Warsztaty dla uczniów gimnazjum,
czas realizacji 2 x 45 min., 1
¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Celem jest uświadomienie młodym ludziom przyczyn sięgania po środki uzależniające, konsekwencji ryzykownych zachowań, jakie mogą podejmować oraz obalenie mitów i stereotypów szerzących się wśród środowiska młodzieżowego.

Korzyści profilaktyczne

Pogłębienie wiedzy dotyczącej negatywnych skutków zażycia narkotyku,

zwiększenie świadomości konsekwencji własnych wyborów, rzetelna wiedza na temat zjawiska narkomanii.

Metody pracy

Praca w grupach, burza mózgów, rysunek, psychodrama, dyskusja, ćwiczenia.

Realizatorzy: Magdalena Łubkowska, Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska