Listopad miesiącem profilaktyki 2021

Oferta Sekcji Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny w Centrum Usług Społecznych

SEKCJA PROFILAKTYKI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPARCIA RODZINY działająca w ramach Centrum Usług Społecznych świadczy pomoc mieszkańcom Świdnika, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej spowodowanej uzależnieniem, przemocą lub kryzysem emocjonalnym. Trudności mogą być doświadczane osobiście lub mogą być przeżywane przez osoby najbliższe. Po pomoc mogą  zgłaszać się osoby, które potrzebują wsparcia w rozwoju osobistym, naprawie relacji rodzinnych czy międzyludzkich

Pracownicy placówki w ramach poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego świadczą pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, prowadzą psychoedukację i wsparcie rodzicielskie oraz couching. Prowadzą zajęcia grupowe ( psychoedukacyjne, profilaktyczne i terapeutyczne) dla dzieci, młodzieży i dorosłych oraz Szkołę dla Rodziców i Wychowawców. Wszystkie zajęcia grupowe są niezwykłą formą nabywania osobistych doświadczeń. Uczestnik biorący udział w takiej formie pracy ma okazję nie tylko w sposób praktyczny wzbogacić swoją wiedzę, ale również doświadczyć siebie w kontakcie z innymi uczestnikami zajęć.

Do punktów konsultacyjnych działających  w ramach poradnictwa psychologiczno- pedagogicznego w Centrum Usług Społecznych, można zgłaszać się w każdy dzień roboczy w godzinach pracy placówki. W CUS działają

 • Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania alkoholizmowi
 • Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania narkomanii i HIV/AIDS
 • Punkt konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych
 • Wsparcie w czasie pandemii Covid- 19
 • Konsultacje pedagogiczno- wychowawcze

Sekcja Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny ma bogatą ofertę programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, wspierania rozwoju emocjonalnego i zdrowia psychicznego  dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Programy realizowane są na terenie szkół a także na terenie Sekcji Profilaktyki, ul. Norwida 2, w Świdniku. Tel. 81 468 77 96

Na terenie placówki działa świetlica realizująca zadania placówki wsparcia dziennego –Parasolka oraz działa teatr Aplauz. W Sekcji usługi świadczą asystenci rodziny. Placówka jest także siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną  ofertą Sekcji Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny.

Oferta do pobrania:

XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych – linki do obejrzenia spektakli

Przeżyjmy to jeszcze raz…

XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć Pełnią”, mimo wszelkich trudności związanych z pandemią COVID-19, w końcu mógł się odbyć. Na deskach teatru miało swoją premierę 9 spektakli teatralnych. Wróćmy na chwilę pamięcią do niesamowitych, barwnych scenografii i chwytających za serce historii. Poniżej udostępniamy Państwu nagrania z tego wydarzenia.

Teatr Zefirki – „Kim jestem? – Przygoda małej Perły”

Link: https://drive.google.com/file/d/13h97ORdBmLXLJSRLWiczXEjLhV00pksx/view?usp=sharing

Teatr Promyczki – „ Mała syrenka”

Link: https://drive.google.com/file/d/1f0I7D3q8559SFRNPV0AJWXaB40-Kz-pY/view?usp=sharing

Teatr Za Piątą Górą – „Jarzębinka”

Link: https://drive.google.com/file/d/1242dF4PgtYVMUUYTLMgYT_jknYf_DSe4/view?usp=sharing

Teatr Fabryka Fantazji – „Przyjaciela warto mieć”

Link: https://drive.google.com/file/d/1TZ8z7s2Rn-ZwKwJ4eZAKF-w7IM3VZ_Tb/view?usp=sharing

Teatr Stonoga – „Quo vadis, Pandemio?”

Link: https://drive.google.com/file/d/1yfLQCInq2qu10qHXNsWZ5ddlInBvtOKJ/view?usp=sharing

Teatr Pionierzy – “Wojna i Pokój”

Link: https://drive.google.com/file/d/1NEYVoMnHa0QtepWSeDhPq1FwCNrz-SKA/view?usp=sharing

Teatr Siódemka na scenie – „Jak to było na tych zdalnych”

Link: https://drive.google.com/file/d/1aWHx4t1HIws_7rfPSs-lWZ_zxqX_HPTo/view?usp=sharing

Teatr Pasjonaci – Niespełnienie

Link: https://drive.google.com/file/d/1qPuIrYo-OiJPeESkXc5NOUt9Xss9hpzS/view?usp=sharing

Teatr Aplauz – „Miraże”

Link: https://drive.google.com/file/d/1tNl9zTAQCpf4rGU4Nrnp5ybPIk3tqILB/view?usp=sharing

Film z przygotowań do XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć Pełnią”:

Link: https://drive.google.com/file/d/1vXGZt08XsvfgY3TTYfKi2fvTWFvdv0NC/view?usp=sharing

PlayPause
Slider

Protokół Rady Konsultantów XVII Przegladu Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

PROTOKÓŁ RADY KONSULTANTÓW  XVII PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

„ŻYĆ PEŁNIĄ” ŚWIDNIK 10-11.06.2021r.

Rada Konsultantów obradowała w składzie:

– Barbara Kasprzak – plastyk, terapeuta;

– Katarzyna Marjasiewicz – instruktor teatralny;

– Michał Stanowski – instruktor teatralny – przewodniczący Rady.

Rada Konsultantów po obejrzeniu w dniu 10 czerwca 2021 roku 9 widowisk prezentowanych przez amatorskie teatry z terenu miasta Świdnika podczas XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ” postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:

 • Dla Teatru „Zefirki” z Przedszkola nr 4 w Świdniku za ważne przesłanie
  i oprawę plastyczną widowiska „Kim jestem? – Przygoda małej Perły”;
 • Dla Teatru „Promyczki” z Przedszkola nr 6 w Świdniku za wysoki poziom artystyczny, spójność środków wyrazu, dramaturgię , czytelny przekaz i bogatą choreografię widowiska „Mała Syrenka”;
 • Dla Teatru „Za Piątą Górą” z Przedszkola nr 5 w Świdniku za przekaz ważnych treści i oddanie charakteru postaci poprzez ruch sceniczny
  w spektaklu „Jarzębinka”;
 • Dla Teatru „Fabryka fantazji” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku za dynamikę, energię, spontaniczność, humor, swobodę sceniczną oraz udany debiut w spektaklu „Przyjaciela warto mieć”;
 • Dla „Teatru Stonoga” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za  stawianie ważnych pytań i próbę zmierzenia się z aktualnymi problemami w  spektaklu „Quo vadis, Pandemio?”;
 • Dla Teatru „Pionierzy” ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdniku za czystość formy, świadome operowanie środkami artystycznymi, czytelność przekazu oraz udany debiut w etiudzie teatralnej
  “Wojna i Pokój”;
 • Dla Teatru „Siódemka na scenie” ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Świdniku za energię, rytm spektaklu, swobodę wykonawców oraz poruszenie ważnych i aktualnych treści w widowisku, „Jak to było na tych zdalnych?”;
 • Dla teatru „Pasjonaci” ze Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI koło w Świdniku za subtelność przekazu, dojrzałość gry aktorskiej, emocjonalność i prawdę w spektaklu „Niespełnienie”;
 • Dla Teatru „Aplauz” z Miejskiego Centrum Profilaktyki
  w Świdniku za magię, nastrój, precyzję, poszukiwanie nowych rozwiązań w technice teatru cieni oraz ważne przesłanie w spektaklu “Miraże”.

Ponadto rada dostrzegła wyróżniające się kreacje aktorskie tworzone przez młodych wykonawców:

Hanię Gruszczyńską odgrywającą rolę perły w spektaklu “Kim jestem? – Przygoda małej Perły”;

Marcela Szajnogi  – ślimaka w spektaklu “Kim jestem? – Przygoda małej Perły”;

Mikołaja Pawłowicza  – ślimaka w spektaklu “Kim jestem? – Przygoda małej Perły”;

Poli  Rybki odgrywającej rolę w spektaklu “Wojna i Pokój”

Zyzannę Poniewozik-Mrugałę – wilka w spektaklu „Jarzębinka”.

Rada Konsultantów pragnie podziękować wszystkim zespołom i ich instruktorom, uczestniczącym w XVII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ”.

Pomimo pandemii Rada zauważa wysoki i wyrównany poziom prezentowanych widowisk, dobre operowaniem oświetleniem teatralnym, większą dbałość o atrakcyjny ruch sceniczny, kostiumy, dobre zagospodarowanie przestrzeni scenicznej.

U grup młodzieżowych Rada widzi dobrą pracę zespołową, i dostrzega , iż spektakle często  poruszają aktualne problemy, a młodzi aktorzy włączają się w proces tworzenia widowisk. Cieszy również fakt zaistnienia na przeglądzie autorskich scenariuszy, w których powstawaniu aktywnie uczestniczą członkowie zespołów.

Rada w wielu grupach zauważa również wykorzystanie przez instruktorów terapeutycznej funkcji teatru. Ogromnym plusem jest zaangażowanie młodzieży – członków zespołów w obsługę techniczną widowisk.

Rada sugeruje zwrócenie większej uwagi nad pracą nad słowem.

Rada docenia również ogromną pracę i zaangażowanie zarówno instruktorów teatrów jak i organizatorów Przeglądu – mimo skrajnie nie sprzyjających warunków.

Rada pragnie podziękować grupie animatorów: Aleksandrze Jendrych, Anatoli Sadło i Karolowi Mazurkowi za sprawne poprowadzenie Przeglądu, wprowadzanie widowni w teatralny klimat i umiejętne nawiązywanie kontaktu z publicznością w różnym wieku.

Podziwiamy determinację, wytrwałość i zaangażowanie organizatorów wielokrotnie od 2020 roku próbujących zrealizować to wielkie przedsięwzięcie jakim jest Przegląd Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ”.

Rada pragnie pogratulować nowopowstałemu Centrum Usług Społecznych odziedziczenia tak wspaniałej tradycji i życzyć, aby kontynuowanie jej było na równie wspaniałym poziomie.

Szczególne podziękowania należą się grupie organizatorów i animatorów na czele z Ewą Kossowską, która zainicjowała i od 20 lat rozwijała tą wspaniałą inicjatywę.

Rada Konsultantów:

– Barbara Kasprzak

– Katarzyna Marjasiewicz

– Michał Stanowski

Świdnik 10-11.06.2021.

10 -11 czerwiec 2020 – XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”

Organizacja XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” trwała dwa lata.

Na warsztacie teatralnym 2019/2020 nauczyciele pod okiem instruktorów teatralnych wraz z uczniami przygotowali 12 spektakli teatralnych. Z powodu pandemii wirusa COVID-19 Przegląd zaplanowany w roku 2020 nie odbył się. Obiekty kultury zostały zamknięte. Przegląd w całości został zorganizowany, ale nie miał możliwości zostać przeprowadzony.

Miejskie Centrum Profilaktyki jesienią roku 2020 podjęło kolejne przygotowania do organizacji XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”. Na warsztacie teatralnym 2020/2021 przygotowano 9 kolejnych spektakli teatralnych. Do pracy nad spektaklami zaangażowało się 136 aktorów- dzieci i młodzieży szkolnej, 33 tancerzy, 17 nauczycieli i 2 instruktorów teatralnych. 10 czerwca 2021 r w trakcie XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” na scenie widowiskowej MOK w Świdniku zaprezentowały się:

– Teatr „Zefirki”- spektakl „ Kim jestem? – Przygoda małej Perły”- Przed.4 w ZP nr 2.
– Teatr „Promyczki”- spektakl „ Mała syrenka”- Przed. 6 w ZP nr 2.
– Teatr „Za Piątą Górą”- spektakl „ Jarzębinka”- Przed. Integr. 5 w ZSP nr 1 .
– Teatr „Fabryka fantazji” -spektakl „ Przyjaciela warto mieć”- SP 7 w ZSP nr 1.
– Teatr „Stonoga”- spektakl „Quo vadis, Pandemio? ”- MOK.
– Teatr „ Pionierzy ”- spektakl „ Wojna i Pokój ” – SP nr 4.
– Teatr „Siódemka na Scenie” -spektakl „ Jak to było na tych zdalnych” -SP 7 w ZSP nr 1.
– Teatr „Pasjonaci” -spektakl „ Niespełnienie”- ŚDS PSONI.
– Teatr „Aplauz” -spektakl „Miraże”- MCP.

Pandemia sprawiła, że siedmiu spektakli przygotowanych w trakcie warsztatu teatralnego roku 2019/2020 już nie udało się wystawić na scenie. Są wśród nich:

1. Spektakl „ Głębok Holmes na tropie? ” – Teatr„Stonoga”- MOK,
2. Spektakl „ Smerfna historia” – Teatr „Chochliki ”- SP nr 3,
3. Spektakl „ Co jest na końcu tęczy?”- Teatr „Na podłodze”- SDK ,
4. Spektakl „ Złoty gong” – Teatr „Na niby” – SP nr 5,
5. Spektakl „Droga” – Teatr „Aplauz” – MCP,
6. Spektakl „ Przyjaźń to ważna sprawa” – Teatr „Iskierki ”- SP nr 3;
7. Spektakl „ Baśń o sześciu łabędziach” – Teatr „Plastusie”- Przed. nr 7.

Dwuletnie przygotowania do Przeglądu teatralnego prezentuje film nakręcony w trakcie warsztatów teatralnych i prób generalnych. Zapraszamy do obejrzenia filmu pod linkiem:

https://drive.google.com/file/d/1nQrIT0br6vY5qiX71PcGPOEqxnajaRLq/view?usp=sharing

Miejskie Centrum Profilaktyki planowało wpisać XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” w odchody jubileuszu XX lecia placówki. W marcu 2020 r przygotowano film okolicznościowy o funkcjonowaniu i zadaniach podejmowanych przez placówkę. Można obejrzeć go pod likiem:

https://drive.google.com/file/d/14g3In6zqy66hEN1e-6qjLaRuJOemO9BB/view?usp=sharing

Obecnie od 1 maja 2021 r po zmianach organizacyjnych w gminie miejskiej Świdnik, dawne MCP działa w ramach Centrum Usług Społecznych, jako sekcja Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć spektakli zaprezentowanych na XVII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” w dniach 10-11.06.2021.

https://glosswidnika.pl/scena-dla-mlodych/

PlayPause
Slider

XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią 2021

Centrum Usług Społecznych w Świdniku  informuje, że XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią odbędzie się w dniach 10-11.06.2021 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

PROGRAM  XVII  Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” 2021

10.06.2021   czwartek

sala widowiskowa  Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00 – Część 1 – grupy przedszkolne i wczesnoszkolne.

Oficjalne rozpoczęcie XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”.

–  Teatr „Zefirki”- spektakl „ Kim jestem? – Przygoda małej Perły”- Przed.4 w ZP nr 2.

– Teatr „Promyczki”- spektakl „ Mała syrenka”- Przed. 6 w ZP nr 2.

– Teatr „Za Piątą Górą”- spektakl „ Jarzębinka”- Przed. Integr.  5 w ZSP nr 1 .

–  Teatr „Fabryka fantazji” -spektakl „ Przyjaciela warto mieć”- SP  7 w ZSP nr 1.

Przerwa

12.00 – Część 2 –  grupy młodzieżowe i starsze.

– Teatr „Stonoga”- spektakl  „Quo vadis, Pandemio? ”- MOK.

– Teatr „ Pionierzy ”- spektakl „ Wojna i Pokój ” – SP nr 4.

– Teatr „Siódemka na Scenie” -spektakl „ Jak to było na tych zdalnych” -SP 7 w ZSP nr 1.

– Teatr „Pasjonaci” -spektakl „ Niespełnienie”- ŚDS PSONI.

– Teatr „Aplauz” -spektakl „Miraże”- MCP.

11.06. 2021 piątek

sala widowiskowa  Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00   Uroczyste zakończenie XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”

– Występy zespołów  tanecznych  Centrum Usług Społecznych  w Świdniku.

– Prezentacja filmu okolicznościowego

–  Wręczenie dyplomów i rozdanie nagród.

11.30   Omówienie spektakli w Centrum Usług Społecznych, Norwida 2.

Przegląd odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta  Świdnik.  Serdecznie zapraszamy. Informacje na temat wolnych miejsc oraz  zgłoszenia klas szkolnych  i grup przedszkolnych odbywają się w Centrum Usług Społecznych , ul. Norwida 2  w Świdniku- w sekcji  Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny pod numerem telefonu 81-468-77-96

Od 1 maja jesteśmy Centrum Usług Społecznych

Informujemy, że od 1 maja 2021 działamy pod nazwą “Centrum Usług Społecznych”  –  Jesteśmy sekcją Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Wsparcia Rodziny.

Przyjmujemy  wszystkich zainteresowanych pomocą w pomieszczeniach  dawnego MCP przy ulicy Norwida 2 w Świdniku.  Na terenie placówki dalej działają wszystkie punkty konsultacyjne, poradnictwo psychologiczne, grupy terapeutyczne dla dzieci i dorosłych, działa świetlica i grupa teatralna Aplauz. Prowadzone są także pozalekcyjne zajęcia taneczne.

Serdecznie zapraszamy.

Odwołane szkolenie w dniach 12-13.03.2021

Miejskie Centrum Profilaktyki informuje, że z przyczyn niezależnych od organizatora  odwołane zostaje szkolenie “Wsparcie dziecka i nastolatka z objawami  lękowymi” zaplanowane w dniach 12-13.04.2021 . Serdecznie przepraszamy. 

Zawieszenie działalności świetlicy i terapeutycznych zajęć grupowych do 18.04.2021

Miejskie Centrum Profilaktyki informuje, że w związku z przedłużeniem obowiązujących obostrzeń w kraju działalność grup terapeutycznych i tanecznych zawiesza się do 18 .04.2021.

W sytuacji, gdy spadnie liczba zachorowań to od dnia 14. 04. 2021 roku będzie możliwość przeprowadzenia prób do wydarzeń kulturalnych.

Przypominamy, iż osoby potrzebujące zapraszamy do kontaktu indywidualnego w ramach poradnictwa psychologicznego oraz punktów konsultacyjnych. Prosimy o zachowanie ostrożności i reżimu sanitarnego.

Zawieszenie działalności świetlicy i terapeutycznych zajęć grupowych do 9.04.2021

Miejskie Centrum Profilaktyki  informuje, że w związku sytuacją epidemiczną kraju na wniosek  Wojewody Lubelskiego  zawiesza się w dniach 29.03.2021 do 9.04.2021 działalność świetlicy oraz stacjonarne, grupowe zajęcia  zajęcia terapeutyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Zawiesza się grupy:

1. Świetlicę realizująca zadania placówki wsparcia dziennego

2. Działalność grupy “Uwierz w siebie.”

3. Działalność grupy “Kręciołki.”

4. Działalność Grupy Dalszego zdrowienia- redukcji szkód.

5. Zajęcia grupy teatralnej “Aplauz”

6. Zajęcia taneczne tańca nowoczesnego.

7. Działalność Szkoły dla Rodziców i Wychowawców.

Osoby potrzebujące zapraszamy do kontaktu indywidualnego w ramach poradnictwa psychologicznego oraz  punktów konsultacyjnych.  Prosimy o zachowanie ostrożności i reżimu sanitarnego.

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją w MCP

23 luty – Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Miejskie Centrum Profilaktyki od wielu lat w swoich różnorodnych działaniach- codziennej pracy i akcjach lokalnych, wspiera zdrowie psychiczne mieszkańców Świdnika.

W dniach 22-23.02.2021 r placówka zorganizowała szkolenie ” Stany depresyjne. samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” dla psychologów, pedagogów i asystentów rodziny. Szkolenie wpisuje się w obchody Dnia Walki z Depresją.

Depresja to ciężka choroba, która dotyka niezależnie od wieku. Cierpią na nią dorośli, młodzież i dzieci. Jest ciężka w swoim przebiegu, przykra w odczuciach. Objawami jest smutek, przygnębienie, brak wiary we własne możliwości, wycofywanie się z aktywności lub agresywna postawa wobec siebie i innych. U chorych dominuje poczucie samotności, pustka, bezsilność, wyczerpanie, brak energii, bezsenność. Dręczą człowieka przykre, czarne myśli. Cierpienie i silne napięcie wewnętrzne sprawia, że chorzy często się samookaleczają lub podejmują próby samobójcze. Czują się niezrozumiani i bezwartościowi. Osoby doświadczające depresji wymagają codziennego wsparcia emocjonalnego i często profesjonalnej opieki specjalistów.

 

Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją w MCP

23 luty – Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją

Miejskie Centrum Profilaktyki od wielu lat w swoich różnorodnych działaniach- codziennej pracy i akcjach lokalnych, wspiera zdrowie psychiczne mieszkańców Świdnika.

W dniach 22-23.02.2021 r placówka zorganizowała szkolenie ” Stany depresyjne. samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” dla psychologów, pedagogów i asystentów rodziny. Szkolenie wpisuje się w obchody Dnia Walki z Depresją.

Depresja to ciężka choroba, która dotyka niezależnie od wieku. Cierpią na nią dorośli, młodzież i dzieci. Jest ciężka w swoim przebiegu, przykra w odczuciach. Objawami jest smutek, przygnębienie, brak wiary we własne możliwości, wycofywanie się z aktywności lub agresywna postawa wobec siebie i innych. U chorych dominuje poczucie samotności, pustka, bezsilność, wyczerpanie, brak energii, bezsenność. Dręczą człowieka przykre, czarne myśli. Cierpienie i silne napięcie wewnętrzne sprawia, że chorzy często się samookaleczają lub podejmują próby samobójcze. Czują się niezrozumiani i bezwartościowi. Osoby doświadczające depresji wymagają codziennego wsparcia emocjonalnego i często profesjonalnej opieki specjalistów.

Dwudniowe szkolenie kadry merytorycznej w Miejskim Centrum Profilaktyki poprowadziła Pani Małgorzata Łuba, psycholog, psychoterapeuta, certyfikowany specjalista suicydologii.

Niedawno, w czasie trwania epidemii COVID 19 pracownicy MCP zdobyli certyfikaty konsultanta kryzysowego z wpisem na krajową listę konsultantów kryzysowych. Warto podkreślić, że placówka w ostatnim roku poza wzmocnieniem merytorycznym przeszła także gruntowny remont pomieszczeń. Nowoczesne, odświeżone gabinety i sale terapeutyczne stały się przyjaznym miejscem dla potrzebujących wsparcia mieszkańców naszego miasta. W czasie obostrzeń placówka czynna jest codziennie i przyjmuje pacjentów i klientów zgodnie z ich potrzebami. Działa poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne i prawne, grupy terapeutyczne dziecięce i młodzieżowe.

PlayPause
Slider

Szkolenie Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży

Miejskie Centrum Profilaktyki informuje, że  planowane w grudniu szkolenie pt. „Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” kierowane do psychologów i pedagogów  odbędzie się  w dniach 22-23. 02.2021 r w Miejskim Centrum Profilaktyki w sali nr 5,   w  godz. 10.00 – 17.00  (łącznie 16 godzin dydaktycznych)  Szkolenie poprowadzi  psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Łuba.

Osoby zgłoszone na szkolenie w grudniu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa.

Potwierdzenie uczestnictwa w  szkoleniu do dnia 15.02.2021 r  prosimy kierować  mailowo: mcp@poczta.e-swidnik.pl

Certyfikowani Konsultanci Kryzysowi

Z przyjemnością informujemy, że  kadra Miejskiego Centrum Profilaktyki uczestniczyła w szkoleniu Konsultant Kryzysowy i po pozytywnym przetestowaniu umiejętności  otrzymała Certyfikaty Konsultanta Kryzysowego z wpisem na krajową listę konsultantów.

Szkolenie, jako pierwsza część cyklu szkoleniowego Coach/Mentor Kryzysowy posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK) . Program szkoleniowy jest  również certyfikowany i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego. Dwudniowe szkolenie certyfikacyjne prowadziła Pani dr Elżbieta Kluska — Łabuz.

Kryzys jest reakcją zdrowego, dobrze funkcjonującego człowieka na sytuacje trudną, która zaburza nam normalne funkcjonowanie. Jest to zjawisko wpisane w tok ludzkiego życia, bez względu na płeć, status społeczny, doświadczenie, czy wykształcenie. Niestety nie ma złotego środka by go uniknąć, dlatego w czasie kryzysu warto skorzystać z profesjonalnej pomocy. W ramach konsultacji łatwiej jest skonfrontować się z trudnymi emocjami, wsłuchać w swoje potrzeby, dokonać refleksji nad tym, co się dzieje, a także odnaleźć własne zasoby do pracy z kryzysem.

Certyfikowani konsultanci kryzysowi w MCP:

Kossowska Ewa
Amrozy Katarzyna
Czornak Nina
Holuk Paweł
Łubkowska Magdalena
Mazur Ewa
Pietrzela Agnieszka
Skibińska Magdalena
Jachowicz Iwona
Kurzejewska Alina
Zaremba Bogdan
Zaremba Agnieszka

PlayPause
Slider

Rusza nabór do Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

NABÓR OTWARTY – XVII edycja „Szkoła dla rodziców i wychowawców”- Zapisy trwają do 12. 02. 2021

Zastanawiasz się jak w relacji z dzieckiem zapanować nad jego złością i swoimi trudnymi emocjami? Masz czasem poczucie, że pomimo Twoich starań wszystko zawodzi? Czujesz się bezsilny i mało skuteczny w egzekwowaniu codziennych obowiązków swojego dziecka? Obawiasz się, że utraciłeś autorytet w jego oczach?

Rodzicu, jeśli na któreś z pytań odpowiedziałeś twierdząco, to zapraszamy na spotkania, podczas których będziemy poszukiwać sposobów,  jak radzić sobie w trudnych sytuacjach i jak odzyskać radość ze wspólnie spędzonych chwil.

Podczas spotkań dzielimy się wiedzą i kładziemy nacisk na wymianę doświadczeń między uczestnikami warsztatów w miłej i bezpiecznej atmosferze. Otrzymasz także wiedzę z zakresu komunikacji i budowania relacji.

Korzyści z uczestnictwa w warsztatach  „ Szkoła dla rodziców i wychowawców”:

 • Lepsze rozumienie dziecka
 • Zwiększenie kontroli nad własnymi emocjami
 • Zrozumienie co kryje się pod zachowaniem dziecka
 • Adekwatne reagowanie w sytuacji dziecięcej złości
 • Ocieplenie relacji z dzieckiem
 • Wzrost poczucia własnej wartości dziecka i rodzica
 • Poznanie metod skutecznego radzenia sobie w trudnych chwilach

„Szkoła dla rodziców i wychowawców” to cykl 10 spotkań. Każdy warsztat trwa 3 godziny zegarowe. Można uzyskać zaświadczenie o ukończeniu warsztatów SDRW.

Miejsce realizacji: Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2, Świdnik

Czas realizacji: 10 spotkań, w każdy WTOREK  w godzinach 17:00 – 20:00

Zapisy: osobiście lub telefonicznie –  Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2 w Świdniku, telefon: 81 468 -77 – 96

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Warsztaty opierają się na programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” który posiada rekomendacje Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, PARPA oraz ORE jako spełniający standardy na II poziomie jakości – Dobra praktyka, zgodnie z kryteriami oceny przyjętymi w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.

Certyfikowani trenerzy programu: Katarzyna Amrozy, Magdalena Skibińska

„Zajęcia zimowe 2021” w świetlicy Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku

Ze względu na panującą pandemię i ograniczenia z nią związane zajęcia zimowe w Miejskim Centrum Profilaktyki przeznaczone były dla dzieci korzystających z naszej świetlicy. W spotkaniach wzięło udział 16 dzieci, a zajęcia były prowadzone w dwóch grupach w terminach: 04.01.- 08.01. 2021; 11.01. – 15.01.2021.

Jak co roku w okresie wolnym od zajęć szkolnych na naszych podopiecznych czekało wiele atrakcyjnych zabaw plastycznych, ruchowych, konstrukcyjnych czy animacyjnych.
Zajęcia plastyczne obfitowały w różnego rodzaju warsztaty w ramach, których powstało wiele ciekawych prac, m.in: skarpetowe bałwanki, plastelinowe smoki, kolorowe proporczyki, papierowe autoportrety, a także zimowe pingwinki na patyku. Zorganizowano również konkurs plastyczny „ Zimowy raj”, w którym za aktywny udział każdy otrzymał pluszową maskotkę, a za wyróżnienie jeden uczestnik grę Scrabble.

W ramach zabaw sportowych dużym zainteresowaniem cieszyły się gry zespołowe takie jak „piłka parzy”, „muchy latają” a także wyzwania typu – skoki na dużej skakance, skoki w dal czy też rzuty do celu. Za aktywny udział w zabawach ruchowych uczestnicy otrzymali drobne upominki – breloczki, piłeczki, broszki emotki, a także kolorowe gumki do ścierania.

Dzieci miały także okazję wykazać się kreatywnością i pomysłowością wykonując przeróżne budowle z klocków konstrukcyjnych, drewnianych i lego.

Oprócz tradycyjnych zabaw w naszej świetlicy pojawiły się również tańce grupowe Just Dance na Xbox One. Podczas zajęć nie zabrakło okazji do prezentacji indywidualnych talentów w ramach lubianej przez dzieci zabawy animacyjnej „ Mam Talent”. Coroczną atrakcją naszych zimowych zajęć było wyjście do kina, jednak w tym roku ze względu na ograniczenia nie było takiej możliwości. Dlatego ku radości dzieci w naszym świetlicowym Kino Bambino został zorganizowany seans bajki „ Kraina Lodu”.

Na koniec zajęć dzieci z każdej grupy za udział, miłą atmosferę i postawę koleżeńską otrzymały upominki. Pierwsza grupa dzieci miała do wyboru pluszowe maskotki albo rodzinne gry planszowe, natomiast dzieci z drugiej grupy otrzymały kaski rowerowe i mini gry planszowe.

Teraz nastał czas powrotu dzieci do zajęć szkolnych, dlatego też zajęcia świetlicowe wracają do swojego stałego rytmu pracy w godzinach 12.00 – 16.00 ( poniedziałek, piątek) i 13.00 – 17.00 ( wtorek – czwartek).
Serdecznie zapraszamy.

PlayPause
Slider

Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży – szkolenie przeniesione

Szkolenie pt. „Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży” z przyczyn niezależnych od organizatora zostaje przeniesione na   pierwszy możliwy termin wskazany przez wykonawcę.  Za zmiany serdecznie przepraszamy. Wszystkie osoby zgłoszone,  zainteresowane szkoleniem  zostaną poinformowane o nowym terminie szkolenia.

Podsumowanie akcji Dla zdrowia -Listopad miesiącem profilaktyki

Tegoroczna akcja „Dla Zdrowia – Listopad Miesiącem Profilaktyki” została przeprowadzona w nieco innej odsłonie, ze względu na panującą sytuację pandemii. Miejskie Centrum Profilaktyki zaproponowało rodzinom wykonanie wspólnych aktywności w domach. Program realizowany był za pośrednictwem strony internetowej oraz serwisu Facebook. Mimo zmienionej formy zajęć, zainteresowanie akcją okazało się dosyć duże, a chętnych nie zabrakło.

Pierwszą, zaproponowaną w ramach akcji zabawą, były zajęcia pod nazwą „Rodzina razem – Razem na sportowo”, podczas której rodzice mieli okazję aktywnie spędzić czas ze swoimi pociechami. Wspólne aktywności, rodziny wykonywały zarówno na świeżym powietrzu, jak i ćwicząc w domowym zaciszu. Część rodzin wybrała wspólne spacery, jazdę na rowerze lub ćwiczenia na siłowni pod chmurką. Inni sportową zabawę zorganizowali w domach, realizując zaproponowany przez koordynatora program ćwiczeń.

Kolejną aktywnością zaproponowaną dla rodzin z Gminy Miejskiej Świdnik, było wykonanie kolażu rodzinnego, podczas projektu „Wzmocnij siebie”. Uczestnicy mogli miło spędzić czas, tworząc pracę plastyczną w towarzystwie rozmów o wartościach i mocnych stronach rodziny. Otrzymaliśmy wiele pięknych prac, które wymagały współpracy, kreatywności oraz zaangażowania wszystkich członków rodziny. Efekt końcowy prac jest dowodem na to, jak istotną kwestią jest pielęgnowanie rodzinnych relacji.

Na koniec, rodziny mogły zorganizować wspólną zabawę andrzejkową, w ramach zaproponowanego scenariusza zajęć „Andrzejki EKO”. W ten sposób, coroczna impreza Andrzejkowa, mogła odbyć się w domowym zaciszu. Rodzice mieli okazję przyrządzić wraz ze swoimi pociechami m.in. ciasteczka z wróżbą oraz powróżyć w tradycyjny dla tego dnia sposób. Dodatkowo zabawę wzbogaciły ekologiczne przebrania dzieci, stworzone z prostych materiałów.

Fotorelacje z przeprowadzonych zajęć , uczestnicy przesyłali poprzez pocztę elektroniczną. Niektóre rodziny wykazały się szczególnym zainteresowaniem, biorąc aktywny udział we wszystkich działaniach zaproponowanych przez MCP.

PlayPause
Slider

Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego Zdrowe więzi zatrzymane w obiektywie

Nadszedł czas rozstrzygnięcia  Pierwszego Konkursu Fotograficznego „Zdrowe więzi zatrzymane w obiektywie” organizowanego przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku. Jury konkursu, złożone z absolwentów i  studentów V roku  Łódzkiej Szkoły Filmowej, Wydziału Fotografia  przyznało nagrody i wyróżnienia specjalne.

W protokole z dnia 2.12.2020r  czytamy: „Fotografia to nie tylko udany kadr i nienaganna kompozycja. Szukałyśmy przede wszystkim emocji, które zatrzymają nas na moment przy zdjęciu. Chciałybyśmy podziękować wszystkim autorom i docenić zaangażowanie! Wybór nie był dla nas prosty i dziękujemy wszystkim za udział. Mamy nadzieję, że była to dobra zabawa, która pozwoliła na kreatywne spędzenie czasu razem z ważnymi dla Was ludźmi. Trzy pierwsze miejsca otrzymują prace, które wzruszyły nas swoją prawdą, szczerością, przygotowaniem i przekazem, którego szukałyśmy w temacie konkursu. Serdecznie gratulujemy!”

Wyniki konkursu:

I miejsce:   Karol Mazurek

II miejsce:  Weronika Toruń

III miejsce:  Lena  Rudzińska

Wyróżnienia specjalne: Filip Łubkowski, Igor Smagłowski, Laura Paluch, Tomasz Cieśla oraz Wiktoria Amrozy.

Pięć wypróżnień specjalnych przyznano  za pomysłowość, ciekawe spojrzenie i pokazanie żywych emocji.

Zwycięzców i uczestników konkursu zapraszamy po odbiór nagród i upominków w dniu 7 .12.2020 do Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku w godz. 8.00-16.00.   Za pierwsze miejsce organizatorzy przyznali tablet, za drugie miejsce miniwieżę, trzecie miejsce głośnik i słuchawki , za  wyróżnienia specjalne – atrakcyjne gry rodzinne. Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy i upominki – gry towarzyskie.

Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki  dziękują uczestnikom na wspólna zabawę, zwycięzcom gratulują  sukcesu a jury konkursu Magdalenie  Kieroń, Natalii Łączyńskiej  i Agnieszce Kossowskiej dziękują za rzetelne pochylenie się nad tematem. Serdeczne podziękowania dla koordynatora konkursu Agnieszki Pietrzeli.

PlayPause
Slider

Szkolenia – Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży 15-16.12.2020

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza psychologów i  pedagogów szkolnych  na bezpłatne szkolenie pt. „Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży”. Szkolenie odbędzie się  w dniach 15-16.12.2020 r w Miejskim Centrum Profilaktyki  od  godz. 9.00  ( 16 godzin dydaktycznych)  Szkolenie poprowadzi  psycholog, psychoterapeuta Małgorzata Łuba.

Zgłoszenia na szkolenie prosimy kierować  mailowo  : mcp@poczta.e-swidnik.pl   zastrzega się, że w wypadku zwiększonych obostrzeń epidemicznych szkolenie prowadzone będzie online.

Akcja Dla zdrowia -Listopad miesiącem profilaktyki przedłużona do 20.12.2020

W związku z  sytuacją epidemiczną i obostrzeniami utrudniającymi realizację zadań ogłaszamy,  że akcja Dla zdrowia-Listopad miesiącem profilaktyki zostaje wydłużona do 20.12.2020.  Termin przysyłania zdjęć  archiwizujących  zabawy  rodzinne  i na konkurs fotograficzny  wydłużamy do 30.11.2020 r.

Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich chętnych mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik i uczniów świdnickich szkół.

Andrzejki EKO – Rodzina razem – scenariusz

 Szanowni Rodzice,

Obecna sytuacja epidemiczna zmusza nas w tym roku do przeprowadzenia corocznego programu „Rodzina Razem” w innej formie, niż dotychczas. Mimo ograniczeń dotyczących zajęć odbywających się w grupach chcieliśmy kontynuować nasz program. Dlatego w tym roku zapraszamy Was do udziału w zajęciach w formie zdalnej. Poniżej zamieszczamy scenariusz do zajęć „Andrzejki EKO”.

 Do kogo: Dla wszystkich chętnych rodzin z Gminy Miejskiej Świdnik

Cel główny: Aktywne spędzanie czasu z rodziną oraz kształtowanie wśród uczestników świadomości potrzeby spędzania wspólnego czasu w sposób atrakcyjny i kreatywny w gronie rodzinnym.

Czas realizacji: Umownym terminem zabawy Andrzejkowej, który proponujemy, jest 25.11.2020 (środa). Na fotorelację oraz skan/zdjęcie formularza zgłoszeniowego z dopiskiem „Andrzejki EKO” czekamy do dnia 29.11.2020 (niedziela) do godziny 19.00.
Rodziny, które podzielą się z nami swoją relacją z tego wydarzenia, otrzymają  upominki. Gadżety będzie można odebrać z Miejskiego Centrum Profilaktyki po otrzymaniu informacji zwrotnej potwierdzającej otrzymanie fotorelacji, a także dookreślającej termin, w jakim będą wydawane upominki. Istotne jest to, by każdy element pracy poprzez projektowanie, wykonywanie strojów i dekoracji oraz dobrą zabawę uwiecznić na zdjęciach, które następnie prześlą Państwo na nasz adres mailowy:  andrzejki@mcp-swidnik.pl.
Zastrzegamy sobie, że część zdjęć może zostać zamieszczona na stronach internetowych MCP w celach promocyjnych. Scenariusz oraz karta zgłoszeniowa do pobrania na www.mcp-swidnik.pl w aktualnościach oraz fanpage w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MCP.Swidnik

Zachęcamy również do udziału we wszelkich konkursach i zajęciach realizowanych w ramach akcji  „Dla Zdrowia – Listopad Miesiącem Profilaktyki”. Rodziny, które wykażą się największą aktywnością w proponowanych zajęciach, otrzymają atrakcyjne nagrody m.in. tablet, miniwieżę czy gry planszowe.

W razie wątpliwości bądź jakichkolwiek problemów zachęcamy do kontaktu z koordynatorami wydarzenia: Ewą Mazur oraz Niną Czornak


ANDRZEJKI EKO

Scenariusz do wspólnej zabawy rodziców z dziećmi

Droga Rodzino – Zachęcamy Was do własnej, indywidualnej, tradycyjno – nowoczesnej zabawy andrzejkowej.

1. W pierwszym kroku proponujemy Wam zaprojektowanie odpowiednich strojów „EKO” dla wszystkich członków rodziny. Proponujemy Państwu wykorzystanie następujących materiałów: worki na śmieci w kolorze: zielonym, niebieskim, czarnym, fioletowym, białym, folia aluminiowa, papier toaletowy, ręczniki papierowe, kartony, bibuła kolorowa, butelki plastikowe, taśma klejąca itp. Zachęcamy Państwa również do tego, by pozwolić sobie na nutkę szaleństwa i dać ponieść się swojej wyobraźni co do wykorzystywanych materiałów i tego, jak będą wyglądały andrzejkowe przebrania. Zachęcamy Was do tego, by każdy z domowników zaprojektował swój własny niepowtarzalny strój.

2. W następnym kroku proponujemy, by pozostałe, niewykorzystane materiały przeznaczyć na udekorowanie pokoju, w którym będą odbywały się andrzejki. Tu również dajcie się ponieść wyobraźni. Folia aluminiowa może być idealnym materiałem na stworzenie nocnych gwiazd i zaglądającego na wasze przyjęcie księżyca, bibuła, może imitować pajęczynę wielkiego pająka, którego być może uda Wam się wykonać z worków na śmieci. Z kolei białe worki, bądź jednorazowe reklamówki, mogą swoim ułożeniem przypominać skradające się andrzejkowe duchy.

3. Zadbajcie o odpowiednią atmosferę, muzykę wpasowującą się w klimat wydarzenia oraz drobny poczęstunek. Nie zapomnijcie o słynnych ciasteczkach z wróżbą!

4. Na dobry początek zachęcamy Was do tradycyjnego powróżenia sobie. Dobór wróżb zależy tylko od Was. Zachęcamy do tradycyjnego lania wosku, zabawy z kubeczkami czy kartami. Możecie również stworzyć swoje własne przepowiednie na przyszły rok.

5.  Na sam koniec życzymy udanej i szalonej zabawy. Mamy nadzieję, że wspólnie spędzony czas podczas organizacji i świętowania będzie czasem, w którym Wasze relacje się zacieśnią.

Do dzieła! Życzymy udanej zabawy . 😊


Wzmocnij siebie – wykonanie kolażu rodzinnego- scenariusz

„ Wzmocnij siebie” Projekt dla rodzin z Gminy Miejskiej Świdnik

Zapraszamy wszystkie chętne rodziny z Gminy Miejskiej Świdnik do wspólnego wykonania zadań z projektu „Wzmocnij siebie” – KOLAŻ RODZINY.

Do kogo: Wszystkie chętne rodziny z Gminy Miejskiej Świdnik

Cel: Celem tej inicjatywy jest pogłębienie rodzinnych więzi poprzez wzbudzenie refleksji nad wartościami, potencjałem i tożsamością rodziny, a także wypracowanie strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych.


Plan pracy:

1. Wykonanie prac plastycznych:

 • RYSUNEK RODZINY – uważność na siebie i autoprezentacja
 • NASZA MOC – NASZA SIŁA – mocne strony naszej rodziny
 • TARCZA WARTOŚCI – co jest ważne dla naszej rodziny
 • EMOCJONALNE SOS – uważność na siebie
 • FINAŁ – ułożenie KOLAŻU RODZINY z powyższych prac

 Potrzebne materiały plastyczne:

 • 4 sztuki brystolu w formacie A3
 • klej
 • nożyczki
 • kolorowe kartki papieru A4
 • małe kolorowe karteczki
 • kredki, flamastry, markery, farby itp.
 • materiały do dekoracji – np. brokat
 • materiały kreatywne – np. rolki po papierach, folia aluminiowa, ścinki gazet, sznurek, nakrętki, itp.

2. Wykonanie zdjęć powstałych prac plastycznych

3. Wysłanie zdjęć na maila wzmocnijsiebie@mcp-swidnik.pl


Czas realizacji: Realizacja projektu „ Wzmocnij siebie”  startuje 17.11.2020 roku. Na zdjęcia poszczególnych plakatów i całego kolażu, a także zdjęcie/ skan formularza zgłoszeniowego czekamy do dnia 29. 11 . 2020 roku  (niedziela). Prace prosimy wysyłać na maila wzmocnijsiebie@mcp-swidnik.pl.
Zastrzegamy sobie, że część zdjęć może zostać zamieszczona na stronach internetowych MCP w celach promocyjnych.

Uwaga: Rodziny, które wezmą udział w projekcie KOLAŻ RODZINY, a także prześlą do nas zdjęcia otrzymają upominki – rodzinne gry planszowe, które będą do odebrania w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Zachęcamy również do udziału we wszystkich działaniach realizowanych w ramach akcji „Dla Zdrowia – Listopad Miesiącem Profilaktyki”.  Rodziny, które wezmą udział w każdym rodzinnym wyzwaniu ( Wzmocnij siebie, Razem na sportowo, Andrzejki EKO), wykażą się aktywnością i zaangażowaniem otrzymają atrakcyjne nagrody, m.in. tablet, miniwieża, gry planszowe.


Przebieg projektu „ Wzmocnij siebie”  –  KOLAŻ RODZINY

Zanim przystąpicie do pracy zadbajcie o miłą, spokojną atmosferę, być może poczęstunek i ulubiona muzyka dodatkowo uprzyjemnią Wam te rodzinne chwile.

Zadanie 1. RYSUNEK RODZINY –  uważność na siebie i autoprezentacja

Zaproś swoich bliskich do wspólnego wykonania rysunku przedstawiającego Waszą rodzinę. Zwróćcie uwagę na cechy charakterystyczne każdego z was i porozmawiajcie o nich, a następnie przedstawcie swoją rodzinę w postaci rysunku. Pracę wykonajcie dowolną techniką w formacie A3, używając różnorodnych materiałów plastycznych.

Gotowy wytwór ułóż na płasko i wykonaj czytelne zdjęcie.

Zadanie 2. NASZA MOC – NASZA SIŁA – mocne strony naszej rodziny

Porozmawiajcie o swoich indywidualnych i rodzinnych osiągnięciach, o tym w czym każdy              z Was jest dobry, co daje Wam poczucie dumy i satysfakcji.  W trakcie rodzinnej rozmowy zwróćcie uwagę na to,  iż każdy z Was ma swoje własne mocne strony, a  zebrane razem stanowią siłę całej waszej rodziny.  Teraz  przejdźcie do działań plastycznych.  Niech Każdy z Was odrysuje swoją dłoń na kartce w dowolnym kolorze, na środku wpisze swoje imię, a na palcach w czym jest dobry. Gotowe dłonie wycinamy, przyklejamy na kartonie formatu A3 tworząc z nich dowolny kształt.

Tak powstały wytwór ułóż na płasko i wykonaj czytelne zdjęcie.

Zadanie 3. TARCZA WARTOŚCI – co jest ważne dla naszej rodziny

Drogi rodzicu przed tobą przykładowa lista wartości. Zapoznaj się z nią, a następnie porozmawiaj z dziećmi o tym co jest ważne dla waszej rodziny. Dostosuj wypowiedzi do wieku dzieci. Podkreśl, że wartości którymi się kierujemy pełnią funkcję ochronną i nadają sens naszemu życiu.

Następnie przygotujcie kolorowe karteczki, papier A3,  klej i materiały plastyczne.  Teraz zapiszcie każdą z ustalonych wspólnie wartości na małej karteczce  ( jedna wartość – jedna karteczka). Niech jedna osoba z rodziny na kartce A3 narysuje tarczę w dowolnym kształcie, w którą wklejcie przygotowane wartości. Zadbajcie o walory estetyczne waszej pracy.

Gotowy wytwór ułóż na płasko i wykonaj czytelne zdjęcie.

Przykładowa lista wartości:

Zadanie 4.  EMOCJONALNE SOS  – uważność na siebie

Zastanówcie się i porozmawiajcie o rzeczach, które pomagają Wam w trudnych chwilach. Mogą to być czynności które wykonujecie razem, słowa które do siebie kierujecie, czy też gesty którymi się obdarowujecie.  Rodzicu podkreśl, że zwracanie uwagi na uczucia innych, a także rozmowa o nich,  daje poczucie ulgi i zrozumienia osobie  przeżywającej trudne emocje.

Na kartce A3 pod hasłem EMOCJONALNE SOS, stwórzcie listę własnych pomysłów –  jak radzić sobie w trudnych chwilach.  Plakat udekorujcie według własnego uznania.

Gotowy wytwór ułóż na płasko i wykonaj czytelne zdjęcie.

FINAŁ – tworzenie KOLAŻU RODZINY 

Zbierzcie wszystkie prace, które powstały w trakcie realizacji projektu „ Wzmocnij siebie” – KOLAŻ RODZINY. Przyjrzyjcie się im i ułóżcie je w dowolnej formie tworząc KOLAŻ RODZINY. Wykonajcie ostatnie zdjęcie przedstawiające całość. Patrząc na efekt wspólnej pracy porozmawiajcie o swoich refleksjach i uczuciach jakie towarzyszyły wam podczas wspólnie spędzonego czasu.  Powstałe plakaty mogą być ozdobą waszego domu i dowodem na to, że razem możecie osiągnąć każdy cel.


Uwaga: Drogi rodzicu!!! Wykonane zdjęcia z każdego etapu pracy oraz zdjęcie kolażu i wypełnioną kartę zgłoszeniową (do pobrania na www.mcp-swidnik.pl oraz fanpage w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MCP.Swidnik) prosimy przesyłać na adres mailowy wzmocnijsiebie@mcp-swidnik.pl  do 29. 11. 2020 roku.

Dziękujemy za poświęcony czas i zaangażowanie.

Koordynator projektu: Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy


Razem na sportowo -rodzinne zabawy ruchowe – scenariusz

Zapraszamy wszystkie chętne rodziny z Gminy Miejskiej Świdnik do wspólnego wykonania zadań z projektu „Rodzina razem” – „Razem na sportowo”.

Do kogo: Dla wszystkich chętnych rodzin z Gminy Miejskiej Świdnik

Cel główny: Aktywne spędzenie czasu z rodziną oraz kształtowanie wśród dzieci świadomości potrzeby dbania o zdrowie w sferze fizycznej:

 • wzmacnianie więzi emocjonalnej między dziećmi a rodzicami poprzez ćwiczenia ruchowe;
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu dziecka;
 • dostarczenie radości ze wspólnej zabawy i zdrowej rywalizacji;
 • rozwijanie aktywności w zabawie i umiejętności współpracy z innymi członkami rodziny;

Czas realizacji:

Termin zabawy jest umowny, wyznaczony na 12.11.2020. Najważniejsze by ćwiczenia wykonać wspólnie a sprawozdanie z przeprowadzonych zajęć w formie zdjęć lub krótkich filmików przesłać do nas na adres e-mail: sport@mcp-swidnik.pl do dnia 15.11.2020 (niedziela) do godz. 19 z dopiskiem ”razem na sportowo” wraz ze skanami/zdjęciami zgód na upublicznienie wizerunku, wypełnionym formularzem zgłoszeniowym (dostępne do pobrania na naszej stronie internetowej https://www.mcp-swidnik.pl/).

Zastrzegamy sobie, że część zdjęć może zostać zamieszczona na stronach internetowych MCP w celach promocyjnych.

Uczestnicy, którzy wezmą udział w naszej zabawie i prześlą nam sprawozdanie otrzymają sportowe upominki, które będzie można odebrać w siedzibie MCP.

Do dzieła! Życzymy udanej zabawy 😊

W razie wątpliwości bądź jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z koordynatorem wydarzenia: Pawłem Holukiem.


„Rodzina razem” – „Razem na sportowo”

Czas: 45 minut

 Ważne: Przed przystąpieniem do zaproponowanych ćwiczeń uczestnicy powinni ubrać się w odpowiedni strój sportowy. Zadbajmy oto by odzież była wygodna i by osoby ćwiczące czuły się w niej komfortowo.

CZĘŚĆ POCZĄTKOWA

 Na początku naszej zabawy proponujemy przeprowadzić krótką rozgrzewkę – najlepszą formą będzie kilkudziesięciominutowy marsz na świeżym powietrzu z całą rodziną ewentualnie polecamy wykonać poniższy zestaw ćwiczeń:

Ćwiczenie rozgrzewające, po 30 sekund każde:

– marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan;
– marsz w miejscu z dotknięciem piętami o pośladki;
–  „pajacyki” – w podskoku wykonaj rozkrok przy jednoczesnym przeniesieniu rąk nad głową;
– przysiady z rękami wyprostowanymi przed siebie;

CZĘŚĆ WŁAŚCIWA

 „Rzut do celu”

Każda rodzina wykonuje rzuty do tarczy (np. karton z wyciętym na środku otworem). Rzucać można małą piłką lub woreczkiem. Dzieci wykonują po 4 rzuty, rodzic/e po 3. Spisuje się sumę punktów. Proponujemy przeprowadzić kilka rund, za każdym razem zwiększając odległość, z której się wykonuje rzut do celu. Wygrywa osoba, która zbierze największą ilość punktów. W przypadku kilkuosobowej rodziny, można stworzyć drużyny i zmierzyć się ponownie, tym razem w kategorii drużynowej.

„Podskoki z jednoczesnym przekładaniem piłki pod nogą”

W pozycji stojącej uczestnicy mają za zadanie przełożyć piłkę lub woreczek z lewej ręki do prawej pod udem a następnie pod drugim udem z prawej ręki do lewej i tak na zmianę najszybciej jak potrafią (ruchy zbliżone do ćwiczenia rozgrzewkowego – marsz w miejscu z wysokim unoszeniem kolan). Staramy się nie upuścić trzymanego w dłoni przedmiotu. Każda osoba ma 3 próby, wygrywa ta osoba, która w ciągu 20 sekund przełoży przedmiot jak największą ilość razy, nie upuszczając przy tym piłeczki/woreczka.

„Siad skrzyżny”

Ćwiczenie polega na tym, aby z pozycji stojącej, z woreczkiem lub piłeczką na wyprostowanych w przód rękach, przejść do siadu skrzyżnego (siad po turecku). Ważne by ćwiczenie wykonywać przy wyprostowanych plecach, bez podpierania się rękami. Następnie odwrotnie – z pozycji siedzącej staramy się przejść do pozycji stojącej trzymając przedmiot na wyciągniętych w przód rękach (wychylając ciało do przodu). Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. Można wykonać to ćwiczenie z elementami rywalizacji – wygrywa ta osoba, która zrobi najszybciej oraz prawidłowo 5 takich pełnych cykli.

„Skoki zajęcze”

Uczestnicy ustawiają się w przysiadzie podpartym i wkładają woreczek między stopy. Próbują posuwać się do przodu skokami zajęczymi, trzymają cały czas woreczek między stopami. Można wyznaczyć trasę wykorzystując jak największą powierzchnię domowych pomieszczeń. Również to ćwiczenie można wykonać z elementami rywalizacji – mierząc każdej osobie czas. Wygrywa ta osoba, która w jak najkrótszym czasie pokona wyznaczoną trasę.

Wyścig z jajkiem

Ćwiczenie polega na jak najszybszym przebyciu wyznaczonej trasy, przy jednoczesnym trzymaniu w ustach łyżki na której znajduje się np. jajko lub inny mały przedmiot: piłeczka, woreczek itp. Trasę można wyznaczyć poprzez rozwinięcie papieru toaletowego przez mieszkanie. Poruszać należy się po wyznaczonej linii. Trasę można urozmaicić: przechodzić pod (no stół/ biurko) lub nad meblami (krzesła). Wygrywa osoba, która bez upuszczenia przedmiotu dotrze w jak najkrótszym czasie od startu do mety. Wersja utrudniona: trasę można pokonać, ale z zamkniętymi oczami – pozostali uczestnicy udzielają wskazówek jak ma się poruszać uczestnik, gdzie powinna stawiać stopy by kroczyć po wyznaczonej trasie.

CZĘŚĆ KOŃCOWA

Ćwiczenia uspakajające, po 30 sekund każde:

– luźne podskoki – w pozycji stojącej przeskakiwanie z nogi na nogę, rozluźniamy ręce, regulujemy oddech;
– przysiad podparty ze zmianą nóg – jedna noga z tyłu, druga pod klatką piersiową zmieniaj nogi w podskoku;
– skłony z regulacją oddechu – wysoko unosimy ręce robiąc głęboki wdech przy jednoczesnym wstawaniu na palce, następnie powoli wykonujemy skłon w przód (stopy płasko) dotykając palcami podłogi na wyprostowanych nogach robiąc wydech;
– rowerek – leżenie na plecach, ręce wzdłuż tułowia – unieś nogi w górę, wykonaj rowerek w przód, następnie w tył;
– nożyce pionowe – w pozycji leżącej, ręce wzdłuż tułowia – unieś nogi w górę, wykonaj nożyce nogami w pionie.

Zachęcamy również do udziału  we wszelkich konkursach i zajęciach realizowanych w ramach akcji „Dla zdrowia – listopad miesiącem profilaktyki”. Rodziny, które wykażą się największą aktywnością w proponowanych zajęciach, otrzymają atrakcyjne nagrody m.in. tablet, miniwieżę czy gry planszowe.


Konkurs fotograficzny – Zdrowe więzi zatrzymane w obiektywie

Miejskie Centrum Profilaktyki ogłasza  KONKURS FOTOGRAFICZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w ramach akcji „Dla zdrowia – listopad miesiącem profilaktyki”

Tematem konkursu fotograficznego są  „Zdrowe więzi zatrzymane w obiektywie”

Lubisz robić ciekawe zdjęcia? Fotografia to twoja pasja? Masz wiele kreatywnych pomysłów, które powinien zobaczyć świat? Weź udział w naszym konkursie i wygraj atrakcyjne nagrody!

Co należy zrobić? Wykonaj samodzielnie fotografię, na której przedstawisz zdrowe więzi. Pokaż jak w tym szczególnym okresie pandemii mogą wyglądać zdrowe relacje z rodziną, przyjaciółmi i innymi bliskimi osobami.

Zdjęcia konkursowe oraz skany  wypełnionych formularzy zgłoszeniowych, należy przesyłać na nasz adres e-mail: centrum@mcp-swidnik.pl do 23 listopada 2020r., z dopiskiem: „Konkurs fotograficzny”. Preferujemy zdjęcia w formacie .jpg.

W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież ze Świdnika oraz uczniowie szkół podstawowych i średnich zamieszkujący na terenie gminy Świdnik lub będący uczniami świdnickich szkół.

