowe prosimy kierować do Miejskiego Centrum Profilaktyki , fax 81 468-77-96, e-mail :  mcp@poczta.e-swidnik.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztat teatralny

Kierownik  Miejskiego Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza nauczycieli zainteresowanych tworzeniem grup teatralnych i spektakli profilaktycznych na warsztat teatralny do Miejskiego Centrum Profilaktyki w  dniu 27.10.2016 r na godz.12.00.

Celem spotkania będzie przydzielenie instruktorów teatralnych- opiekunów, ustalenie form współpracy i szkoleń, podział środków budżetowych zgodnie z oczekiwaniami ze strony grup  oraz utworzenie harmonogramu spotkań w roku 2016. Bardzo prosimy zainteresowanych o niezawodne przybycie.

Karty zgłoszeniowe prosimy kierować do Miejskiego Centrum Profilaktyki do 25.10.2016 r.

Szkoła dla rodziców i wychowawców w październiku 2016

Otwarto nabór na kolejną edycję warsztatów “ Szkoła dla rodziców i wychowawców”.

Rekrutacja trwa do 30.09 . 2016.

Zapisy osobiście w Miejskim Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2, lub telefonicznie nr 81 468 –77 – 96

Liczba miejsc ograniczona!

Ryzykowne zachowania młodzieży i młodych dorosłych w cyberświecie

Miejskie Centrum Profilaktyki dniu 28.10.2015 w sali widowiskowej MOK zorganizowało szkolenie pt. „Ryzykowne zachowania młodzieży i młodych dorosłych w cyberświecie”. Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Ronatowicz”, adresatami szkolenia byli wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych z Gminy Miejskiej Świdnik. Szkolenie zostało połączone z debatą społeczną o cyberprzemocy i dopalaczach organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Świdniku.

Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów, policjantów i strażników  miejskich- na bezpłatne szkolenie “Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych”w dniu 3.12.2014 w  godz. 10.00 – 14.00  Szkolenie odbywa się w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik – poprowadzi je Pani Dorota Tkaczyk- pedagog, specjalista terapii uzależnień, kierownik Młodzieżowego Ośrodeka Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 28.11.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki. Fax 81 468 77 96, mail: mcp@poczta.e-swidnik.pl

Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie, kuratorów – na bezpłatne szkolenie “Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS”
w dniu 18.11.2014 w  godz. 10.30 – 13.30  Szkolenie odbywa się w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik – poprowadzi je Pan Roman Latoszyński – edukator, konsultant z zakresu HIV/AIDS.
Program szkolenia.
I Epidemiologia
II Drogi zakażenia
II Kto może zakazić się HIV?
III Terapia
IV Czy i kiedy powstanie szczepionka/ leki anyyretrowirusowe
V Dzielenie się własnym doświadczeniem
VI Pytania uczestników-np. jak prowadzić zajęcia z młodzieżą

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 14.11.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki, karta zgłoszeniowa w załączeniu. Fax 81 468 77 96, mail: mcp@poczta.e-swidnik.pl

Harmonogram spotkań w ramach warsztatu teatralnego

Harmonogram spotkań – warsztat teatralny przygotowujący do XII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”
23.10.2014 – czwartek – 15.00- 17.00 – Katarzyna Marjasiewicz – Miejskie Centrum Profilaktyki : ” Budowa scenariusza- jak tworzyć linie dramaturgiczną w spektaklach młodzieżowych”
27.10.2014–  poniedziałek -15.00- 17.00 – Michał Stanowski-  Miejskie Centrum Profilaktyki:  ” Budowa scenariusza w spektaklach dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
3.XI. 2014 -poniedziałek -13.00 – 17.00-  Michał Stanowski Miejskie Centrum Profilaktyki : Omówienie scenariuszy – pierwsza grupa
8.11.2014– sobota 9.00- 11.00-  Katarzyna Marjasiewicz – MOK, Kino Lot w Świdniku: ” Ruch w teatrze. Plastyka ciała. Zabawy teatralne.”
17. XI. 2014– poniedziałek 13.00-17.00 – Michał Stanowski – Miejskie Centrum Profilaktyki : -“Omówienie scenariuszy” – pierwsza grupa
22.11.2014– sobota – 9.00- 11.00 – Katarzyna Marjasiewicz MOK, Kino Lot w Świdniku: ” Operowanie przestrzenią w teatrze. “
Spotkania indywidualne: Terminy dostosowane do grupy – 2 godziny dla każdej grupy:
–  Michał Stanowski.  ( 10 grup teatralnych) Na terenie własnych placówek. Praca z grupami teatralnymi.
–   Katarzyna Marjasiewicz – (1 grupa – Teatr trzydziestu) – Na terenie własnej  placówki. Praca z grupą teatralną.

10.12.2014 –  środa – 15.00 – 17.00  Barbara Kasprzak-  Miejskie Centrum Profilaktyki : “Plastyka w teatrze”

Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty.

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza pracowników działających w obszarze pomocy społecznej na szkolenie „Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty”.” Szkolenie odbędzie się 12.11.2014 r w środę w godz. 8.00 – 14.30 w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Realizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –poprowadzi je koordynator szkoleń „ NL” Pani Anna Piechcińska- Szymańska. Szkolenie w całości finansowane jest z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 31.10.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki.

Warsztat teatralny 16.10.2014

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza przedszkolanki i nauczycieli  16.10.2014r   o godz. 10.00 na warsztat teatralny do MCP przygotowujący grupy teatralne  do występu na   XII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych ” Żyć pełnią”.

Cyberprzemoc – Uwaga! zmiana terminu na czwartek 28.11.2013r

Z przyczyn niezależnych od organizatora szkolenie z “Cyberprzemocy” odbędzie się w czwartek 28.11.2013r . w Miejskim Centrum Profilaktyki w godzninach 9.00 – 11.00.

Za zmianę terminu serdecznie przepraszamy!

Cyberprzemoc

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza 26.11.2013 r we wtorek na godz. 9.00 psychologów, pedagogów, nauczycieli i wszystkich pracowników działających w obszarze pomocy społecznej na szkolenie „Cyberprzemoc”. Realizatorem szkolenia jest Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Szkolenie jest bezpłatne,zapisy w Miejskim Centrum Profilaktyki do 18.11.2013 r pod numerem tel. 81-468-77-96

Data : 26 listopad 2013 , godz. 9.00 ,

Czas trwania: 4 godziny,

Miejsce szkolenia: Miejskie Centrum Profilaktyki, Norwida 2.

Krótkie formy sceniczne

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza przedszkolanki, nauczycieli i pedagogów szkolnych na warsztaty pt.„ Małe formy teatralne”. Celem warsztatu będzie nabycie wiedzy na temat tworzenia scenariuszy odpowiednich do wieku dzieci, przygotowywania krótkich przedstawień teatralnych, zapoznanie się z grami i zabawami teatralnymi, nacisk zostanie położony na wspieranie rozwoju emocjonalnego dziecka i młodzieży na każdym etapie wiekowym. Pierwsze zajęcia odbędą się we wtorek 15.10.2013 w godz. 9.00 – 12.00 – w MCP w sali nr 5. Warsztat poprowadzi instruktor teatralny Pan Michał Stanowski. Prosimy wszystkich zainteresowanych o obecność w związku z ustaleniem harmonogramu spotkań. Zgłoszenia na warsztat przyjmujemy do 11.10.2013 r. Karty zgłoszeniowe prosimy wysyłać faksem na numer 81-468-77-96 , mailem mcpswidnik@interia.pl, lub bezpośrednio do Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie  zaprasza   22.10.2013 r we wtorek na godz. 9.00 pracowników działających w obszarze pomocy społecznej na szkolenie “Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy”.

Realizatorem szkolenia jest Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Szkolenie  jest bezpłatne,zapisy w Miejskim Centrum Profilaktyki pod numerem tel. 81-468-77-96

Data : 22 październik 2013 , godz. 9.00 , czas trwania: 6 godzin,

miejsce szkolenia: Miejskie Centrum Profilaktyki, Norwida 2.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie  zaprasza   30.09.2013 r w poniedziałek o godz. 8.30 pracowników działających w obszarze pomocy społecznej: psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów zawodowych i społecznych,  pracowników socjalnych, policję , straż miejską i wszystkich zainteresowanych na szkolenie “Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy”.

Realizatorem szkolenia jest Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa. Szkolenie  jest bezpłatne,zapisy w Miejskim Centrum Profilaktyki pod numerem tel. 81-468-77-96, liczba miejsc ograniczona.

Data : 30 wrzesień 2013 , godz. 8.30 , czas trwania: 8 godzin,

miejsce szkolenia : Miejskie Centrum Profilaktyki, Norwida 2