ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik
telefon: 81- 468-77-96,   81- 751-77-96;
telefax   81- 468-77-96

adres e-mail mcp@poczta.e-swidnik.pl

Czynne:   wtorek i czwartek   w godz.: 7.00 ÷ 17.30

poniedziałek i  środa 7.00 ÷ 17.00

piątek   w godz.: 7.00 ÷ 16.00

Numer konta : 19 1020 3176 0000 5902 0013 8040

Komisja Roziwązywania Problemów Alkoholowych

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krzysztof Halinowski, Anna Konstanciuk, Ewa Kossowska, Andrzej Toboła, Jerzy Winnicki, Iwona Zielińska-Buta, Stanisław Kubiniec, Paweł Holuk

wtorek:  15.30-17.30
czwartek: 15.30-17.30

Punkt informacyjno -konsultaycjny ds. alkoholizmu

Punkt informacyjno-konsultacyjny ds. alkoholizmu

Andrzej Toboła, Paweł Holuk

poniedziałek i środa : 8.00-17.00
wtorek i czwartek : 8.00-17. 30

piątek 8.00-16.00

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii

Punkt konsultacyjny ds. narkomanii

Magdalena Łubkowska, Elżbieta Kuna, Ewa Kossowska

pon.-pt.: 7.00-16.00

Punkt kosultacyjny ds. przemocy w rodzinie

Punkt konsultacyjny ds. przemocy w rodzinie

Elżbieta Sztomberska

wtorek: 11.00-13.00
środa: 14.00-17.00

Agnieszka Walczak- Maciocha

od poniedziałku do piątku 4 godziny dziennie

Konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego

Konsultacje prawne z zakresu prawa rodzinnego

Grzegorz Łubkowski
środa: 15.00 -17.00

Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne

Ewa Kossowska, Elżbieta Kuna, Magdalena Łubkowska, Paweł Holuk, Nina Czornak

poniedziałek, środa : 7.00 – 17.00
wtorek, czwartek : 7.00-17.30

piątek: .7.00 -16.00

Terapia rodzin

Świetlica Miejskiego Centrum Profilaktyki

Magdalena Skibińska,  Katarzyna Amrozy, Nina Czornak, Ewa Mazur

poniedziałek, wtorek, środa,czwartek  13.00 – 17.00

piątek  12.00 – 16.00

Terapia rodzinna

Bogusław Zaremba

godziny indywidualnie dostosowane do rodziny.