Niezależna komisja, złożona ze studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej  spośród przesłanych fotografii wyłoni laureatów.

Przewidziane nagrody:

 • 1 miejsce – tablet,
 • 2 miejsce – mini wieża
 • 3 miejsce – głośnik Bluetooth

+ Dyplomy oraz upominki Miejskiego Centrum Profilaktyki

Ogłoszenie wyników nastąpi 30 listopada 2020r.

Koordynatorem konkursu fotograficznego jest Agnieszka Pietrzela.

Pobór wymaganych dokumentów poniżej  oraz na  fanpage w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/MCP.Swidnik .

Program akcji Dla zdrowia – listopad miesiącem profilaktyki 2020

Mimo trwającej pandemii, jak co roku Miejskie Centrum Profilaktyki przygotowało akcję „Dla zdrowia- listopad miesiącem profilaktyki”. Odbywać się będzie zgodnie z reżimem sanitarnym, w sposób bezpieczny dla twórców i uczestników proponowanych spotkań, programów, szkoleń.  Tematem wiodącym całego przedsięwzięcia są „Zdrowe więzi”. W czasach separacji przypominamy o potrzebie dbania o relacje międzyludzkie, o życzliwość, szacunek wzajemny , troskę o najbliższych i dalszych znajomych. Zachęcamy do uczestnictwa. Na najbardziej aktywne rodziny  czekają cenne nagrody, a dla wszystkich uczestników zabaw mamy drobne upominki. Zapraszamy do wspólnego działania.

DLA ZDROWIA    LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI  2020

                                             „ZDROWE WIĘZI”

Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2 w Świdniku zaprasza :

3 .11.2020 –   Ogłoszenie  konkursu fotograficznego  ” Zdrowe więzi zatrzymane w  obiektywie”.

 12.11.2020   „ Rodzina razem”   – „Razem na sportowo”.

Rodzinne zabawy ruchowe.online.

 13.11.2020 –  „ Formy teatralne w działaniach profilaktycznych ”

9.00-13.00 – Warsztat teatralny dla  nauczycieli–  Katarzyna Marjasiewicz i Michał Stanowski.

17.11.2020 –  „Wzmocnij siebie”  –program dla rodziców wspierający budowanie prawidłowych relacji rodzic-dziecko.online.

18.11.2020 „ Razem lepiej”  cz. 1  – Warsztat pogłębiania relacji międzyludzkich.

godz. 17.00-19.00 MCP Świdnik. Magdalena Łubkowska

25.11.2020 „ Rodzina razem”   – Andrzejki EKO.  

Rodzinne zabawy animacyjne.  –  MCP Świdnik, online.

25.11.2020 „ Razem lepiej” cz.2   – Warsztat pogłębiania relacji międzyludzkich.

godz. 17.00-19.00 MCP Świdnik. Magdalena Łubkowska

 26 – 27 .11.2020  –  „Stany depresyjne, samouszkodzenia i zachowania samobójcze u dzieci i młodzieży”

Szkolenie dla psychologów, pedagogów, asystentów, pracowników służb społecznych– Małgorzata Łuba.  Kazimierz Dolny/MCP

30 .11.2020   Rozstrzygniecie konkursu fotograficznego  ” Zdrowe więzi zatrzymane w  obiektywie”.

1-2 .12.2020 –   „Konsultant kryzysowy. Pierwsza pomoc psychologiczna w kryzysie”  –

godz. 8.00-16.00  – Szkolenie dla psychologów, pedagogów i asystentów rodziny – Elżbieta Kluska -Łabuz.  MCP Świdnik.

Ponadto w listopadzie w Miejskim Centrum Profilaktyki :

Każdy poniedziałek – Grupa „Kręciołki” – dla dzieci.

Każdy wtorek –  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Każda środa  – „Uwierz w siebie” – grupa dla dzieci.

Każda środa – Grupa terapeutyczna  – redukcja szkód w uzależnieniach.

Każdy czwartek – Grupa teatralna „Aplauz” – dla dzieci i młodzieży.

Każda sobota – zajęcia taneczne dla dzieci.

Od poniedziałku do piątku – świetlica profilaktyczna Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Zapisy na zajęcia taneczne

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia taneczne do  Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Zajęcia organizacyjne :  3.10.2020, kolejne zajęcia w każdą sobotę

Prowadzące:  Anna Łakota i Agnieszka Wąsik

8.00 – 8.45   Freestyle  – grupa przedszkolna do 6 lat  – A. Łakota
9.00 – 9.50   Freestyle, disco dance –  grupa średniozaawansowana 7-8 lat- A. Łakota

10.00 – 10.50 Tap dance (stepowanie ) –  A. Łakota
11.00 – 12.00    Disco dance z elementami akrobatyki – grupa zaawansowana  (pow.9 lat)- wymiennie A. Łakota, A. Wąsik

12.00 – 13.00 Hip- hop – grupa początkująca i średniozaawansowana do 10 lat- A. Wąsik

13.00 – 14.00 Hip-hop – grupa zaawansowana powyżej 10 lat – A. Wąsik

Zajęcia taneczne są bezpłatne. Zapisy na zajęciach organizacyjnych.

Aktualna oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki na rok 2020/2021

Aktualna oferta Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku na rok szkolny 2020/2021  znajduje się w w materiałach do pobrania.

Informujemy, że grupy “Kręciołki”  i “Uwierz w siebie ” oraz teatr ” Aplauz”, które zostały przerwane z powodu sytuacji epidemiologicznej wznawiają swoją działalność .

Do aktywności powraca również  Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Grupa Dalszego Zdrowienia i Grupa Redukcji Szkód.  Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z terapeutami.


Mitingi online i kącik psychoedukacyjny.

Informujemy, że w czasie  izolacji spowodowanej epidemią koronowirusa   Covid 19  można korzystać z  mitingów  trzeźwościowych AA  organizowanych przez grupę Arka w formie  online.

Mitingi online  odbywają się pod numerem  779 365 365 .  Kod dostępu 013 013 02

Grupa zbiera się  w każdą środę o  godz. 18.55  i   niedzielę  o godz. 15.55

Natomiast w piątek o godz. 18.55 można połączyć się tym samym numerem z  grupą  AA  działającą przy Kinie Lot w Świdniku.

Zachęcamy  mieszkańców naszego miasta do śledzenia artykułów w kąciku psychoedukacyjnym na stronie www.mcp-swidnik.pl  Artykuły przygotowywane są dla Państwa jako dawka wiedzy jak radzić sobie z problemami uzależnień, zdrowia psychicznego, problemami wychowawczymi, jak dbać o własny rozwój osobisty w tym trudnym czasie odizolowania.

Życzenia Wielkanocne

Pomoc prawna na telefon.

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku udziela  osobom potrzebującym telefonicznej bezpłatnej  pomocy prawnej  z zakresu prawa rodzinnego – w środy w godzinach 15.00-17.00. Informacja  pod nr: 81 468 77 96

Dyżur pełni Radca prawny – Grzegorz Łubkowski .

Pomoc psychologiczna: telefon 81 – 468 77 96

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku udziela  osobom potrzebującym telefonicznej pomocy psychologicznej- codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-19.00 pod nr: 81 468 77 96

Czujesz się bezradny,  nie radzisz sobie z lękiem i separacją – zadzwoń. Dyżury pełnią psycholodzy , specjaliści terapii uzależnień, terapeuci. Nie czuj się sam.

Jak lepiej radzić sobie psychicznie podczas kryzysu i w izolacji

JAK LEPIEJ RADZIĆ SOBIE PSYCHICZNIE PODCZAS KRYZYSU I IZOLACJI?  ( Dobre wzorce, podpowiedzi zebrane  z Internetu…)

Sposób 1: pozwól sobie na wszystkie emocje, które się pojawiają.

Gdy jesteśmy świadomi  tego, co czujemy, możemy wybrać, co chcemy z tym zrobić. Czasem wystarczy tylko dać sobie czas i pozwolić emocji przepłynąć. Możemy  zdecydować się te uczucia wyrazić albo podjąć w związku z nimi jakieś działanie. Możemy sięgnąć po nasze sprawdzone sposoby na obniżenie lęku, radzenie sobie ze złością czy smutkiem. Warto zrobić sobie listę takich pomocnych reakcji i zaglądać do niej w chwilach gorszego samopoczucia lub silnych emocji (wtedy z reguły trudniej jest jasno myśleć i taka lista może okazać się zbawienna).

Sposób 2: utrzymuj kontakt z innymi

Odległość fizyczna nie musi oznaczać braku bliskości, zrywania więzi, oddalania się od siebie emocjonalnie. Zadbanie o kontakt z ważnymi dla nas osobami – rodziną, przyjaciółmi, bliższymi i dalszymi znajomymi – jest w tym czasie szczególnie potrzebny. Izolacja społeczna może stopniowo coraz bardziej pogarszać Twój nastrój. Jeżeli wyciągniesz rękę do drugiej osoby, zainicjujesz kontakt, wykażesz empatię i zainteresowanie, skorzystasz na tym nie tylko Ty, ale również Twój rozmówca lub Twoja rozmówczyni.

Sposób 3: stwórz nową rutynę. Planuj.

Zacznij planować. Zbuduj sobie nową rutynę tu i teraz. Zastanów się, co musisz, możesz czy chcesz zrobić. Wypełnić obowiązki zawodowe/domowe? Spędzić czas z rodziną? Zadbać o siebie (np. poprzez ruch, wysypianie się, jedzenie wartościowych posiłków)? Zająć się rozwojem osobistym (wymarzonym kursem, lekturą książki)? A może po prostu odpocząć, pozwolić sobie na różne przyjemności? To Ty wiesz, czego potrzebujesz.  Sam zdecyduj, co jest teraz dla Ciebie ważne i możliwe. Zadbanie o powtarzalne elementy dnia pozwoli Ci chociaż w niewielkim stopniu uzyskać poczucie stałości i bezpieczeństwa w sytuacji pełnej niepewności.

Sposób 4: ruszaj się.

Regularny, co najmniej 20-minutowy (a najlepiej 30-45 minutowy) wysiłek (czyli taka aktywność, która wyraźnie przyspieszy Twój puls i oddech) sprawia, że Twoje ciało lepiej znosi stres. Ruch sprawia, że lepiej działają nasze neuroprzekaźniki i wydzielają się hormony odpowiedzialne za nasze poczucie szczęścia (serotonina) i przypływ energii (dopamina).

Sposób 5: praktykuj wdzięczność.

Praktykowanie wdzięczności może mieć trwałe pozytywne efekty w życiu człowieka. Może zmniejszyć ciśnienie krwi, poprawić odporność, promować poczucie szczęścia i zadowolenia z życia, generować takie zachowania, jak pomoc innym, hojność i współpraca. Dodatkowo wdzięczność redukuje ryzyko depresji, niepokoju i skłonności do uzależnień.

 • Stwórz pudełko, do którego wrzucasz karteczkę z zapisem tego, za co jesteś wdzięczna, wdzięczny. Raz na jakiś czas możesz losowo wybrać jedną z nich i ją sobie przeczytać.

Sposób 6: praktykuj uważność.

Żeby zauważać swoje emocje, być dla siebie dobrym i rozumieć siebie lepiej, niezbędna jest uważność.  To zamierzona uwaga, skupienie się na tu i teraz, bez osądzania. Praktykując uważność, cały czas koncentrujemy się na tym, czego doświadczamy w danej chwili. Odsuwamy myśli o przeszłości lub o przyszłości i kierujemy uwagę na to, co dzieje się w teraźniejszości.

 • Nie oceniaj swoich myśli i uczuć, których doświadczasz.
 • Bądź cierpliwa i wytrwała – pozwól myślom i emocjom przychodzić i odchodzić w swoim czasie.
 • Zachowaj otwartą głowę, tak jakbyś za przy każdym ćwiczeniu uważności była początkująca.
 • Unikaj oczekiwań – po prostu poddaj się ćwiczeniu uważności, bez tworzenia scenariuszy, jak przebiegną.

Pomoc starszym

Jesteś osobą starszą i samotną, nie wychodzisz z domu, nie możesz liczyć na pomoc rodziny, sąsiadów lub znasz taką osobę, która potrzebuje pomocy informuję, że:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku udziela potrzebującym osobom starszym, pomocy w zakresie dostarczenia zakupów niezbędnych artykułów spożywczych i higienicznych- telefoniczne zgłoszenia od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod nr: 570 22 61 33 lub 570 85 65 19

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku udziela potrzebującym osobom starszym telefonicznej pomocy psychologicznej- dyżury od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00 pod nr: 81 468 77 96

Jednocześnie zwracam się z apelem o wspieranie się i udzielanie pomocy sąsiedzkiej, zwłaszcza starszym sąsiadom.

Waldemar Jakson
Burmistrz Miasta Świdnik

Jak poradzić sobie z lękiem w czasie epidemii….

Zagrożenie koronawirusem jest zagrożeniem nowym i z tego powodu nieprzewidywalnym, dlatego nasz strach wzrasta.  Głównie boimy się o swoje życie. Lękamy się tego co przyniosą kolejne dni – niepewność potęguje myśl, że nie wiemy, czego możemy się spodziewać. To, że się boimy jest naturalne. Warto jednak pamiętać, że niektórymi zachowaniami i sposobem myślenia, możemy niepotrzebnie nakręcać swój stres:

Psycholodzy  przypominają aby pamiętać, że dostęp do rzetelnych informacji, wsparcie najbliższych i spokój wewnętrzny budują poczucie bezpieczeństwa i zwiększają szanse na obniżenie lęku i skuteczne radzenie sobie w zaistniałej sytuacji.

 • Podejdź zadaniowo do problemu. To da Ci poczucie kontroli,
 • Myśl tylko o tym na co masz wpływ,
 • Nie zamartwiaj się tym, co się jeszcze nie wydarzyło,
 • Odświeżaj strony z informacjami nie częściej niż dwa razy dziennie,
 • Sprawdzaj tylko rzetelne źródła, nie poszukuj emocjonalnych informacji,
 • Nie angażuj się w rozmowy nakręcające niepokój,
 • Poszukuj pozytywnych statystyk i informacji,
 • Oddychaj powoli i spokojnie (1…2…3…4 wdech…1…2…3…4 wydech),
 • Zwracaj uwagę, w którą stronę płyną Twoje myśli, bo one wpływają na to jak się czujesz,
 • Wykorzystaj czas spędzany w domu naucz się czegoś nowego, czytaj książki, oglądaj komedie),
 • Głupawka i śmiech to nic złego! Rozładowuj niepotrzebne napięcie,
 • Rozmawiaj z bliskimi na różne tematy, dzwoń do znajomych,
 • Daj wsparcie emocjonalne swoim najbliższym.

Pamiętaj, że nie jesteś sam. Zatroszcz się o najbliższych i sąsiadów. Jest wielu ludzi wokół którzy zrobią wszystko aby pomóc Ci wyzdrowieć gdyby okazało się, że jesteś chory. Ty zrób wszystko co możesz żeby nie zachorować.

Czas kwarantanny – zagrożenie koronawirusem

Miejskie Centrum Profilaktyki informuje ze czas nieobecności pracowników, podopiecznych:  dorosłych, a w szczególności  dzieci i osób starszych traktujemy jako czas kwarantanny. Prosimy pozostawać w domach. Dzieci muszą mieć  zapewnioną opiekę ze strony rodziców. Apelujemy żeby izolować osoby starsze od dzieci. Dzieci nie powinny chodzić samotnie  ulicami miasta. Dzieci bez opieki mogą być zatrzymywane przez Straż Miejską w Świdniku. Apelujemy o rozsądek. Pozostanie w domach przyczyni się do przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu się koronawirusa , a w ten sposób zachowamy  zdrowie  i szybko  powrócimy  do normalnego funkcjonowania.

MCP zamknięte dla interesantów

MIEJSKIE CENTRUM PROFILAKTYKI informuje  że, w dniach od  12.03.2020 do  27.03.2020 nie przyjmuje interesantów. Wszystkie zajęcia zostają odwołane. Z pracownikami MCP prosimy kontaktować się  mailowo lub telefonicznie.

Odwołane imprezy organizowane przez Miejskie Centrum Profilaktyki

W związku z zagrożeniem koronawirusem i zamknięciem  MOK-u w Świdniku do 31.03.2020 r  informujemy, ze odwołane zostają próby generalne i przełożony zostaje XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych “Żyć pełnią” na czas bezpieczny dla zdrowia. O nowych terminach prób i przeglądu powiadomimy w przyszłości. Życzymy zdrowia.

XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć Pełnią

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza na XVII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią organizowany w dniach 31.03.2020 -1.04.2020 w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

PROGRAM  XVII  Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”

31 03.2020   wtorek   sala widowiskowa  Miejskiego Ośrodka Kultury

Część 1 – grupy przedszkolne, sala widowiskowa

9.00   Oficjalne rozpoczęcie XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”

9.10 – 9.25  Przed. nr 6, Teatr „Promyczki”- spektakl „ Mała syrenka.”

9.30 – 9.50  Przed. Integr. nr 5 , Teatr „Za Piątą Górą”- spektakl „ Jarzębinka”

9.55- 10.15  Przed. nr 7, Teatr „Plastusie”- spektakl „ Baśń o sześciu łabędziach”

Przerwa

Część 2 –  grupy wczesnoszkolne, sala widowiskowa

10.45-  11.05  MOK,  Teatr„Stonoga”- spektakl  „ Głębok Holmes na tropie? ”

11.10- 11.25  SP nr 3,  Teatr „Chochliki ”- spektakl „ Smerfna historia”

11.30 – 11.45   SDK , Teatr „Na podłodze”-spektakl „ Co jest na końcu tęczy?”

11.50-  12.05  SP nr 5,Teatr „Na niby” -spektakl „ Złoty gong”

12.10- 12.25  SP 7, Teatr „Fabryka fantazji” -spektakl „ Przyjaciela warto mieć”

Przerwa

Część 3 – grupy młodzieżowe, sala kameralna

13.00- 13.15 MCP, Teatr „Aplauz” -spektakl „Droga”

13.20- 13. 35 SP nr 3; Teatr „Iskierki ”- spektakl „ Przyjaźń to ważna sprawa”

13.40- 13.55  ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” -spektakl „ Niespełnienie”

14.00- 14.05 SP nr 4; Teatr „ Pionierzy ”- spektakl „ Wojna i Pokój”

1 04.2020  środa   sala kameralna   Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00 Uroczyste zakończenie XVII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”,  wręczenie dyplomów i rozdanie nagród

11.15  Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki

Serdecznie zapraszamy.

Ferie zimowe za nami

Miejskie Centrum Profilaktyki w czasie ferii zimowych zorganizowało zabawy  świetlicowe dla dzieci pozostających w mieście. W tym roku odbyły się dwa turnusy zajęć, w pierwszym wzięło udział 22 uczestników, zaś w drugim 20 dzieci z terenu Świdnika. Jak co roku, na naszych małych świdniczan czekało wiele atrakcyjnych wydarzeń. Dzieci miały okazję do uroczystego świętowania Dnia Babci i Dziadka. Z tej okazji wykonały drobne upominki – kartki z życzeniami oraz papierowe tulipany. Uczestnicy zajęć złożyli również dziadkom płynące z serca życzenia, które zostały opublikowane przez „Głos Świdnika”, portal „Świdnik Wysokich Lotów” oraz są dostępne na naszym Facebooku. Podczas zajęć nie zabrakło przeglądu różnorodnych talentów w uwielbianej przez dzieci zabawie „Mam Talent”.  Dzieci miały okazję spróbować swoich sił w olimpiadzie sportowej i zmierzyć się z takimi konkurencjami, jak: rzuty do celu, kręgle czy skoki na dużej skakance. Poza tradycyjnymi, lubianymi przez dzieci zabawami świetlicowymi, nie zabrakowało również wycieczek na zewnątrz -drobnego poczęstunku w McDonaldzie i seansu filmowego w kinie LOT.  Wszystkim uczestnikom za poczucie humoru i wspólną zabawę dziękujemy i serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnych naszych zajęciach.

