Grupa skierowana jest do osób, które spostrzegają swoje trudności w relacjach interpersonalnych jako wynik dorastania w rodzinie z problemem alkoholu/ przemocy i  które odczuwają problemy  w następujących obszarach:

– zrozumienie swoich myśli, zachowań, odczuć;
– trudności w nawiązaniu satysfakcjonujących relacji;
– doświadczanie poczucia niskiej wartości, negatywny stosunek do samego  siebie;
– trudność w przeżywaniu i nazywaniu uczuć i potrzeb.

Cele profilaktyczne

Celem grupy jest poprawa funkcjonowania uczestników w życiu prywatnym oraz zmiana podejścia do samego siebie poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

– rozwijanie umiejętności interpersonalnych w kontakcie z innymi ludźmi;
– efektywniejsze radzenie sobie z sytuacjami trudnymi i stresującymi;
– budowanie poczucia własnej wartości poprzez świadomość swoich mocnych stron i ograniczeń;
– udzielanie sobie wzajemnego wsparcia w grupie.

Korzyści profilaktyczne

Uczestnicy uzyskują wgląd w model funkcjonowania rodziny dysfunkcyjnej, uczą się zmiany przekonań na temat własnego dzieciństwa
i potrafią zrozumieć swoje doświadczenia  z pozycji osoby dorosłej. Zyskują większą świadomość siebie – swoich potrzeb i pragnień, uczą się lepiej rozpoznawać i radzić sobie z emocjami. Zajęcia pozwolą im wzmocnić poczucie własnej wartości i wiarę w swoje możliwości.

Metody pracy

Dyskusja, burza mózgów, mini – wykład.

prowadząca: Elżbieta Kuna