SPOTKANIE ADWENTOWE

które odbędzie się 19 grudnia (środa) o godzinie 17.00 na placu przy muszli koncertowej MCUS w Świdniku.

Spotkanie będzie okazją do wspólnego kolędowania oraz złożenia świątecznych życzeń.

W programie m.in.:

  • występ grupy teatralnej „Aplauz”, która wystawi spektakl adwentowy  pt. „Anioł nadziei”,
  • wspólne kolędowanie wraz z grupami teatralnymi szkół świdnickich.

Z okazji nadchodzących Świąt  Bożego Narodzenia Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku pragnie  złożyć wszystkim mieszkańcom Świdnika serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery świątecznej, ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr. Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.

Kierownik i Pracownicy Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Ogólnopolska kampania „Pozory mylą, dowód nie”

Gmina Świdnik, reprezentowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki i Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego: „Pozory mylą, dowód nie”.

„Pozory mylą, dowód nie”  to ogólnopolska kampania edukacyjna, zainicjowana w 2009 r. przez Związek Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego – Browary Polskie i Komendę Główną Policji. Jej zadaniem jest zwrócenie uwagi sprzedawców i świadków sprzedaży w sklepach na terenie całej Polski, że dorosły wygląd nie oznacza pełnoletniości upoważniającej do zakupu napojów alkoholowych. Cel kampanii to ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz przeciwdziałanie spożyciu alkoholu w tej grupie wiekowej.

W bieżącej edycji kampanii bierze udział 450 gmin z całej Polski. Tak duże zaangażowanie organizacji, gmin i innych jednostek samorządowych w program edukacyjny świadczy o potrzebie podejmowania działań skierowanych na ograniczenie dostępu do alkoholu osobom niepełnoletnim. Włączenie się do akcji prawie pół tysiąca polskich gmin daje możliwość stworzenia szerokiej, społecznej koalicji sprzeciwu na sprzedaż alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

W ramach tegorocznej edycji kampanii, szczególną rolę widzimy dla Przedsiębiorców i Sprzedawców – w punktach sprzedaży alkoholu. Ich działanie nie będzie jednak skuteczne bez społecznego wsparcia osób dorosłych, mieszkańców naszego miasta. Brak reakcji ze strony dorosłych na fakt zakupu alkoholu przez nieletniego, to akceptacja takiego stanu rzeczy i nieme przyzwolenie na niebezpieczny dla naszych dzieci proceder.

Nie bądźmy wobec niego obojętni –  bez względu na to, czy dotyczy to naszego, czy też obcego dziecka. Reagujmy zdecydowanie!

Liczymy na Państwa współpracę i zaangażowanie – we wspólnym interesie naszych dzieci i nas, Rodziców.

KAMPANIA ’12 prasa

Teatr Aplauz na 44 Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy

Teatr Aplauz został zaproszony do udziału w 44 Ogólnopolskich Puławskich Spotkaniach Lalkarzy, które co roku odbywają się w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Do Puław przyjechali nie tylko aktorzy ze Świdnika, ale także z Kalisza, Bielsko- Białej, Przemyśla czy z Puław. W tegorocznych Spotkaniach łącznie udział wzięło 9 grup z całej Polski. Były to zespoły teatralne w różnym wieku: dziecięce i młodzieżowe.

Teatry zaprezentowały widowiska zrealizowane w różnych technikach lalkowych: kukiełki, cienie, maski, lalki żyworękie oraz teatr czarny. Spektakle oparte były na scenariuszach autorskich, jak i klasycznym repertuarze teatralnym oraz ludowym.

Klimat Puławskich Spotkań sprzyjał integracji młodych aktorów i ich instruktorów, którzy mieli niepowtarzalną okazję do wymiany doświadczeń, pomysłów i poglądów. Zespoły brały także udział w warsztatach prowadzonych przez wybitnych znawców teatru. Ich celem było doskonalenie warsztatu pracy i poznawanie nowatorskich rozwiązań scenicznych.