PlayPause
Slider

Ferie z Miejskim Centrum Profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki organizuje ferie zimowe dla dzieci w dwóch turnusach

Turnus I: 13.01-17.01

Turnus II: 20.01-24.01

Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.00-13.00

Liczba miejsc: na każdy turnus po 20 dzieci/ łącznie 40 miejsc
Wiek uczestników – 7- 11 lat

W ramach zajęć zaplanowano :

– gry i zabawy integracyjne, stolikowe, sportowe, z chustą Klanzy
– warsztaty plastyczne: Skarpetkowy bałwanek, Lampion
– zabawy tematyczne: Mam talent, Dyskoteka karnawałowa; Olimpiada sportowa
– wyjścia w plener: Kino Lot – film “Urwis”, Mc Donalds

Zajęcia są bezpłatne.

Zapisy w Miejskim Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik lub telefonicznie 81-468-77-96

Serdecznie zapraszamy.

Adwentowe Spotkanie Rodzin 2019

Dnia 18 grudnia Miejskie Centrum Profilaktyki po raz kolejny było organizatorem  uroczystego Spotkania Adwentowego. Podczas wspólnej wigilli gościliśmy władze miasta i powiatu, przedstawicieli instytucji współpracujących z Miejskim Centrum Profilaktyki a także osoby, które na co dzień korzystają ze wsparcia MCP.

Uroczystość rozpoczęła kolęda „Wśród nocnej ciszy” w wykonaniu dzieci świetlicowych, zaś do wspólnej modlitwy zaprosił ksiądz proboszcz Andrzej Krasowski.Wysłuchaliśmy  przepięknego koncertu Bożonarodzeniowego w wykonaniu artystów z Teatru Muzycznego w Lublinie – Marioli Zagojskiej, Patrycjusza Sokołowskiego, Alesji Aleksandrowicz i Magdaleny Maciąg, którzy w wyjątkowy sposób przez muzykę wprowadzili zebranych gości w magiczną atmosferę świąt. Życzenia świąteczne zebranym gościom złożył Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson, Starosta Powiatu Świdnickiego Łukasz Reszka, a także Wiceprzewodniczący Rady Miasta Janusz Królik.

Oczywiście, tak jak rok temu, nie zabrakło uroczystej kolacji wigilinej i wspólnego kolędowania, które z zaangażowaniem przygotowały i poprowadziły dzieci ze świetlicy. Uroczystość uświetniła obecność Świętego Mikołaja, który przybył z ciężkim workiem prezentów, by móc wręczyć naszym najmłodszym świdniczaninom magiczne podarunki.

PlayPause
Slider

Rodzina razem – warsztat artystyczny Bożonarodzeniowy

W ramach przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia  i Adwentowego Spotkania rodzin w dniach od 9 do 11 grudnia w Miejskim Centrum Profilaktyki odbyły się kolejne spotkania z cyklu Rodzina Razem. W tych dniach rodzice wraz ze swoimi małymi pociechami mieli okazję do udziału w świątecznym warsztacie plastycznym, który poprowadziła pani Katarzyna Uhruska. Podczas spotkań,  rodziny w przyjaznej i świątecznej atmosferze, miały okazję do pobudzenia swojej kreatywności i wykonania wyjątkowego Bożonarodzeniowego stroiku, który przyozdobi  stół podczas uroczystej domowej wigilii. Najmłodsi uczestnicy warsztatu mogli  własnoręcznie przygotować świąteczne kartki, które z życzeniami przekażą najbliższym.  Całe zaangażowanie i kreatywność uczestników można zauważyć w poniższej galerii.

PlayPause
Slider

Podsumowanie akcji Dla zdrowia- listopad miesiącem profilaktyki 2019

Miejskie Centrum Profilaktyki już po raz czwarty zostało organizatorem lokalnej  akcji „Dla Zdrowia – Listopad Miesiącem Profilaktyki”. W przeciągu minionego miesiąca odbyło się wiele różnorakich inicjatyw, między innymi organizacja programów profilaktycznych dla szkół, szkoleń dla służb społecznych oraz psychologów, pedagogów i nauczycieli, a także wydarzeń kulturowych dla dzieci korzystających z oferty  Miejskiego Centrum Profilaktyki. Odbyło się również spotkanie ze środowiskiem abstynenckim – Forum Trzeźwości.

W tym roku pracownicy służb społecznych mieli okazję wziąć udział w szkoleniu „Motywowanie osoby uzależnionej do zmiany, procedury kontrolne”, zaś do psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców i służb społecznych zostały skierowane szkolenia, które poruszają trudne, ale również ważne kwestie pomagające zrozumieć zachowanie dzieci. Pani Anna Siudem z wykładem „Przemoc emocjonalna wobec dzieci a ich zdrowie” oraz pani Jolanta Koczurowska w szkoleniu „Przeciwko wychowawczej bezradności” dodatkowo pokazały jak ważna jest bliskosć osoby dorosłej w życiu młodego człowieka. Instruktorzy teatralni Katarzyna Marjasiewicz i Michał Stanowski przygotowali warsztat teatralny dla nauczycieli pasjonujących się tą formą sztuki pod tytułem: „Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci przy wykorzystaniu form teatralnych”.

Jak co roku, wśród tegorocznej akcji,  nie zabrakło również programów profilaktycznych skierowanych do uczniów Świdnickich Szkół. Młodzież klas VII miała okazję uczestniczyć w warsztacie „Co może być pułapką, jak mądrze wybierać” oraz wziąć udział w dyskusji dotyczącej podejmowania ryzykownych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnienia. Natomiast VIII klasy Szkoły Podstawowej i I klasy Szkół Średnich miały okazję uczestniczyć w programie profilaktycznym „Nie zmarnuj swojego życia” w wykonaniu grupy RYMcerze. Raper Bęsiu oraz DJ Jonas przytaczając świadectwa ze swojego życia ale także postaci szeroko znanych na polskiej scenie muzycznej motywowali młodzież do „progresu” i poznawania swoich mocnych stron, by móc w przyszłości sięgnąć po swoje marzenia.

Na początku miesiąca odbyło się również Forum Trzeźwościowe podczas którego pani Anna Mańkowska przybliżyła tematykę „Nawrotów w chorobie alkoholowej”. Nie zabrakło również świadectw osób uzależnionych i współuzależnionych a także nutki rozrywki w postaci występów tanecznych.

28 listopada w Miejskim Centrum Profilaktyki odbyła się uroczysta Zabawa Andrzejkowa, w której udział wzięli uczestnicy zajęć świetlicowych, dzieci uczestniczące w grupach w MCP a także dzieci z rodzin, które współpracują z asystentami rodziny. W tym dniu nie zabrakło magicznych wróżb, słodkiego poczęstunku oraz szalonej zabawy tanecznej.

PlayPause
Slider

Szkolenie – Przeciwko wychowawczej bezradności – rekrutacja trwa

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół i przedszkoli, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „Przeciwko wychowawczej bezradności”  – szkolenie poprowadzi pani Jolanta Koczurowska  – Prezes Polskiej Federacji Społeczności Terapeutycznych.

Szkolenie odbędzie się 22 .11. 2019 r  w godz. 10.00-14.00 – w sali kameralnej MOK w Świdniku.

Zapisy na szkolenie elektronicznie lub  w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl
Termin zgłoszenia do 15.11.2019 r

Serdecznie zapraszamy.

Szkolenie Przemoc emocjonalna wobec dzieci a ich zdrowie – rekrutacja trwa

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli szkół i przedszkoli, kuratorów zawodowych i społecznych, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „Przemoc emocjonalna wobec dzieci a ich zdrowie ”  – szkolenie poprowadzi pani Anna Siudem – doktor psychologii, psycholog rodzinny i społeczny, psychoterapeuta.

Szkolenie odbędzie się 15.11. 2019 r  w godz. 9.00-13.00 – w sali kameralnej MOK w Świdniku

Zapisy na szkolenie elektronicznie lub  w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Serdecznie zapraszamy.

Dla zdrowia – listopad miesiącem profilaktyki 2019- czwarta edycja

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach akcji dla „Dla zdrowia-listopad miesiącem profilaktyki  2019” zorganizowało szereg ciekawych spotkań dla uczniów świdnickich szkół oraz ich rodziców, wychowawców, nauczycieli, służb społecznych. Udział w szkoleniach i programach jest bezpłatny. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą. Zgłoszenia prosimy kierować do Miejskiego Centrum Profilaktyki na adres: mcp@poczta.e-swidnik.pl

DLA ZDROWIA  LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI  2019

25.10.2019 – 26.10.2019  –  „Motywowanie osoby uzależnionej do zmiany, procedury kontrolne ” – szkolenie dla zespołów  służb  społecznych – CRPS- Nałęczów.

6.11.2019 –   XIV Forum Trzeźwościowe – „Nawroty w chorobie  alkoholowej”

10.00 ÷ 12.00 Spotkanie ze środowiskiem  abstynenckim – sala kameralna MOK  w Świdniku.

8.11.2019 –  „Wspieranie rozwoju emocjonalnego dzieci przy wykorzystaniu form teatralnych”

8.00-20.00  Warsztat teatralny dla nauczycieli–  Katarzyna Marjasiewicz i Michał Stanowski – Ośrodek teatralny  w  Skrzynicach.

15.11.2019 –  „Przemoc emocjonalna wobec dzieci a ich zdrowie ”

9.00-13.00   Szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców  i służb społecznych – Anna Siudem ,-  sala kameralna  MOK  w Świdniku.

22.11.2019 – „Co może być pułapką, jak mądrze wybierać? ” program profilaktyczny dla młodzieży z zakresu przeciwdziałania  zachowaniom ryzykownym

8.00 ÷ 9.30     Spotkanie profilaktyczne dla  uczniów siódmych klas szkół podstawowych  – Michał Budniakiewicz– sala kameralna  MOK  w Świdniku.

22.11.2019– „Przeciwko wychowawczej bezradności”

10.00 ÷ 14.00 Szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, rodziców  i służb społecznych       Jolanta Koczurowska– sala  kameralna  MOK w Świdniku.

27.11.2019 – „Nie zmarnuj swojego życia” – program profilaktyczny w wykonaniu zespołu „RYMcerze.”

9.00 – Program dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych — sala widowiskowa  MOK

11.30 – Program dla uczniów pierwszych  klas szkół średnich – sala widowiskowa  MOK 

28.11,.2019 – „Rodzina razem ” – program dla rodzin asystenckich

17.00-20.00 Rodzinne zabawy animacyjne – sala nr 5 i 6, Miejskie Centrum Profilaktyki

29.11.2019 Uroczyste obchody Dnia pracownika socjalnego

Ponadto w listopadzie w Miejskim Centrum Profilaktyki :

Każdy poniedziałek – Grupa „Kręciołki” – dla dzieci.

Każdy wtorek –  „Program Wzmacniania Rodzin”

Każda środa – Grupa teatralna „Aplauz” – dla młodzieży.

Każdy czwartek – „Uwierz w siebie” – grupa dla dzieci.

Każdy czwartek -Grupa terapeutyczna  – redukcja szkód w uzależnieniach.

Każda sobota – zajęcia taneczne dla dzieci

Zapraszamy  do  Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Zapisy na zajęcia taneczne

Zapraszamy dzieci i młodzież na zajęcia taneczne do  Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Zajęcia organizacyjne :  5.10.2019, kolejne zajęcia od 19.10. 2019 w każdą sobotę

Prowadzące:  Anna Łakota i Agnieszka Wąsik

8.00 – 8.45   Freestyle  – grupa przedszkolna do 6 lat  – A. Łakota
9.00 – 9.50   Freestyle, disco dance –  grupa średniozaawansowana 7-8 lat- A. Łakota

10.00 – 10.50 Tap dance (stepowanie ) –  A. Łakota
11.00- 12.00    Disco dance z elementami akrobatyki – grupa zaawansowana  (pow.9 lat)- wymiennie A. Łakota, A. Wąsik

12.00- 13.00 Hip- hop – grupa początkująca i średniozaawansowana do 10 lat- A. Wąsik

13.00-14.00 Hip-hop – grupa zaawansowana powyżej 10 lat – A. Wąsik

Zajęcia taneczne są bezpłatne. Zapisy na zajęciach organizacyjnych.

Drugi turnus wakacyjny w MCP

Zakończył się drugi turnus naszych zajęć wakacyjnych w MCP.

Staramy się by nasze zajęcia były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieciaków.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy typu „ Mam Talent”, czy ” Olimpiada sportowa”. Popularność zdobyły gry stolikowe „ Totem”, „ Dixit”, „Uciekające pingwiny”, czy „ Uno”.  Zabawa giga klockami, wakacyjna Foto Budka i Kino Bambino uatrakcyjniały czas dzieciom. W ramach spotkań z ciekawymi ludźmi odwiedził nas Policjant z pogadanką na temat bezpiecznego zachowania w czasie wakacji.

W czasie tych dwóch tygodni nie siedzieliśmy tylko w ośrodku. Byliśmy na boisku Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Świdniku, gdzie odbywały się zabawy i konkursy sportowe, a także zabawy chustą Klanza. Poszliśmy do   Kina Lot na film „ Król Lew”.  Dodatkowo dzięki uprzejmości służb mundurowych mieliśmy okazję odwiedzić Państwową Straż Pożarną i Komendę Powiatową Policji w Świdniku. W PSP w Świdniku zwiedzaliśmy jednostkę, mogliśmy przymierzyć strój strażaka i butle z tlenem. W czasie pogadanki dowiedzieliśmy się na czym polega praca strażaka. Na koniec zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Kolejnym ciekawy miejscem była KPP w Świdniku.  Mieliśmy okazję zobaczyć jak wyglądają cele w naszym świdnickim komisariacie, a także oglądaliśmy film o pracy policji. Dzieci mogły przymierzyć strój policjanta, a także zdejmowały odciski palców. Dużą atrakcją był pokaz psów policyjnych. Na zakończenie dzieci otrzymały niebieskie opaski odblaskowe na rękę. Spotkanie zakończyliśmy pamiątkowym zdjęciem. Dzięki osobom, które oprowadzały nas po jednostkach PSP i KPP był to  bardzo mile i aktywnie spędzony czas.

W czasie naszych spotkań świetlicowych był też czas na plastykę. Każdy chętny mógł rysować, lepić plasteliną, a także wziąć udział w konkursie plastycznym „Moje wymarzone wakacje 2019”. Na naszych zajęciach liczą się chęci i aktywność, dlatego też ku radości dzieci za udział w różnych zadaniach rozdawaliśmy upominki.

Na zakończenie naszych wakacyjnych spotkań odwiedziliśmy Mc Donald’s by zjeść zestaw Happy Meal. Uśmiechy i radość dzieci daje nam poczucie,  że  spędzony z nami czas był ciekawy, aktywny i atrakcyjny.

PlayPause
Slider

Pierwszy turnus wakacyjny w Miejskim Centrum Profilaktyki

Zakończył się pierwszy turnus letnich zajęć wakacyjnych w świetlicy Miejskiego Centrum Profilaktyki. Jak co roku  nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Najmłodsi świdniczanie  mieli okazję popisać się swoją sprawnością fizyczną podczas udziału w świetlicowej olimpiadzie sportowej oraz pokazać swoją pomysłowość podczas przygotowywania się i udziału w zabawie “Top Model”. Uczestnicy zajęć wakacyjnych wzięli udział w konkursie plastycznym “Moje wymarzone wakacje”, gdzie popisali się nietuzinkową kreatywnością. Nie zabrakło długo oczekiwanego wyjścia do kina na film “Sekretne życie zwierzaków domowych 2 ” oraz możliwości obejrzenia interaktywnej wystawy “Co słychać?”. Ponadto dzieci miały okazję wybrać się do siedziby Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, gdzie mogły zapoznać się z tym jak wygląda codzienna praca strażaka.  Najmłodsi mogli zobaczyć wozy strażackie oraz niezbędny sprzęt. Mali świdniczanie wzięli również udział w zabawie “Mam Talent” podczas której zaprezentowali swoje oryginalne umiejętności. Nie zabrakło także wizyty policji, która zaprosiła dzieci do uczestnictwa w konkursie plastycznym “Bezpieczne Wakacje”. Ostatniego dnia odbyło się uroczyste zakończenie zajęć w ramach którego na dzieci czekał poczęstunek w McDonaldzie.

PlayPause
Slider

Finał sezonu – zakończyły się zajęcia taneczne w MCP

W Miejskim Centrum Profilaktyki zakończyły się zajęcia taneczne organizowane w roku szkolnym 2018/2019. Zajęcia trwały od października do czerwca. Grupy taneczne dziecięce i młodzieżowe ćwiczyły freestyle  , tap dance (stepowanie ),  disco dance  i hip -hop. Instruktorkami tańca były panie:  Anna Łakota i Agnieszka Wąsik

Swoje umiejętności taneczne nasze pociechy zaprezentowały 15.06.2019 r w MOK w Świdniku w trakcie Finału Sezonu.   Zaprezentowały  nam 10 układów tanecznych w następującej kolejności:

1.Caravan – grupa Step Dance

2.Galaretka – grupa najmłodsza

3.Julka Kwaśniak – disco – solo

4.Płomień – grupa średnia

5.Kanikuły – grupa najmłodsza

6.Układ ” Szkoła”- grupa starsza

7.Disco z pomponami – grupa średnia

8.Disco – grupa starsza

9.Hip -hop -grupa starsza

10. Hip- hop -grupa młodsza

Na kolejne zajęcia zapraszamy od października 2019 r. Wszystkim tancerzom gratulujemy i życzymy udanych wakacji.

PlayPause
Slider

Rodzina Razem – wyjazd do Wróblówki

W dniu 7 czerwca 2019 roku odbyło się ostatnie spotkanie zrealizowane w ramach drugiej edycji programu „Rodzina Razem”. Rodzice wraz z dziećmi uczestniczyli w wycieczce do siedliska „Wróblówka”, które mieści się w Kozicach Dolnych. Podczas spotkania dzieci miały możliwość spędzenia czasu w aktywny i atrakcyjny sposób. Nie zabrakło skoków na trampolinie, gry w piłkę, zabaw na placu i huśtawkach oraz harców na świeżym powietrzu. Wycieczka była okazją do poznania i karmienia mieszkańców siedliska. Sympatyczna Pani Marta –  właścicielka „Wróblówki” – opowiedziała nam o surykatkach, koniach, szynszylach i jaszczurce. Mieliśmy nie tylko okazję zobaczyć jak wykluwają się pisklęta gęsi i kaczek, ale mogliśmy również wydoić kozę i spróbować jej mleka. Najodważniejsi uczestnicy zdecydowali się na przejażdżkę konną. Na koniec wszyscy chętnie posililiśmy się  kiełbaskami z ogniska. Podczas całego spotkania towarzyszyła nam radosna, rodzinna atmosfera wypełniona licznymi atrakcjami. Wyjazd do „Wróblówki” był zwieńczeniem drugiej edycji programu „Rodzina Razem” realizowanego od 24 maja do 8 czerwca 2019 roku.

Uczestnicy programu łącznie wzięli udział w trzech spotkaniach- warsztatach edukacyjno- plastycznych „W zdrowym ciele- zdrowy duch”; zabawach animacyjno- ruchowych „Moc atrakcji na Dzień Dziecka” oraz wycieczce wyjazdowej „Rodzina Razem”. Dodatkowo rodzice z dziećmi zostali zaproszeni na przedstawienie teatralne dla najmłodszych „Bajeczna Fiesta” oraz zwiedzanie portu lotniczego z atrakcjami dla dzieci w ramach Air Festival. Łącznie we wszystkich spotkaniach wzięło udział 13 rodzin – w tym 25 osób dorosłych i 32 dzieci. W przyszłości planujemy realizację kolejnych edycji programu.

PlayPause
Slider

Zajęcia wakacyjne w MCP

Jak co roku w Miejskim Centrum Profilaktyki organizowane są zajęcia wakacyjne dla dzieci z naszego miasta. W ramach spotkań będą realizowane różnego rodzaju:  konkursy, warsztaty plastyczne, zabawy sportowe i muzyczne, a także szereg zabaw animacyjnych.

Turnusy w terminach:

I turnus: 01. 07. – 12. 07. 2019

II turnus: 15. 07. – 26. 07. 2019

Informujemy ,ze  zapisy na zajęcia świetlicowe wakacyjne dla dzieci w wieku szkolnym od 6 do lat 12  będą trwać  do czasu  wyczerpania miejsc. Serdecznie zapraszamy.

Grupa rozwoju osobistego zakończona

Zakończyła się kolejna edycja zajęć psychoedukacyjnych dla dorosłych „Grupa Rozwoju Osobistego” organizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki. Spotkania były realizowane w okresie od marca do czerwca bieżącego roku i obejmowały następującą tematykę – integracja i współpraca uczestników, praca nad rozpoznawaniem i zarządzaniem własnymi emocjami, doskonalenie umiejętności komunikacji i asertywności, wzmacnianie poczucia własnej wartości. Zajęcia miały formę warsztatową i były prowadzone według autorskiego scenariusza psychologa – Elżbiety Kuny. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 16 osób, którym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zakresie rozwoju osobistego.

PlayPause
Slider

Dzień Dziecka z MCP w ramach programu Rodzina Razem

W dniu 31.05.2019 roku odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Rodzina Razem”, w ramach którego zorganizowano obchody Dnia Dziecka. W uroczystości wzięli udział podopieczni uczestniczący w programie, jak również dzieci ze świetlicy Miejskiego Centrum Profilaktyki. Spotkanie odbyło się na Placu Konstytucji 3-go Maja, gdzie na dzieci czekało wiele atrakcji. Nasi mali świdniczanie mieli okazję do tworzenia kolorowych rysunków kredą zatytułowanych “Moje wymarzone wakacje z rodzicami”, do zabawy dużymi bańkami mydlanymi oraz do udziału w licznych zabawach i konkursach sportowych. Każde dziecko za uczestnictwo w konkurencjach otrzymało drobny upominek. Nie zabrakło również loterii fantowej, podczas której dzieci miały okazję do wygrania ciekawych nagród. Wydarzeniom towarzyszyła radosna, rodzinna atmosfera, a dzieciom dopisywał dobry humor. Kolejne spotkanie z cyklu “Rodzina Razem” odbędzie się już w najbliższy piątek.

PlayPause
Slider

Rodzina razem- ruszyła druga edycja programu

Już po raz drugi Miejskie Centrum Profilaktyki rozpoczęło realizację programu „Rodzina Razem”, dzięki któremu rodzice mogą w ciekawy i interesujący sposób spędzić wolny czas z dziećmi w przyjemnej, ciepłej atmosferze. 24 maja 2019 roku odbyło się pierwsze spotkanie cyklu, podczas którego rodziny wzięły udział w warsztatach edukacyjno – plastycznych. Zarówno rodzice, jak i dzieci podczas spotkania z psychologiem – dietetykiem  panią Magdaleną Łubkowską mieli okazję do zdobycia wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania. Następnie uczestnicy programu mogli przygotować plakat promujący hasło „W zdrowym ciele –  zdrowy duch”. Podczas pracy rodziców z dziećmi liczyły się wszelkie pomysły i inwencja twórcza. Na spotkaniu nie zabrakło również zdrowego poczęstunku oraz atrakcji dla naszych najmłodszych uczestników. Dobrą zabawę ilustrują poniższe zdjęcia. Przed nami kolejne dwa spotkania, które odbędą się 31 maja oraz 7 czerwca- relacje z odbytych zajęć pojawią się wkrótce w aktualnościach.

PlayPause
Slider

XVI Przegląd Spektakli Profilaktycznych świętem teatru

W dniach 12-13 marca 2019 roku odbył się XVI Przegląd Spektakli Profilaktycznych “Żyć Pełnią”. Podczas tegorocznej edycji swój talent aktorski miało okazję zaprezentować trzynaście grup teatralnych w spektaklach pełnych humoru, wzruszeń i refleksji.

Spektaklom przyglądała się Rada Konsultantów, w skład której weszli: Barbara Kasprzak, Katarzyna Marjasiewicz oraz Michał Stanowski. Docenili oni wysoki i wyrównany poziom prezentowanych w tym roku występów, dobór repertuaru oraz ogromną dbałość o walory muzyczne i scenograficzne spektakli.

Rada Konsultantów szczególną uwagę zwróciła na talenty aktorów – umiejętności wokalne, muzyczne i taneczne dzieci i młodzieży zaprezentowane podczas tegorocznego Przeglądu.
Specjalne wyróżnienia za swoje role otrzymali: Alicja Jasińska, Zuzia Bąkowska, Maresz Miciuła, Sebastian Golik, Zosia Gołaj, Bartosz Apanasienko, Jagoda Żurek i Maja Biała. Gratulujemy!
Wszystkim aktorom, grupom teatralnym oraz instruktorom dziękujemy za obecność i zapraszamy za rok.

PlayPause
Slider

Program XVI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza na XVI Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią organizowany w dniach 12 – 13.03. 2019 r w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku.

Program XVI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Żyć pełnią”:

12 03.2019   wtorek   

sala widowiskowa i kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury

Część 1 – grupy przedszkolne, sala widowiskowa

9.00   Oficjalne rozpoczęcie XVI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”

9.05 -9.20  Przedszkole nr 6 , Teatr „Promyczki”- spektakl „ Królowa Śniegu”

9.25 -9.50  Przedszkole Integracyjne nr 5 , Teatr „Za Piątą Górą”- spektakl „Legenda o Wandzie, co  Niemca nie chciała”

9.50-10.00 Teatr Akademii Artystycznej – występ towarzyszący

10.05 -10.25  Przedszkole nr 7, Teatr „Plastusie”- spektakl „Śnieżka i przyjaciele”

Przerwa

Część 2 –  grupy wczesnoszkolne, sala widowiskowa

10.45 – 11.05  MOK,  Teatr„Stonoga”- spektakl  „Po drugiej stronie”

11.05 – 11.20  SP nr 3,  Teatr „Chochliki ”- spektakl „Zemsta magika”

11.25 -11.35   SP nr 5,Teatr „Wysokie loty” -spektakl „Czerwony kapturek..

11.40- 12.10  MOK, Teatr „Puk – Puk”- spektakl „ Baśń o Pryszczycerzu i królewnie Pięknotce”

Przerwa

Część 3 – grupy młodzieżowe, sala kameralna

12.30 -12. 50 MCP, Teatr „Aplauz” -spektakl „Bagaż”

12.50 -13.10 ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” -spektakl „Dotyk”

13.15-13.25  SP nr 5; Teatr „Na skrzydłach”- spektakl „ Ja- mój brat -moja siostra”

13.30 -13. 40 WTZ PSONI, Teatr „Motyle”- spektakl „ Zdrowie młodej pary”

13.45- 14.30 MOK, Teatr „Puk – Puk”- spektakl „ Łódeczka”

13.03. 2019 środa

 sala kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00  Uroczyste zakończenie XVI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią wręczenie dyplomów i rozdanie nagród

11.00  Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki

Grupa rozwoju osobistego dla osób dorosłych

Z końcem lutego zakończyła się kolejna edycja zajęć psychoedukacyjnych dla dorosłych „Grupa Rozwoju Osobistego” organizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki. Spotkania były realizowane w okresie od października 2018 roku do końca lutego 2019 roku i obejmowały następującą tematykę – integracja uczestników, rozpoznawanie, nazywanie i doskonalenie kontroli emocji, praca nad komunikacją i asertywnością oraz kształtowanie adekwatnej samooceny. Zajęcia miały formę warsztatową i były prowadzone według autorskiego scenariusza psychologa – Elżbiety Kuny. Spotkania ukończyło 12 osób, którym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w zakresie rozwoju osobistego. Trwa nabór uczestników na kolejną edycję warsztatów, która rusza już 13 marca. Serdecznie zapraszamy!

PlayPause
Slider

Spotkanie Adwentowe Rodzin 2018

Grudzień to okres radosnego oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Z tej okazji 17.12.2018 r Miejskie Centrum Profilaktyki po raz kolejny zorganizowało   uroczyste Spotkanie Adwentowe, w którym udział wzięły osoby blisko współpracujące z naszą jednostką. W magiczną atmosferę sprzyjającą dzieleniu się opłatkiem wprowadziły anielskie głosy Świdnik Gospel Choir. Po życzeniach, jak co roku, nastąpił uroczysty poczęstunek z tradycyjnymi i smakowitymi wigilijnymi potrawami. Wokalną niespodziankę dla gości przygotowały dzieci, które wspólnymi kolędowaniem skradły serca wszystkich przybyłych. Wiele emocji wzbudziło także przybycie anielskiego gościa, który wręczył prezenty. Na zakończenie uroczystego spotkania, do wspólnego kolędowania zaprosił Klub Abstynenta OAZA.

PlayPause
Slider

Podsumowanie akcji Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki po raz kolejny zorganizowało szereg spotkań profilaktycznych podczas lokalnego wydarzenia pod nazwą „Dla Zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki”. W ramach akcji miało miejsce wiele różnych inicjatyw, między innymi organizacja programów profilaktycznych dla szkół, szkoleń dla służb oraz psychologów, pedagogów i nauczycieli, a także programów dla rodzin asystenckich. Odbyło się również forum trzeźwościowe, czyli spotkanie ze środowiskiem abstynenckim.

W tym roku uczniowie trzecich klas gimnazjalnych oraz ósmych klas szkół podstawowych mieli okazję do uczestniczenia w poruszającym i mocnym w przesłaniu spotkaniu „Masz jedno życie – powtórki nie będzie”, prowadzonym przez pana Dobromira Makowskiego. Myślą przewodnią spotkania było stwierdzenie „Lepiej zapobiegać, niż leczyć”. Program „RapPedagogia” to oparte na muzyce hip-hop świadectwo życia artysty, który poprzez swój przykład pokazuje młodym ludziom, że będąc nawet w bardzo ciężkiej sytuacji życiowej dzięki determinacji i życzliwym podejściu otrzymanym od innych osób można spełnić swoje marzenia. Dobromir Makowski poprzez adekwatny język i pełne zrozumienie dla świata młodych ludzi pokazał jak ważna jest uważność i otwartość na drugiego człowieka, gdyż czasem te drobne gesty potrafią ocalić ludzkie życie.

Młodzież ze świdnickich szkół uczestniczyła w programie profilaktycznym „Czym jest seksualność?”, prowadzonym przez psychoterapeutkę, panią Magdalenę Smaś-Myszczyszyn. Podczas spotkania młodzi ludzie mieli okazję do zapoznania się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi seksualności człowieka oraz do zobaczenia tego, jak ta strefa jest postrzegana przez odmienność płci. Ponadto, spotkanie umożliwiło wzbudzenie w młodych ludziach tolerancji na odmienność drugiego człowieka, a także  pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania.

Miejskie Centrum Profilaktyki było również organizatorem szkoleń skierowanych do wielu grup zawodowych. Instytut Rozwoju i Edukacji Progres przeprowadził szkolenie „Procedura Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji”, natomiast psychoterapeuta Magdalena Smaś-Myszczyszyn zrealizowała szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych pt. „Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka”. Ponadto, osoby zafascynowane teatrem miały okazję wziąć udział w warsztacie  „Teatr w Profilaktyce – podstawy realizacji spektaklu teatralnego i budowy scenariusza”, który poprowadzili Katarzyna Marjasiewicz i Michał Stanowski.

W dniu 14 listopada Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy Oaza zorganizował XIII Forum Trzeźwościowe, podczas którego środowisko abstynenckie starało się odpowiedzieć na pytanie jak uczynić życie pełniejszym. Podczas spotkania uczestnicy szkolili się i dzielili  swoimi świadectwami i historiami życia, a ich wyznania przeplatane były fragmentami muzycznymi.

Miejskie Centrum Profilaktyki wyszło również naprzeciw rodzinom objętym współpracą z asystentami rodziny. Podczas zorganizowanego programu „Rodzina razem”, zarówno dzieci, jak i rodzice, mogli wziąć udział w zabawach animacyjnych oraz warsztatach plastycznych. Dla uczestników zostało zorganizowane również „Rodzinne kino”, a także sesja zdjęciowa, podczas której członkowie rodziny mieli okazję otrzymać pamiątkową fotografię. Ponadto, wszyscy uczestnicy programu mieli okazję do wspólnej zabawy andrzejkowej połączonej z wróżbami i słodkim poczęstunkiem.

W akcji „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” uczestniczyło ponad 1000 osób, zaangażowały się wszystkie placówki oświatowe, społeczne i kultury. Akcja odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona. Pomoc w organizacji zapewnił Miejski Ośrodek Kultury udostępniając miejsce spotkań, oprawę techniczną i życzliwe przyjęcie. Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły realizację akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki”.

PlayPause
Slider

Rodzina razem

Na przełomie października i listopada bieżącego roku w Miejskim Centrum Profilaktyki został zrealizowany program „Rodzina Razem” przeznaczony dla rodzin objętych asystenturą rodziny. Program obejmował trzy spotkania, których celem było zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego w aktywny i atrakcyjny sposób. Zajęcia służyły pogłębieniu wzajemnych relacji rodzinnych, nakłaniały do aktywności oraz inspirowały do podejmowania działań pobudzających kreatywność i wyobraźnię.

Na pierwszym spotkaniu odbyły się zajęcia plastyczne podczas których dzieci wraz z rodzicami wykonały oryginalne i barwne drzewa genealogiczne. Każda rodzina wzięła udział w sesji fotograficznej. Celem drugich zajęć było zachęcenie rodziców i dzieci do aktywności ruchowej poprzez udział w grach i zabawach animacyjnych. Rodziny zostały zaproszone na bajkowy seans filmowy zakończony poczęstunkiem. Zbliżające się „Andrzejki” stały się pretekstem do zorganizowania spotkania połączonego z zabawą taneczną dla rodziców z dziećmi. Nie zabrakło wspólnych wróżb podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się kim zostaną w przyszłości, jakie marzenia im się spełnią, co dobrego czeka ich w szkole, jak będzie miał na imię ich wybranek serca, czy czyje marzenie spełni się jako pierwsze. Po wróżbach i dyskotece wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty tort, a następnie otrzymali pamiątkowy kolaż z rodzinnej sesji fotograficznej.

PlayPause
Slider

Szkolenie Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza 26.11.2018 r w godz. 10.00 – 15.00 dyrektorów,  psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „ Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka ” – szkolenie poprowadzi   psychoterapeuta Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Szkolenie odbędzie się  w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik,
tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Tematyka szkolenia:

1. Nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia i seksualności człowieka oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia warsztatów z grupą młodzieżową w tym obszarze, m.in. na temat:

 • rozwoju psychoseksualnego człowieka,
 • anatomii i fizjologii narządów płciowych,
 • popędu seksualnego oraz sposobów realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych,
 • zdrowia seksualnego i praw seksualnych,
 • metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń,
 • tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej,
 • infekcji przenoszonych drogą płciową (STI),
 • mitów na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposobów weryfikowania ich w pracy z młodzieżą.

2. Nabycie wiedzy na temat skutecznych metod pracy z młodzieżą podczas zajęć z zakresu edukacji seksualnej oraz standardów edukacji seksualnej zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.

3. Nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz jego roli w dynamice zajęć i wpływu na proces przekazywania wiedzy i pracy grupowej.

4. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:

 • swobodnego mówienia o seksualności człowieka,
 • efektywnego prowadzenia zajęć z młodzieżą,
 • radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej, np.

przełamywanie oporu uczestników,
radzenie sobie z brakiem zainteresowania,
rozpoznawanie zawstydzenia uczestników wyrażającego się np. poprzez śmiech lub przeszkadzanie,
reagowanie na wulgarne zachowania, wyśmiewanie innych osób,
moderowanie bezpiecznej dyskusji w sytuacji różnić w poglądach,

 • Zwiększenie świadomości w zakresie:

własnych postaw dotyczących seksualności,
wpływu własnych przekonań i postaw na proces przekazywania wiedzy młodzieży,
czynników społeczno-kulturowych, mających wpływ na kształtowanie seksualności i relacji międzyludzkich, w tym mechanizmów warunkujących postrzeganie przejawów seksualności człowieka jako prawidłowego lub patologicznego.

Procedura Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza 8.11.2018 r na godz. 10.00  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. Procedura niebieska karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji” – szkolenie poprowadzi  Instytut Rozwoju i Edukacji PROGRES.

Szkolenie odbędzie się 8.11. 2018 r  w godz. 10.00-13.00 – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik,
tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Akcja lokalna Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki już po raz trzeci jest organizatorem lokalnej akcji  “Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” skierowanej do mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik.  W ramach akcji zaplanowano szereg spotkań profilaktycznych, szkoleniowych i integrujących rodziny.

Akcja ” Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik – Pana Waldemara Jaksona. Do czynnego uczestnictwa w proponowanych spotkaniach serdecznie zapraszamy.

Program Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki:

5.11.2018 –  „RODZINA RAZEM” – PROGRAM DLA RODZIN ASYSTENCKICH

17.00-20.00 Rodzinne zabawy animacyjne – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

 8.11.2018” PROCEDURA NIEBIESKA KARTA. KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI”  – INSTYTUT ROZWOJU I EDUKACJI PROGRES

10.00-13.00 Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i pracowników służb społecznych – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

 9.11.2018 –  SZKOLENIE  – „ TEATR W PROFILAKTYCE – PODSTAWY REALIZACJI SPEKTAKLU TEATRALNEGO I BUDOWY SCENARIUSZA”-     KATARZYNA MARJASIEWICZ I MICHAŁ STANOWSKI

15.00-18.00  Warsztat teatralny dla nauczycieli– w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

14.11.2018      FORUM TRZEŹWOŚCIOWE – PASJE ŻYCIOWE – JAK UCZYNIĆ ŻYCIE PEŁNIEJSZYM

10.00 ÷ 12.00 Spotkanie ze środowiskiem  abstynenckim – sala kameralna MOK  w Świdniku.

 16.11.2018 UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 26.11.2018 „CZYM JEST SEKSUALNOŚĆ” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA MŁODŻIEŻY – PSYCHOTERAPEUTA MAGDALENA SMAŚ-MYSZCZYSZYN

8.00 ÷ 9.30     Spotkanie profilaktyczne dla  uczniów szkół średnich- sala kameralna  MOK  w Świdniku.

26.11.2018      SZKOLENIE „NORMY I ANOMALIE ROZWOJU SEKSUALNEGO CZŁOWIEKA” – PSYCHOTERAPEUTA MAGDALENA  SMAŚ-MYSZCZYSZYN

10.00 ÷ 15.00 Szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych – sala kameralna  MOK w Świdniku.

 29.11.2018      PROGRAM PROFILAKTYCZNY „MASZ JEDNO ŻYCIE – POWTÓRKI NIE BĘDZIE” W WYKONANIU ZESPOŁU „RAPPEDAGOGIA.”

9.00 – Program dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych — sala widowiskowa  MOK  w Świdniku.

11.00 – Program dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych – sala widowiskowa  MOK  w Świdniku.

 

Ponadto w listopadzie w Miejskim Centrum Profilaktyki :

Każdy poniedziałek – Grupa „Kręciołki” – dla dzieci.

Każdy wtorek – Grupa teatralna „Aplauz” – dla młodzieży.

Każda środa– Grupa rozwojowa  dla osób dorosłych

Każda środa – „Uwierz w siebie” – grupa dla dzieci.

Każdy czwartek -Grupa terapeutyczna  – redukcja szkód w uzależnieniach.

Każdy czwartek –  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Każda sobota – zajęcia taneczne dla dzieci

 

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki rozpoczną się w sobotę 6 października 2018 r.

Zapisy: 6 X 2018 r. – na pierwszych zajęciach tanecznych.

Dzieci kontynuujące naukę taneczną oraz wszystkich chętnych, zapraszamy na zajęcia zgodnie z grafikiem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Sobota:

Prowadząca Anna Łakota

8.00 – 8.45     Grupa przedszkolna – taniec Freestyle (do 6 lat)
9.00 – 9.50     Freestyle, disco dance –  grupa średnia (7-8 lat)

10.00 – 11.00 Tap dance (stepowanie )
11.00- 12.00   Freestyle, disco dance – grupa starsza (pow.9 lat)
    Prowadząca Agnieszka Wąsik

12. 00   Hip- hop – grupa początkująca
13. 00   Hip -hop – grupa średniozaawansowana

Szkoła dla Rodziców i wychowawców -nabór na nową grupę – jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XIV edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych  na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Rekrutacja trwa do końca września 2018. Warsztaty ruszają już w październiku 2018 roku.

Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia dla Mam z dziećmi- propozycja i nabór na nową grupę – jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane mamy wraz z dziećmi do 6 roku życia na zajęcia grupowe. Spotkania są skierowane do matek, które chcą dzielić się doświadczeniami, poglądami, trudnościami i radościami oraz potrzebują wzajemnego wsparcia. Zajęcia są alternatywą dla codziennej rutyny i zapewniają przede wszystkim świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i ich mam. Głównym celem zajęć jest kształtowanie bliskiej relacji pomiędzy matką, a dzieckiem oraz wsparcie młodych mam, wyposażenie uczestniczek w wiedzę na temat rozwoju dziecka i narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Rekrutacja trwa do końca września 2018 roku. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Kręciołki- grupa profilaktyczna dla dzieci- nabór na nową edycję- jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza dzieci w wieku szkolnym na grupowe zajęcia profilaktyczne. Spotkania są skierowane do dzieci, u których zauważono problemy takie jak nadpobudliwość, zachowania buntownicze, agresywne, trudności w zapamiętywaniu i koncentracji uwagi oraz w wyrażaniu emocji i nawiązywaniu relacji.

Jeżeli Państwa dziecko:

 • Jest uczniem klas I-IV szkoły podstawowej;
 • Jest bardzo energiczne i żywiołowe;
 • Ma problemy z utrzymywaniem uwagi i koncentracją;
 • Często się niecierpliwi i jest niegrzeczne;
 • Ma trudności z dostosowaniem się do norm grupowych;
 • Lubi zajęcia ruchowe i kontakt z innymi dziećmi

Celem spotkań jest przeciwdziałanie rozwojowi i utrwaleniu niekorzystnych zachowań, umożliwianie odreagowania napięcia psychoruchowego oraz pomoc w zrozumieniu własnych emocji.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Dokładny termin zajęć zostanie ustalony w późniejszym czasie biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Grupa Rozwojowa dla osób dorosłych- propozycja i nabór na nowe zajęcia- jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Grupę Rozwojową. To nowa propozycja zajęć skierowanych do osób dorosłych, które chcą pracować nad poprawą umiejętności społecznych oraz rozwinąć świadomość siebie, swoich potrzeb i własnej tożsamości. Celem zajęć jest praca nad adekwatnym wyrażaniem swoich emocji, budowaniem pewności siebie, akceptacją własnej osoby oraz kształtowaniem i wzmacnianiem umiejętności interpersonalnych.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Rekrutacja trwa do końca września 2018 roku. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Grupa DDA Sięgnij poMOC – nabór na nową edycję -jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na nową edycję grupy DDA „Sięgnij poMOC”. Zajęcia są skierowane do osób, które spostrzegają swoje trudności w relacjach interpersonalnych jako wynik dorastania w rodzinie z problemem alkoholu/ przemocy (DDA) i które odczuwają problemy w funkcjonowaniu społecznym i osobistym.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Wakacje ze świetlicą MCP

Minął lipiec, a wraz z nim dobiegły końca zajęcia wakacyjne prowadzone przez Miejskie Centrum Profilaktyki. W tym roku na taką formę spędzenia wolnego czasu zdecydowało się 38 małych świdniczan. Zajęcia tradycyjnie odbywały się w dwóch turnusach (2.07 – 13.07 i 16.07 – 27.07).

W ramach wakacyjnych zajęć świetlicowych dzieci miały okazję uczestniczyć w ciężkich treningach z „Ewą Chodakowską”, zaznać prawdziwej przygody podczas dnia harcerskiego, spotkać się z prawdziwym przybyszem z innej planety podczas „podróży kosmicznej” oraz zaznać prawdziwych piłkarskich emocji, podczas rozgrywanego „Mundialu Świetlicowego”. Oczywiście nie zabrakło uwielbianych przez dzieci konkursów: „Top Model”, gdzie uczestnicy mogli zaprezentować przygotowane przez siebie oryginalne stroje oraz „Mam Talent”, w którym dzieci pokazywały swoje niezwykłe umiejętności. Ponadto mali świdniczanie mieli również okazję bawić się podczas dyskoteki, wziąć udział w wielu zabawach sportowych, a także czekało na nich wiele gier stolikowych. Uczestnicy z dużym zapałem wykonywali również oryginalne prace podczas zajęć plastycznych, a także projektowali swoje torby plażowe podczas zajęć hande-made.  Niespodzianką, która sprawiła dzieciom mnóstwo radości, była fotobudka, w której uczestnicy mogli zrobić sobie oryginalne zdjęcia. Dodatkowymi atrakcjami dla każdej grupy było wyjście do kina na  seans filmowy a także do McDonalda na poczęstunek.

PlayPause
Slider

Pierwszy turnus wakacyjny

W Miejskim Centrum Profilaktyki trwają zajęcia wakacyjne. Na najmłodszych  Świdniczan jak co roku czekają  niepowtarzalne zabawy animacyjne. W pierwszym tygodniu wakacji dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję odbyć ciężki trening z „ Ewą Chodakowską” , a także popisać się swoją sprawnością podczas pokazów gimnastycznych prowadzonych przez popularnego prezentera – „Krzysztofa Ibisza”.  Mali wakacjowicze ukończyli chrzest na uczestnika zajęć wakacyjnych, biorąc udział w różnorodnych próbach. Podczas zabawy  „Top Model” dzieciaki mogły zaprezentować swoje oryginalne stroje. W jury zasiedli zaproszeni goście: modelka „Joanna Krupa” oraz stylista „Michał Piróg”.  Dyskoteka w czasie której pojawiła się nie lada atrakcja – fotobudka sprawiła dzieciom dużo radości. W kolejnym tygodniu wakacji odbyły się zawody sportowe z nie lada wyzwaniami, które były chętnie podejmowane przez dzieciaki.  Można było rywalizować w poszczególnych konkurencjach sportowych  albo zagrać mecz w bilard lub piłkarzyki.   Zdarzyły się dni kosmicznie – podopiecznych odwiedzili Marsjanie i obdarowali świecącymi kosmicznymi bransoletami do komunikacji międzygalaktycznej.  Do świetlicy  MCP w ogromnej rakiecie przyleciał kosmonauta Janusz, który pozwolił  swoim ziemskim kolegom zrobić sobie zdjęcia w kapsule.

„Idzie zuch a wicher dmucha i do tylu ciągnie zucha, ale zuch się nie przejmuje i do przodu maszeruje…” – te słowa  przyświecały dzieciom w dniu Zucha MCP. Każdy dzieciak z naszej drużyny wakacyjnej przechodził szereg bardzo trudnych zadań by zdobyć swoje pierwsze zuchowe sprawności: plastyczną, sportową, pięknego uśmiechu i pierwszej pomocy. Na koniec za wysiłek i aby podładować akumulatory dzieciaki dostawały suchy prowiant: krówki, ciasteczka i soczek. Nie zabrakło też występów artystycznych. W zabawie “Mam Talent” dzieci zaprezentowały swoje liczne umiejętności. Po prezentacjach scenicznych przed publicznością, w nagrodę za opanowaną tremę  wybrały się do McDonalda na zestaw HappyMeal!!!

W piątek 13 lipca odbyło się  uroczyste zakończenie pierwszej części zajęć wakacyjnych w naszej świetlicy. Dzieci  w Kinie Lot obejrzały  zabawny film animowany  „Iniemamocni 2”, a na zakończenie wspólnie zjadły smakowite lody.

!6 lipca do placówki zawitała nowa grupa dzieci na kolejny dwutygodniowy turnus świetlicowy.

PlayPause
Slider

Grupa Sięgnij PoMoc

Z końcem czerwca zakończyła się kolejna edycja grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla dorosłych organizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki. Spotkania były realizowane w okresie od 8 listopada 2017 roku do 27 czerwca 2018 roku i obejmowały następującą tematykę – integracja uczestników, rozpoznawanie skryptów rodzinnych, proces zmian w kierunku osobistego rozwoju: nazywanie oraz kontrola emocji, praca nad kształtowaniem adekwatnej samooceny, komunikacja i postawa asertywna. Zajęcia miały formę warsztatową i były prowadzone według autorskiego scenariusza psychologa – Elżbiety Kuny. W spotkaniach uczestniczyło 11 osób, a głównym celem warsztatów było zwiększenie świadomości uczestników w zakresie rozpoznawania swoich potrzeb, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

PlayPause
Slider

Występy taneczne dzieci z Miejskiego Centrum Profilaktyki

Grupy taneczne dzieci z Miejskiego Centrum Profilaktyki zaprezentowały się na imprezach integracyjnych na terenie miasta Świdnik i w gminie Mełgiew . Mieliśmy możliwość talenty taneczne naszych podopiecznych podziwiać na festynie PSONI 27.05.2018r,  na Bezpiecznych Wakacjach 17.06.2018 r, na IV Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Mełgwi 16.06.2018r. Wcześniej 12.05.2018r piękną statuetkę tancerze MCP otrzymali na V Festiwalu Tańca, organizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku.

W czasie roku szkolnego w zajęciach tanecznych Miejskiego Centrum Profilaktyki  uczestniczyło ponad 120 dzieci. Utworzono sześć grup tanecznych, gdzie ćwiczono różne style tańca:  hip- hop, disco dance, freestyle,  balet, stepowanie.

Na kolejne prezentacje taneczne zapraszamy już po wakacjach.

PlayPause
Slider

Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej 2018

Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej dobiegają końca.

Swoje umiejętności bezpiecznego poruszania się na drodze dzieci objęte praktyczną edukacją rowerową ćwiczyły pod kontrolą i w obecności strażników miejskich i nauczycieli najpierw na miasteczku rowerowym, następnie w terenie. Obecnie na miasteczku rowerowym trwają egzaminy na kartę rowerową.

Łącznie w projekcie uczestniczyło  488 uczniów. Każde dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową i kask na własność. Mamy nadzieję ze zdobyte umiejętności i  wyposażenie dzieci w kaski i odblaski zwiększy ich widoczność oraz poprawi bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Działania koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki, realizuje Straż Miejska  i nauczyciele świdnickich szkól podstawowych. Zajęcia wspierane są przez  Urząd Miasta Świdnik.

PlayPause
Slider

Wakacje ze świetlicą MCP

Jak co roku w Miejskim Centrum Profilaktyki organizowane są zajęcia wakacyjne dla dzieci z naszego miasta. W ramach spotkań będą realizowane różnego rodzaju:  konkursy, warsztaty plastyczne, zabawy sportowe i muzyczne, a także szereg zabaw animacyjnych.

Turnusy w terminach:

I turnus: 02. 07. – 13. 07. 2018

II turnus: 16. 07. – 27. 07. 2017

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi zajęciami.

Edukacja rowerowa – drugi etap

Ruszył drugi etap praktycznej edukacji rowerowej. Od 7 maja uczniowie szkół świdnickich uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach na miasteczku rowerowym utworzonym przy Szkole Podstawowej nr 5. Młodzi uczniowie pod bacznym okiem strażników miejskich ćwiczą zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Uczestnicy uczą się stosowania do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń nauczycieli i strażników. Od 18 maja umiejętności rowerowe uczestnicy projektu będą ćwiczyć już w terenie na przejażdżkach rowerowych pod opieką i kontrolą Straży Miejskiej i nauczycieli. Powołano 47 grup rowerowych. Zajęcia koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki.

PlayPause
Slider

Edukacja rowerowa – pierwszy etap

We wtorek 24 kwietnia w naszym mieście nastąpiła inauguracja trzeciej już edycji praktycznej edukacji rowerowej. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe w Świdniku. W SP3 o godzinie 8.00 rozpoczęła się część teoretyczna programu edukacyjnego zatytułowanego: Dzień rowerowy w szkole – skierowanego do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, strażników miejskich i psychologów.
Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady właściwego zdrowego odżywiania się i zachęcane są do aktywnego spędzania czasu wolnego. Każda szkoła Dzień rowerowy przeżywa w innym terminie zgodnie z harmonogramem. Zajęcia teoretyczne kończą się w piątek 27 kwietnia w SP5. W kolejnych etapach w maju, dzieci swoje umiejętności rowerowe ćwiczyć będą na miasteczku rowerowym a później w terenie. Program koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki. Działania wspiera Urząd Miasta Świdnik. Do akcji przyłączyły się służby mundurowe – Straż Miejska.

Założeniem programu jest profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej dla uczniów świdnickich szkół podstawowych.

PlayPause
Slider

15 -lecie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych

11 kwietnia 2018  świętowaliśmy XV – lecie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”. Na spotkanie przybyło 11 grup teatralnych, w tym 187  aktorów  oraz 24 reżyserów spektakli. Na uroczystości obchodziliśmy także piętnastolecie  grup teatralnych, które swoje premiery miały na pierwszym przeglądzie w roku 2004. Teatry „Aplauz” i „Iskierki” z rąk Burmistrza Waldemara Jaksona otrzymały listy gratulacyjne i słodkie przezenty.

Pamiątkowe odznaczenia- medale Nil Virtuti Civili Invium – przyznano –  Magdalenie Skibińskiej, Katarzynie Amrozy, Elżbiecie Banaszewskiej, Elżbiecie Kulczyńskiej, Annie Łakocie, Renacie Elmerych, Elżbiecie Kunie, Barbarze Kasprzak, Katarzynie Marjasiewicz oraz Michałowi Stanowskiemu –  instruktorom teatralnym, tanecznym i terapeutom, którzy od wielu lat upowszechniają działania teatralne w naszej społeczności lokalnej, pogłębiają  wrażliwość artystyczną wśród dzieci ,młodzieży  i dorosłych mieszkańców Świdnika. Statuetkę marszałka Józefa Piłsudskiego, za pracę na rzecz miasta i lokalny patriotyzm, wręczono Ewie Kossowskiej.

Rada Konsultantów w składzie: Barbara Kasprzak, Katarzyna Marjasiewicz oraz Michał Stanowski  odczytali protokół i wyróżnili:  grupę taneczną z Miejskiego Centrum Profilaktyki – za próbę połączenia form tanecznych z teatrem w widowisku „Sen Kopciuszka”; Teatr „Brzechwałki” z Przedszkola nr 3 – za debiut w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych; Teatr „Promyczki” z P nr 6 – za piękną oprawę plastyczną i muzyczną przedstawienia „Calineczka”; Teatr „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 – za czystość formy teatralnej w widowisku „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”; Teatr „Stonoga” z Miejskiego Ośrodka Kultury – za żywy, czytelny i pełen humoru spektakl „Fotobudka”; Teatr „Aplauz” z MCP – za nieustanne poszukiwanie własnego języka teatralnego; Teatr „Pasjonaci” ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI – za pełną emocji opowieść, wrażliwość i relacje stworzone na scenie; Świdnicki Zespół Baletowy „Koda” z MOK – za warsztat taneczny w spektaklu „Wolność”; Teatr „Iskierki” z SP nr 3 – za koncentrację aktorów na scenie w widowisku „Zwyczajne podwórko”; Teatr „Akademia Artystyczna” – za czystą formę teatralną, emocje oraz umiejętne łączenie technik w spektaklu „Dom” oraz Teatr „Na skrzydłach” z SP nr 5 – za  świadomość, dojrzałość teatralną i przekaz ważnych treści w przedstawieniu „Anioły.

Wyróżnienia specjalne za stworzenie postaci scenicznych otrzymali: Anatola Sadło z Teatru „Aplauz”, Anna Skrzetuska z Teatru „Pasjonaci”, Agnieszka Królik i Michał Błaszczak z Teatru „Akademia Artystyczna” oraz Bartosz Apanasienko z Teatru „Na skrzydłach”.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i okazjonalne upominki, a grupy teatralne wyróżnienia, statuetki i nagrody.

PlayPause
Slider

Rozpoczął się XV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

Dnia 10.04.2018r rozpoczął się jubileuszowy XV Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” organizowany przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona.

Na scenie przy licznie zgromadzonej widowni zaprezentowało się wielu artystów. Spektakle teatralne pod czujnym okiem nauczycieli i instruktorów teatralnych przygotowały zarówno grupy przedszkolne, młodzież jak i osoby dorosłe.

Występom amatorskich teatrów bacznie przyglądała się Rada Konsultantów, złożona z instruktorów teatralnych i terapeutów – Michała Stanowskiego, Barbary Kasprzak i Katarzyny Marjasiewicz, którzy to po uroczystym zamknięciu Przeglądu podzielą się z nami swoimi refleksjami i opiniami na temat spektakli.

Na XV Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” zaprezentowało się 11 grup teatralnych.  Mogliśmy podziwiać:

Grupy taneczne MCP – w spektaklu „Sen Kopciuszka”
Przedszkole nr 3, Teatr „Brzechwałki” – w spektaklu „Dom”
Przedszkole nr 6, Teatr „Promyczki” – w spektaklu „Calineczka”
SP nr 3, Teatr „Chochliki ” – w spektaklu „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”
MOK, Teatr „Stonoga ” – spektakl „Fotobudka”

MCP, Teatr „Aplauz” – w spektaklu „ I‘m a Maschine”
ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” – w spektaklu „Historia pewnej miłości”
MOK, Świdnicki Zespół Baletowy KODA – w spektaklu „Wolność”
SP nr 3, Teatr „Iskierki ” – w spektaklu „ Zwyczajne podwórko”
ŚDS Akademia Artystyczna – w spektaklu „Dom”
SP 5, Teatr „Na skrzydłach” – w spektaklu „Anioły”

Poniżej prezentujemy Państwu fotorelację z XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych “Żyć pełnią” :

PlayPause
Slider

Program XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11.04.2018 odbędzie się  XV Przegląd Spektakli Profilaktycznych “Żyć pełnią” organizowany w Miejskim Ośrodku Kultury przez Miejskie Centrum Profilaktyki. Impreza odbywać się będzie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona.  Serdecznie zapraszamy

Program  XV  Przeglądu  Spektakli Profilaktycznych  „Żyć pełnią”


10.04.2018 wtorek,  sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury

Część 1    grupy przedszkolne i wczesnoszkolne

9.00   Uroczyste rozpoczęcie przeglądu.

9.05 -9.30   MCP , Grupy taneczne – spektakl  „Sen Kopciuszka”   

9.30- 9.55  Przed. nr 3 , Teatr „Brzechwałki”- spektakl „Dom”

10.00- 10.10  Przed. nr 6 , Teatr „Promyczki”- spektakl „Calineczka ”  

10.10-  10.25  SP nr 3,  Teatr „Chochliki ” – spektakl „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w  biedzie”

10.30 – 11.00  MOK, Teatr „Stonoga ” – spektakl „Fotobudka”

Przerwa

Część 2   grupy młodzieżowe

11.30 – 11.50   MCP, Teatr „Aplauz” – spektakl „ I ‘m a Maschine”

11.55 – 12.10   ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” – spektakl „Historia pewnej miłości”

12.10 –  12.15  MOK, Świdnicki Zespół Baletowy KODA – spektakl „Wolność”     

12.20 – 12.35   SP nr 3,  Teatr „Iskierki ” – spektakl „ Zwyczajne podwórko”

12.40 -13.05   ŚDS Akademia Artystyczna – spektakl „ Dom ”

13.10 – 13.30  SP 5, Teatr „Na skrzydłach”-  spektakl „Anioły”


11 .04.2018  środa,  sala kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00  Uroczyste zakończenie XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, wręczenie dyplomów i nagród grupom teatralnym oraz uczestnikom przeglądu.

11.00  Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki.


Ferie zimowe za nami

Nasi młodzi świdniczanie już po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w zajęciach zimowych zorganizowanych w świetlicy Miejskiego Centrum Profilaktyki. Dzieci z oferowanych zajęć mogły skorzystać w dwóch terminach: od 29.01 do 02.02. 2018 lub od 05.02 do 09.02.2018. Łącznie, w zimowych spotkaniach miało okazję wziąć 34 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Nasi podopieczni z chęcią uczestniczyli w proponowanych formach zajęć, takich jak zabawy animacyjne „Top Model” oraz „Mam Talent”, gdzie nasza młodzież mogła pochwalić się niesamowitymi stylizacjami bądź pokazać swój niezwykły talent. Ponadto, nie zabrakło również zajęć ruchowych, w tym szczególnie lubianej przez nasze dzieci zabawy w „piłka parzy”, rozgrywek w bilard, pin-ponga i tańca z szarfami. Miłośnicy zajęć plastycznych  chętnie zaangażowali się w stworzenie klimatycznych, zimowych kolaży a także mieli okazję do zabaw z plasteliną i stworzenia śnieżnej kuli. Ponadto, grupa chętnych osób ułożyła swój własny układ choreograficzny „shuffle dance”. W dniu 07.02.2018 młodzież z drugiego turnusu miała okazję uczestniczyć w seansie filmowym „Gnomy Rozrabiają” w kinie Lot. Wszystkim uczestnikom zajęć towarzyszyły dobre humory i wspólnym zabawom nie było końca, co widać na poniższych zdjęciach.

PlayPause
Slider

Nowa edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XIII edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także z innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu ( wtorek) w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia i materiały są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Warsztaty ruszają pod koniec lutego 2018 roku. Rekrutacja trwa do 10 lutego 2018 roku. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2   w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Ferie zimowe w MCP

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku od 7 -12 lat do udziału w zajęciach świetlicowych organizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych. Zapewniamy dobrą zabawę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Oferujemy zajęcia plastyczne, ruchowe przy muzyce, gry stolikowe i zabawy tematyczne, a także miłą atmosferę. Spotkania będą odbywały się w terminach:

I turnus   – 29.01.2018 -02.02.2018r.  w godzinach 9.00-13.00.

II turnus  – 05.01.2017 – 09.02.2018 r. w godzinach 9.00-13.00.

Zapisy telefonicznie lub osobiście w MCP.  Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Adwentowe Spotkanie Rodzin

Czas Bożego Narodzenia  to czas wspólnego świętowania. Miejskie Centrum Profilaktyki w dniu 20.12.2017 zaprosiło  gości, współpracowników i  podopiecznych swojej placówki do Favilii na Adwentowe Spotkanie Rodzin. Modlitwa, życzenia, stół wigilijny oraz wspólne kolędowanie z Leszczyniakami wprowadziło wszystkich w  nastrój  świąteczny i zintegrowało środowisko profilaktyczne.  Oczywiście nie zabrakło Świętego Mikołaja, który obdarzył najmłodsze pociechy prezentami.

PlayPause
Slider

Szkolenie. Zakończenie akcji Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki.

Akcja lokalna „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki dobiega końca. 27.11.2017r w sali kameralnej MOK w Świdniku odbyło się spotkanie pracowników służb społecznych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów, asystentów rodziny. Blisko sto osób uczestniczyło w szkoleniu pt. „Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży- rozpoznanie, sposoby postępowania, leczenie, rokowania”. Szkolił pracowników doktor nauk społecznych- psychiatra i certyfikowany psychoterapeuta  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krzysztof Szwajca.

Przypominamy, że w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” zorganizowano osiem ciekawych spotkań profilaktycznych. Spotkania akcentowały potrzebę codziennego dbania o zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Świdnika, podkreślały odpowiedzialność każdego z nas za życie zgodne z wartościami, potrzebę wyznaczania celów, dążenie do ich realizacji, szacunek, troskę o drugiego człowieka. Spotkania edukowały i wzruszały, akcentowały  ogromne znaczenie rodziny w wychowaniu zdrowego człowieka. W akcji uczestniczyło ponad 2000 osób, zaangażowały się wszystkie placówki oświatowe, społeczne i kultury. Akcja odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona. Pomoc w organizacji zapewnił Miejski Ośrodek Kultury udostępniając miejsce spotkań, oprawę techniczną i życzliwe przyjęcie.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły realizację akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki”.

PlayPause
Slider

Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS

Akcja „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” trwa. Ponownie uczniowie szkół średnich zaproszeni zostali przez Miejskie Centrum Profilaktyki  21.11.2017 r do sali widowiskowej Kina Lot w Świdniku na program profilaktyczny „Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS.” Konsultant, edukator z zakresu HIV /AIDS Pan Roman Latoszyński przybliżył uczestnikom spotkania zagrożenia czyhające na młodego człowieka będące wynikiem lekkomyślnych, ryzykownych zachowań  seksualnych.

PlayPause
Slider

RapPedagogia – profilaktyczny program słowno- muzyczny dla młodzieży

Dnia 16.11.2017 roku w sali widowiskowej  Kina Lot w Świdniku Miejskie Centrum Profilaktyki gościło Dobromiła Makowskiego – rapera, pedagoga, założyciela fundacji „Młodzi dla Młodych”. Autor programu profilaktycznego RapPedagogia spotkał się z uczniami świdnickich liceów i gimnazjów. Spotkanie miało charakter świadectwa, dyskusji oraz koncertu. Artysta dzielił się swoimi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa: jego rodzicie nadużywali alkoholu i stosowali przemoc, w wieku 12 lat trafił do domu dziecka, miał również problem z narkotykami i mimo młodego wieku był bezdomnym. Obecnie odwiedza wiele polskich miast, spotyka się z młodzieżą ze szkół i domów dziecka, jak też zakładów karnych uświadamiając młodych, że można żyć inaczej. „Maku” szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, wykładowca i animator w swej osobistej historii poruszył nie tylko tematykę zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lecz także podkreślał indywidualność i możliwość wyboru każdej osoby, ukazał na nowo pojęcie szacunku, do rówieśników, rodziców, nauczycieli. Forma i sposób prezentacji warsztatów wywołała wiele emocji i z pewnością pobudziła młodzież do refleksji.

PlayPause
Slider

Cyberprzemoc- ryzykowne zachowania dzieci w sieci

14.11.2017r. Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dwa spotkania profilaktyczne, których celem było dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z mediów oraz zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego korzystania z Internetu. Zaproszonym gościem był Pan Wojciech Ronatowicz- pedagog specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa w Internecie. W spotkaniach, które odbyły się w sali widowiskowej Kina Lot, wzięli udział wszyscy uczniowie V i VI klas szkół podstawowych w Świdniku. W trakcie prelekcji uczestnicy poznali badania dotyczące częstotliwości korzystania z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. W interesujący sposób zostały przedstawione treści odnoszące się do niebezpieczeństw wynikających z nierozsądnego korzystania z portali społecznościowych oraz ujawniania swojego wizerunku w sieci. Uczniowie mogli przekonać się i sprawdzić, czy ich hasło internetowe oraz adres mailowy są bezpieczne. Dowiedzieli się również  w jaki sposób chronić się i jak reagować na cyberbulling.

PlayPause
Slider

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” 9.11.2017 r zorganizowało dwa spotkania profilaktyczne z sędzią Anną Marią Wesołowską pt. „Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”. Na pierwsze spotkanie do sali widowiskowej Kina Lot  w Świdniku zaproszeni zostali uczniowie drugich klas gimnazjalnych , w drugim uczestniczyli ich rodzice, nauczyciele , psycholodzy. Sędzia Anna Maria Wesołowska starała się uwrażliwić młodzież na przestrzeganie prawa, zapoznać ich z ewentualnymi konsekwencjami w przypadku jego złamania, a dorosłych nauczyć jak wspierać rozwój dziecka i reagować na niewłaściwe czy przestępcze zachowania swoich pociech.

PlayPause
Slider

Szkolenie- Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „ Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży”. Szkolenie odbędzie się 27.11.2017r w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w godz. 10.00- 15.00. Szkolenie poprowadzi psychiatra Krzysztof Szwajca z Krakowa.

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl
Karta zgłoszeniowa w materiałach do pobrania.

Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki

DLA ZDROWIA – LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI

Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Świdnika do wspólnej akcji lokalnej „Listopad miesiącem profilaktyki”.  Akcja jest wyrazem troski o zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne Świdniczan. Promujemy zdrowy tryb życia wolny od używek i przemocy. Zachęcamy do aktywności i refleksji, do uczestnictwa w spotkaniach profilaktycznych kierowanych zarówno do uczniów jak i osób dorosłych.

Zapraszamy na :

9.11.2017  „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED KONFLIKTEM Z PRAWEM” – SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ.

11.00 – spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas gimnazjalnych – sala widowiskowa – MOK w  Świdniku.

16.00  – spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli – sala kameralna MOK w Świdniku.

14.11.2017 „CYBERPRZEMOC – RYZYKOWNE ZACHOWANIA DZIECI W SIECI”  –  SPOTKANIE Z WOJCIECHEM RONATOWICZEM

9.00 – spotkanie profilaktyczne dla uczniów piątych klas szkół podstawowych – sala widowiskowa – MOK w Świdniku

16.11.2017  KONCERT SŁOWO- MUZYCZNY „ MASZ JEDNO ŻYCIE – POWTÓRKI NIE BĘDZIE” W WYKONANIU ZESPOŁU „RAPPEDAGOGIA.”

9.00 – koncert dla uczniów szkół średnich.

11.00 – koncert dla uczniów szkół podstawowych  klas gimnazjalnych

21.11.2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BĄDŹ BEZPIECZNY W DOBIE HIV/ AIDS”- KONSULTANT Z ZAKRESU HIV/AIDS  ROMAN LATOSZYŃSKI.

10.00   – spotkanie profilaktyczne dla  uczniów szkół średnich – sala kameralna  MOK w Świdniku.

27.11.2017 SZKOLENIE „ZABURZENIA ZACHOWANIA I ODŻYWIANIA ORAZ CHOROBY PSYCHICZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY” – PSYCHIATRA KRZYSZTOF SZWAJCA

10.00 – 15.00 Szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych – sala kameralna – MOK w Świdniku.

Ponadto w listopadzie w Miejskim Centrum Profilaktyki :

Każdy poniedziałek – Grupa dla kobiet z problemem alkoholu lub przemocy w rodzinie.

Każdy wtorek – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Każda środa– Grupa dla dorosłych – „Sięgnij PoMoc”

Każdy czwartek -Grupa terapeutyczna dla dorosłych  „Dalsze Zdrowienie”.

Każdy czwartek – Grupa „Kręciołki” – dla dzieci.

Każdy piątek – Grupa teatralna Aplauz – dla młodzieży.

Każda sobota – zajęcia taneczne dla dzieci.

Organizator: Miejskie Centrum Profilaktyki.              

Współorganizator : Miejski Ośrodek Kultury.

Patronat – Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson.

Zaproszenie na warsztat teatralny

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza nauczycieli szkół świdnickich zainteresowanych tworzeniem grup teatralnych i spektakli profilaktycznych na warsztat teatralny do Miejskiego Centrum Profilaktyki w  dniu 17.10.2017 r na godz.12.00. Celem spotkania będzie przydzielenie instruktorów teatralnych- opiekunów, ustalenie form współpracy i szkoleń, podział środków budżetowych zgodnie z oczekiwaniami ze strony grup  oraz utworzenie harmonogramu spotkań w roku 2017 i 2018 Bardzo prosimy zainteresowanych, którzy zechcieliby korzystać z opieki instruktora teatralnego o niezawodne przybycie.

Zapisy na zajęcia świetlicowe

Zbliża się wrzesień a wraz z nim z nową energią rozpoczynamy kolejne zajęcia świetlicowe. Już od 1 września zapraszamy serdecznie nie tylko naszych stałych bywalców, ale także wszystkie chętne dzieci, które po zajęciach w szkole chciałyby interesująco spędzić czas. Na naszych uczestników czeka już świeżo wyremontowana sala. Zainteresowanych rodziców prosimy o osobisty kontakt w godzinach 8.00 – 16.00 w Miejskim Centrum Profilaktyki.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – nabór na nową edycję trwa.

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XII edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Warsztaty ruszają już w październiku 2017 roku. Rekrutacja trwa do końca września 2017. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki rozpoczną się w sobotę 7 października 2017 r.

Zapisy: 7 X 2017 r. – na pierwszych zajęciach tanecznych.

Dzieci kontynuujące naukę taneczną oraz wszystkich chętnych, zapraszamy na zajęcia zgodnie z grafikiem.

Sobota:

8.30 ÷ 9.30      Hip-hop – grupa starsza; dla dzieci powyżej 12 lat. Instruktor – Agnieszka Wąsik

 9.30 ÷ 10.30    Hip-hop – grupa młodsza;  dla dzieci do 12 lat. Instruktor – Agnieszka Wąsik

10.30 ÷ 11.30    Taniec nowoczesny (grupa zaawansowana).   Instruktor – Anna Łakota

11.30 ÷ 12.30    Freestyle z elementami tańca klasycznego.  Instruktor – Anna Łakota

12.30 ÷ 13.30    Taniec nowoczesny (grupa średniozaawansowana).  Instruktor – Anna Łakota

13.30 ÷ 14.30    Zajęcia rytmiczno-taneczne dla przedszkolaków.  Instruktor – Anna Łakota

Półkolonie w Miejskim Centrum Profilaktyki zakończone

Wakacje to czas, w którym dzieci pragną oderwać się od rzeczywistości, odpocząć od nauki i odrabiania lekcji. Dlatego też Miejskie Centrum Profilaktyki  już po raz kolejny było organizatorem półkolonii dla dzieci z naszego miasta. Wychowawcy zadbali, aby program półkolonii był atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każdy uczestnik mógł w nim znaleźć coś dla siebie.Zajęcia odbywały się w dwóch  turnusach. Pierwszy miał miejsce od 3 do 14 lipca, zaś drugi od 17 i  do 28 lipca , w godzinach 9.00 -13.00. Łącznie w półkoloniach uczestniczyło 40 dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

By ułatwić dzieciom zapoznawanie się, półkolonie rozpoczęto od gier i zabaw integracyjnych. Kolejne dni były wypełnione zabawami ruchowymi i rozgrywkami sportowymi, takimi jak np. kręgle czy bilard. Nie zabrakło także cieszących się dużą popularnością konkursów „Top model” i „Mam Talent”. Stałym elementem spotkań były zajęcia plastyczne oraz „Wakacyjne kino bajkowe podczas którego prezentowano dzieciom popularne filmy i bajki.Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

PlayPause
Slider

Wspomnienia z wakacji w Dziwnówku

W okresie letnim Miejskie Centrum Profilaktyki przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z miasta Świdnika. Poza dwoma turnusami półkolonii, placówka zorganizowała  kolonie letnie w Dziwnówku.  Pod opieką pedagogiczno-psychologiczną kardy Miejskiego Centrum Profilaktyki w okresie od 3.07.2017 do 12.07.2017  na wakacjach  nad Morzem Bałtyckim przebywało 43 dzieci w wieku szkolnym. W ramach obozu profilaktycznego przygotowano wiele atrakcji, w tym liczne wycieczki krajoznawcze. Świat podwodny morski  dzieci poznawały w trakcie pobytu w Parku Wieloryba w Rewalu. Wspominały dzieciństwo w Bajkowej Chacie. W Międzyzdrojach odwiedziły Gabinet figur woskowych, Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego i zagrodę pokazową żubrów. W Świnoujściu w Podziemnym  Mieście Wolin dzieci doświadczyły ciekawej lekcji historii. Pobyt w Dziwnówku był niezapomnianą przygodą. Mimo kapryśnej pogody udało się w trakcie słonecznych dni zażyć kąpieli w zimnym ale pięknym polskim morzu. W czasie deszczu pobyt w aquaparku  w Pogorzelicy urozmaicił dzieciom czas, zjeżdżalnie i baseny z torem przeszkód zapewniły dobrą zabawę i miłe wspomnienia. Każdy kolonista uczestniczył w grze terenowej, gdzie mógł uczyć się współdziałania i zdrowej rywalizacji. Olimpiada sportowa rozbudziła w dzieciach  ducha walki i dała możliwość sprawdzenia swoich  umiejętności sportowych. Najlepsi zostali nagrodzeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Liczne konkursy – Mam Talent, X Faktor, plastyczne dały możliwość wspólnej zabawy i prezentacji swoich talentów. Dużo  radości przysporzyła zabawa na  trampolinach.  Zespół redakcyjny złożony z kolonistów stworzył ciekawą pamiątkową gazetkę wakacyjną. Wszystkie dzieci zostały obdarzone dyplomami, nagrodami i upominki. Szczęśliwe i bezpieczne powróciły do swoich domów.