PlayPause
Slider

Na przełomie października i listopada bieżącego roku w Miejskim Centrum Profilaktyki został zrealizowany program „Rodzina Razem” przeznaczony dla rodzin objętych asystenturą rodziny. Program obejmował trzy spotkania, których celem było zachęcenie rodziców i dzieci do wspólnego spędzania czasu wolnego w aktywny i atrakcyjny sposób. Zajęcia służyły pogłębieniu wzajemnych relacji rodzinnych, nakłaniały do aktywności oraz inspirowały do podejmowania działań pobudzających kreatywność i wyobraźnię.

Na pierwszym spotkaniu odbyły się zajęcia plastyczne podczas których dzieci wraz z rodzicami wykonały oryginalne i barwne drzewa genealogiczne. Każda rodzina wzięła udział w sesji fotograficznej. Celem drugich zajęć było zachęcenie rodziców i dzieci do aktywności ruchowej poprzez udział w grach i zabawach animacyjnych. Rodziny zostały zaproszone na bajkowy seans filmowy zakończony poczęstunkiem. Zbliżające się „Andrzejki” stały się pretekstem do zorganizowania spotkania połączonego z zabawą taneczną dla rodziców z dziećmi. Nie zabrakło wspólnych wróżb podczas których uczestnicy mogli dowiedzieć się kim zostaną w przyszłości, jakie marzenia im się spełnią, co dobrego czeka ich w szkole, jak będzie miał na imię ich wybranek serca, czy czyje marzenie spełni się jako pierwsze. Po wróżbach i dyskotece wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na uroczysty tort, a następnie otrzymali pamiątkowy kolaż z rodzinnej sesji fotograficznej.