PlayPause
Slider

Miejskie Centrum Profilaktyki organizuje w okresie Bożego Narodzenia spotkania pod hasłem:

W oczekwianiu na…”


W oczekiwaniu na… spotkanie Adwentowe Rodzin 2017

W oczekiwaniu na… spotkanie Adwentowe Rodzin 2016

W oczekiwaniu na… spotkanie Wigilijne 2015

Miejskie Centrum Profilaktyki 21.XII.2015 r w Favilii zorganizowało Adwentowe Spotkanie Rodzin. Zaproszono rodziny współpracujące z placówką, objęte działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi , z ruchów trzeźwościowych, rodziny będące pod opieką asystenta rodziny, członków Klubu Abstynenta Oaza, Centrum Integracji Społecznej, grupy Al.-Anon i innych grup terapeutycznych. Na spotkaniu najmłodsze dzieci ze świetlicy realizującej zadania placówki wsparcia dziennego z MCP przedstawiły Spektakl Bożonarodzeniowy. Spotkanie uświetnił recital Darka Tokarzewskiego, wizyta Mikołaja oraz poczęstunek wigilijny. Ducha Świąt przybliżyło wspólne kolędowanie z dziećmi z ogniska muzycznego i dzielenie się opłatkiem.

W oczekiwaniu na… spotkanie Wigilijne 2014

W oczekiwaniu na… spotkanie Adwentowe 2012

19 grudnia 2012 r. mimo siarczystego mrozu w muszli koncertowej odbyło się Spotkanie Adwentowe zorganizowane przez Miejskie Centrum Profilaktyki dla mieszkańców Świdnika. W spotkaniu uczestniczyły grupy teatralne związane z MCP warsztatem teatralnym: „Bez nazwy”(SOSW), „Trzpioty” i  „Iskierki” (SP3), „Na skrzydłach” (Gim 3) i „Feniks” (SP5).

Przy dźwięku dzwonków dzieci przemaszerowały spod swoich szkół do muszli barwnym orszakiem przebrane w świąteczne stroje. Anioł Gabriel i pomocnicy anielscy powitali gości dobrym słowem, każdy otrzymał sentencję do przemyślenia nad tym co w życiu cenne i ważne. Wszyscy zgromadzeni obejrzeli bożonarodzeniowy spektakl „Anioł Nadziei”  w wykonaniu grupy teatralnej „Aplauz” z Miejskiego Centrum Profilaktyki. Spektakl połączył zabiegany świat ludzki ze światem wartości jakie wnosi w nasze życie Narodzenie Dzieciątka i Święta Rodzina. Po przejmującym i wzbudzającym głębokie refleksje spektaklu dzieci z poszczególnych grup teatralnych kolędowały wspólnie z mieszkańcami miasta oraz złożyły przy żłóbku spisane na kartach wartości, które uznały za najważniejsze w ich życiu.

Wraz z księdzem proboszczem Andrzejem Kniaziem oraz przedstawicielami Radny Miasta wypuściły do nieba lampiony z prośbą  o błogosławieństwo od Nowonarodzonego. W zimowej świątecznej scenerii wszyscy uczestnicy spotkania zjednoczyli się na wigilijnym posiłku i wspólnym kolędowaniu.