PlayPause
Slider

W poniedziałek 20 marca w naszym mieście nastąpiła inauguracja drugiej już edycji Praktycznej Edukacji Rowerowej. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe w Świdniku.

W SP3 o godzinie 8.00 rozpoczęła się część teoretyczna programu edukacyjnego zatytułowanego Dzień rowerowy w szkole, skierowanego do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, policjanta i psychologów. Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się  na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady  właściwego zdrowego odżywiania  się i zachęcane są do aktywnego  spędzania czasu wolnego.

Każda szkoła Dzień rowerowy przeżywa w innym terminie zgodnie z harmonogramem. Zajęcia teoretyczne kończą się we wtorek 28 marca w SP5. W kolejnych etapach w maju dzieci swoje umiejętności rowerowe ćwiczyć będą na miasteczku rowerowym a później w terenie. Program koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki. Działania wspiera Urząd Miasta Świdnik. Do akcji włączyły się służby mundurowe – Straż Miejska i Policja.

Założeniem programu jest profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej dla uczniów świdnickich szkół.


Egzamin na kartę rowerową – edycja 2017

Zajęcia terenowe – edycja 2017

Miasteczko ruchu drogowego – edycja 2017

Zajęcia profilaktyczne z zasad bezpieczeństwa – edycja 2017

Zajęcia profilaktyczne z zasad bezpieczeństwa – edycja 2016

Zajęcia na miasteczku rowerowym – edycja 2016

Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej w terenie – edycja 2016