Warsztaty dla uczniów szkół średnich,
czas realizacji min. 2 x 45 min.,
1 ¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Nabycie wiedzy na temat HIV/AIDS: drogi zakażenia HIV, ocena ryzyka zakażenia HIV, metody zapobiegania zakażeniu HIV, działalność punktów konsultacyjno – diagnostycznych, miejsca i formy pomocy osobie zakażonej HIV i chorej na AIDS. Kształtowanie właściwej postawy wobec osób zakażonych HIV/chorych na AIDS.

Korzyści profilaktyczne

Uczestnicy będą świadomi ryzyka zakażenia wirusem HIV oraz sposobów zapobiegania zakażeniu.

Metody pracy

Praca w grupach, burza mózgów, kwestionariusz, dyskusja, ćwiczenia, mikroedukacja.

Realizatorzy: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska, Magdalena Łubkowska