Dziewczynka z zapałkami, Aplauz, MCP

Dwa swiaty, Iskierki, SP3

Droga donikad, Feniks, SP5

Jak Szlemiel wędrował z Chełma do Warszawy, Na skrzydłach, Gimnazjum nr 3

Dar, Trzpioty, SP3

Był sobie ogrodnik, czyli tajemnica kwiatu, Gniazdo, SP4

Brzydkie kaczątko, Kubusiowy Teatrzyk, Przedszkole przy SP3

Skazana na dorosłość, Stowarzyszenie Umarłych Poetów, Gim1

Relacje, Motyle i Grupa C.K.N., PSOUU i ZS nr 1

Zakończenie XI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych