Szkolenie Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza 26.11.2018 r w godz. 10.00 – 15.00 dyrektorów,  psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „ Normy i anomalie rozwoju seksualnego człowieka ” – szkolenie poprowadzi   psychoterapeuta Magdalena Smaś-Myszczyszyn

Szkolenie odbędzie się  w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik,
tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Tematyka szkolenia:
 1. Nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu zdrowia i seksualności człowieka oraz praktyczne ćwiczenie umiejętności prowadzenia warsztatów z grupą młodzieżową w tym obszarze, m.in. na temat:
o   rozwoju psychoseksualnego człowieka,
o   anatomii i fizjologii narządów płciowych,
o   popędu seksualnego oraz sposobów realizacji potrzeb seksualnych, w różnych okresach rozwojowych,
o   zdrowia seksualnego i praw seksualnych,
o   metod antykoncepcji i naturalnych metod planowania urodzeń,
o   tożsamości płciowej oraz orientacji seksualnej,
o   infekcji przenoszonych drogą płciową (STI),
o   mitów na temat seksualności i edukacji seksualnej oraz sposobów weryfikowania ich w pracy z młodzieżą.
 1. Nabycie wiedzy na temat skutecznych metod pracy z młodzieżą podczas zajęć z zakresu edukacji seksualnej oraz standardów edukacji seksualnej zgodnych z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia.
 2. Nabycie wiedzy na temat procesu grupowego oraz jego roli w dynamice zajęć i wpływu na proces przekazywania wiedzy i pracy grupowej.
 3. Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie:
o   swobodnego mówienia o seksualności człowieka,
o   efektywnego prowadzenia zajęć z młodzieżą,
o   radzenia sobie w sytuacjach trudnych podczas zajęć z edukacji seksualnej, np.
 • przełamywanie oporu uczestników,
 • radzenie sobie z brakiem zainteresowania,
 • rozpoznawanie zawstydzenia uczestników wyrażającego się np. poprzez śmiech lub przeszkadzanie,
 • reagowanie na wulgarne zachowania, wyśmiewanie innych osób,
 • moderowanie bezpiecznej dyskusji w sytuacji różnić w poglądach,
o   Zwiększenie świadomości w zakresie:
 • własnych postaw dotyczących seksualności,
 • wpływu własnych przekonań i postaw na proces przekazywania wiedzy młodzieży,
 • czynników społeczno-kulturowych, mających wpływ na kształtowanie seksualności i relacji międzyludzkich, w tym mechanizmów warunkujących postrzeganie przejawów seksualności człowieka jako prawidłowego lub patologicznego.

Procedura Niebieska Karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza 8.11.2018 r na godz. 10.00  pracowników służb społecznych: psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. Procedura niebieska karta. Kompleksowe szkolenie dla służb i instytucji” – szkolenie poprowadzi  Instytut Rozwoju i Edukacji PROGRES.

Szkolenie odbędzie się 8.11. 2018 r  w godz. 10.00-13.00 – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik,
tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl

Akcja lokalna Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki już po raz trzeci jest organizatorem lokalnej akcji  „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” skierowanej do mieszkańców Gminy Miejskiej Świdnik.  W ramach akcji zaplanowano szereg spotkań profilaktycznych, szkoleniowych i integrujących rodziny.

Akcja ” Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” odbywa się pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik – Pana Waldemara Jaksona. Do czynnego uczestnictwa w proponowanych spotkaniach serdecznie zapraszamy.

Program Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki:

5.11.2018 –  „RODZINA RAZEM” – PROGRAM DLA RODZIN ASYSTENCKICH

17.00-20.00 Rodzinne zabawy animacyjne – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

 8.11.2018” PROCEDURA NIEBIESKA KARTA. KOMPLEKSOWE SZKOLENIE DLA SŁUŻB I INSTYTUCJI”  – INSTYTUT ROZWOJU I EDUKACJI PROGRES

10.00-13.00 Szkolenie dla członków zespołu interdyscyplinarnego i pracowników służb społecznych – w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

 9.11.2018 –  SZKOLENIE  – „ TEATR W PROFILAKTYCE – PODSTAWY REALIZACJI SPEKTAKLU TEATRALNEGO I BUDOWY SCENARIUSZA”-     KATARZYNA MARJASIEWICZ I MICHAŁ STANOWSKI

15.00-18.00  Warsztat teatralny dla nauczycieli– w siedzibie Miejskiego Centrum Profilaktyki

14.11.2018      FORUM TRZEŹWOŚCIOWE – PASJE ŻYCIOWE – JAK UCZYNIĆ ŻYCIE PEŁNIEJSZYM

10.00 ÷ 12.00 Spotkanie ze środowiskiem  abstynenckim – sala kameralna MOK  w Świdniku.

 16.11.2018 UROCZYSTE OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO

 26.11.2018 „CZYM JEST SEKSUALNOŚĆ” – PROGRAM PROFILAKTYCZNY DLA MŁODŻIEŻY – PSYCHOTERAPEUTA MAGDALENA SMAŚ-MYSZCZYSZYN

8.00 ÷ 9.30     Spotkanie profilaktyczne dla  uczniów szkół średnich- sala kameralna  MOK  w Świdniku.

26.11.2018      SZKOLENIE „NORMY I ANOMALIE ROZWOJU SEKSUALNEGO CZŁOWIEKA” – PSYCHOTERAPEUTA MAGDALENA  SMAŚ-MYSZCZYSZYN

10.00 ÷ 15.00 Szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych – sala kameralna  MOK w Świdniku.

 29.11.2018      PROGRAM PROFILAKTYCZNY „MASZ JEDNO ŻYCIE – POWTÓRKI NIE BĘDZIE” W WYKONANIU ZESPOŁU „RAPPEDAGOGIA.”

9.00 – Program dla uczniów trzecich klas gimnazjalnych — sala widowiskowa  MOK  w Świdniku.

11.00 – Program dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych – sala widowiskowa  MOK  w Świdniku.

 

Ponadto w listopadzie w Miejskim Centrum Profilaktyki :

Każdy poniedziałek – Grupa „Kręciołki” – dla dzieci.

Każdy wtorek – Grupa teatralna „Aplauz” – dla młodzieży.

Każda środa– Grupa rozwojowa  dla osób dorosłych

Każda środa – „Uwierz w siebie” – grupa dla dzieci.

Każdy czwartek -Grupa terapeutyczna  – redukcja szkód w uzależnieniach.

Każdy czwartek –  „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Każda sobota – zajęcia taneczne dla dzieci

 

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki rozpoczną się w sobotę 6 października 2018 r.

Zapisy: 6 X 2018 r. – na pierwszych zajęciach tanecznych.

Dzieci kontynuujące naukę taneczną oraz wszystkich chętnych, zapraszamy na zajęcia zgodnie z grafikiem. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Sobota:

Prowadząca Anna Łakota

8.00 – 8.45     Grupa przedszkolna – taniec Freestyle (do 6 lat)
9.00 – 9.50     Freestyle, disco dance –  grupa średnia (7-8 lat)

10.00 – 11.00 Tap dance (stepowanie )
11.00- 12.00   Freestyle, disco dance – grupa starsza (pow.9 lat)
    Prowadząca Agnieszka Wąsik

12. 00   Hip- hop – grupa początkująca
13. 00   Hip -hop – grupa średniozaawansowana

Szkoła dla Rodziców i wychowawców -nabór na nową grupę – jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XIV edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych  na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Rekrutacja trwa do końca września 2018. Warsztaty ruszają już w październiku 2018 roku.

Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia dla Mam z dziećmi- propozycja i nabór na nową grupę – jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza wszystkie zainteresowane mamy wraz z dziećmi do 6 roku życia na zajęcia grupowe. Spotkania są skierowane do matek, które chcą dzielić się doświadczeniami, poglądami, trudnościami i radościami oraz potrzebują wzajemnego wsparcia. Zajęcia są alternatywą dla codziennej rutyny i zapewniają przede wszystkim świetną zabawę zarówno dla dzieci jak i ich mam. Głównym celem zajęć jest kształtowanie bliskiej relacji pomiędzy matką, a dzieckiem oraz wsparcie młodych mam, wyposażenie uczestniczek w wiedzę na temat rozwoju dziecka i narzędzia pomocne w rozwiązywaniu problemów.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Rekrutacja trwa do końca września 2018 roku. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Kręciołki- grupa profilaktyczna dla dzieci- nabór na nową edycję- jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza dzieci w wieku szkolnym na grupowe zajęcia profilaktyczne. Spotkania są skierowane do dzieci, u których zauważono problemy takie jak nadpobudliwość, zachowania buntownicze, agresywne, trudności w zapamiętywaniu i koncentracji uwagi oraz w wyrażaniu emocji i nawiązywaniu relacji.

Jeżeli Państwa dziecko:

 • Jest uczniem klas I-IV szkoły podstawowej;
 • Jest bardzo energiczne i żywiołowe;
 • Ma problemy z utrzymywaniem uwagi i koncentracją;
 • Często się niecierpliwi i jest niegrzeczne;
 • Ma trudności z dostosowaniem się do norm grupowych;
 • Lubi zajęcia ruchowe i kontakt z innymi dziećmi

Celem spotkań jest przeciwdziałanie rozwojowi i utrwaleniu niekorzystnych zachowań, umożliwianie odreagowania napięcia psychoruchowego oraz pomoc w zrozumieniu własnych emocji.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Dokładny termin zajęć zostanie ustalony w późniejszym czasie biorąc pod uwagę oczekiwania uczestników. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Grupa Rozwojowa dla osób dorosłych- propozycja i nabór na nowe zajęcia- jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych na Grupę Rozwojową. To nowa propozycja zajęć skierowanych do osób dorosłych, które chcą pracować nad poprawą umiejętności społecznych oraz rozwinąć świadomość siebie, swoich potrzeb i własnej tożsamości. Celem zajęć jest praca nad adekwatnym wyrażaniem swoich emocji, budowaniem pewności siebie, akceptacją własnej osoby oraz kształtowaniem i wzmacnianiem umiejętności interpersonalnych.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Rekrutacja trwa do końca września 2018 roku. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Grupa DDA Sięgnij poMOC – nabór na nową edycję -jesień 2018

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na nową edycję grupy DDA „Sięgnij poMOC”. Zajęcia są skierowane do osób, które spostrzegają swoje trudności w relacjach interpersonalnych jako wynik dorastania w rodzinie z problemem alkoholu/ przemocy (DDA) i które odczuwają problemy w funkcjonowaniu społecznym i osobistym.

Zajęcia są bezpłatne, odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468-77-96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida 2 w Świdniku.

Wakacje ze świetlicą MCP

Minął lipiec, a wraz z nim dobiegły końca zajęcia wakacyjne prowadzone przez Miejskie Centrum Profilaktyki. W tym roku na taką formę spędzenia wolnego czasu zdecydowało się 38 małych świdniczan. Zajęcia tradycyjnie odbywały się w dwóch turnusach (2.07 – 13.07 i 16.07 – 27.07).

W ramach wakacyjnych zajęć świetlicowych dzieci miały okazję uczestniczyć w ciężkich treningach z „Ewą Chodakowską”, zaznać prawdziwej przygody podczas dnia harcerskiego, spotkać się z prawdziwym przybyszem z innej planety podczas „podróży kosmicznej” oraz zaznać prawdziwych piłkarskich emocji, podczas rozgrywanego „Mundialu Świetlicowego”. Oczywiście nie zabrakło uwielbianych przez dzieci konkursów: „Top Model”, gdzie uczestnicy mogli zaprezentować przygotowane przez siebie oryginalne stroje oraz „Mam Talent”, w którym dzieci pokazywały swoje niezwykłe umiejętności. Ponadto mali świdniczanie mieli również okazję bawić się podczas dyskoteki, wziąć udział w wielu zabawach sportowych, a także czekało na nich wiele gier stolikowych. Uczestnicy z dużym zapałem wykonywali również oryginalne prace podczas zajęć plastycznych, a także projektowali swoje torby plażowe podczas zajęć hande-made.  Niespodzianką, która sprawiła dzieciom mnóstwo radości, była fotobudka, w której uczestnicy mogli zrobić sobie oryginalne zdjęcia. Dodatkowymi atrakcjami dla każdej grupy było wyjście do kina na  seans filmowy a także do McDonalda na poczęstunek.

PlayPause
Slider

Pierwszy turnus wakacyjny

W Miejskim Centrum Profilaktyki trwają zajęcia wakacyjne. Na najmłodszych  Świdniczan jak co roku czekają  niepowtarzalne zabawy animacyjne. W pierwszym tygodniu wakacji dzieci uczestniczące w zajęciach miały okazję odbyć ciężki trening z „ Ewą Chodakowską” , a także popisać się swoją sprawnością podczas pokazów gimnastycznych prowadzonych przez popularnego prezentera – „Krzysztofa Ibisza”.  Mali wakacjowicze ukończyli chrzest na uczestnika zajęć wakacyjnych, biorąc udział w różnorodnych próbach. Podczas zabawy  „Top Model” dzieciaki mogły zaprezentować swoje oryginalne stroje. W jury zasiedli zaproszeni goście: modelka „Joanna Krupa” oraz stylista „Michał Piróg”.  Dyskoteka w czasie której pojawiła się nie lada atrakcja – fotobudka sprawiła dzieciom dużo radości. W kolejnym tygodniu wakacji odbyły się zawody sportowe z nie lada wyzwaniami, które były chętnie podejmowane przez dzieciaki.  Można było rywalizować w poszczególnych konkurencjach sportowych  albo zagrać mecz w bilard lub piłkarzyki.   Zdarzyły się dni kosmicznie – podopiecznych odwiedzili Marsjanie i obdarowali świecącymi kosmicznymi bransoletami do komunikacji międzygalaktycznej.  Do świetlicy  MCP w ogromnej rakiecie przyleciał kosmonauta Janusz, który pozwolił  swoim ziemskim kolegom zrobić sobie zdjęcia w kapsule.

„Idzie zuch a wicher dmucha i do tylu ciągnie zucha, ale zuch się nie przejmuje i do przodu maszeruje…” – te słowa  przyświecały dzieciom w dniu Zucha MCP. Każdy dzieciak z naszej drużyny wakacyjnej przechodził szereg bardzo trudnych zadań by zdobyć swoje pierwsze zuchowe sprawności: plastyczną, sportową, pięknego uśmiechu i pierwszej pomocy. Na koniec za wysiłek i aby podładować akumulatory dzieciaki dostawały suchy prowiant: krówki, ciasteczka i soczek. Nie zabrakło też występów artystycznych. W zabawie „Mam Talent” dzieci zaprezentowały swoje liczne umiejętności. Po prezentacjach scenicznych przed publicznością, w nagrodę za opanowaną tremę  wybrały się do McDonalda na zestaw HappyMeal!!!

W piątek 13 lipca odbyło się  uroczyste zakończenie pierwszej części zajęć wakacyjnych w naszej świetlicy. Dzieci  w Kinie Lot obejrzały  zabawny film animowany  „Iniemamocni 2”, a na zakończenie wspólnie zjadły smakowite lody.

!6 lipca do placówki zawitała nowa grupa dzieci na kolejny dwutygodniowy turnus świetlicowy.

PlayPause
Slider

Grupa Sięgnij PoMoc

Z końcem czerwca zakończyła się kolejna edycja grupowych zajęć psychoedukacyjnych dla dorosłych organizowanych w Miejskim Centrum Profilaktyki. Spotkania były realizowane w okresie od 8 listopada 2017 roku do 27 czerwca 2018 roku i obejmowały następującą tematykę – integracja uczestników, rozpoznawanie skryptów rodzinnych, proces zmian w kierunku osobistego rozwoju: nazywanie oraz kontrola emocji, praca nad kształtowaniem adekwatnej samooceny, komunikacja i postawa asertywna. Zajęcia miały formę warsztatową i były prowadzone według autorskiego scenariusza psychologa – Elżbiety Kuny. W spotkaniach uczestniczyło 11 osób, a głównym celem warsztatów było zwiększenie świadomości uczestników w zakresie rozpoznawania swoich potrzeb, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz wzmocnienie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości.

PlayPause
Slider

Występy taneczne dzieci z Miejskiego Centrum Profilaktyki

Grupy taneczne dzieci z Miejskiego Centrum Profilaktyki zaprezentowały się na imprezach integracyjnych na terenie miasta Świdnik i w gminie Mełgiew . Mieliśmy możliwość talenty taneczne naszych podopiecznych podziwiać na festynie PSONI 27.05.2018r,  na Bezpiecznych Wakacjach 17.06.2018 r, na IV Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Mełgwi 16.06.2018r. Wcześniej 12.05.2018r piękną statuetkę tancerze MCP otrzymali na V Festiwalu Tańca, organizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury w Świdniku.

W czasie roku szkolnego w zajęciach tanecznych Miejskiego Centrum Profilaktyki  uczestniczyło ponad 120 dzieci. Utworzono sześć grup tanecznych, gdzie ćwiczono różne style tańca:  hip- hop, disco dance, freestyle,  balet, stepowanie.

Na kolejne prezentacje taneczne zapraszamy już po wakacjach.

PlayPause
Slider

Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej 2018

Zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej dobiegają końca.

Swoje umiejętności bezpiecznego poruszania się na drodze dzieci objęte praktyczną edukacją rowerową ćwiczyły pod kontrolą i w obecności strażników miejskich i nauczycieli najpierw na miasteczku rowerowym, następnie w terenie. Obecnie na miasteczku rowerowym trwają egzaminy na kartę rowerową.

Łącznie w projekcie uczestniczyło  488 uczniów. Każde dziecko otrzymało kamizelkę odblaskową i kask na własność. Mamy nadzieję ze zdobyte umiejętności i  wyposażenie dzieci w kaski i odblaski zwiększy ich widoczność oraz poprawi bezpieczeństwo dzieci na drodze.

Działania koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki, realizuje Straż Miejska  i nauczyciele świdnickich szkól podstawowych. Zajęcia wspierane są przez  Urząd Miasta Świdnik.

PlayPause
Slider

Wakacje ze świetlicą MCP

Jak co roku w Miejskim Centrum Profilaktyki organizowane są zajęcia wakacyjne dla dzieci z naszego miasta. W ramach spotkań będą realizowane różnego rodzaju:  konkursy, warsztaty plastyczne, zabawy sportowe i muzyczne, a także szereg zabaw animacyjnych.

Turnusy w terminach:

I turnus: 02. 07. – 13. 07. 2018

II turnus: 16. 07. – 27. 07. 2017

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi zajęciami.

Edukacja rowerowa – drugi etap

Ruszył drugi etap praktycznej edukacji rowerowej. Od 7 maja uczniowie szkół świdnickich uczestniczą w pozalekcyjnych zajęciach na miasteczku rowerowym utworzonym przy Szkole Podstawowej nr 5. Młodzi uczniowie pod bacznym okiem strażników miejskich ćwiczą zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Uczestnicy uczą się stosowania do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń nauczycieli i strażników. Od 18 maja umiejętności rowerowe uczestnicy projektu będą ćwiczyć już w terenie na przejażdżkach rowerowych pod opieką i kontrolą Straży Miejskiej i nauczycieli. Powołano 47 grup rowerowych. Zajęcia koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki.

PlayPause
Slider

Edukacja rowerowa – pierwszy etap

We wtorek 24 kwietnia w naszym mieście nastąpiła inauguracja trzeciej już edycji praktycznej edukacji rowerowej. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe w Świdniku. W SP3 o godzinie 8.00 rozpoczęła się część teoretyczna programu edukacyjnego zatytułowanego: Dzień rowerowy w szkole – skierowanego do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, strażników miejskich i psychologów.
Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady właściwego zdrowego odżywiania się i zachęcane są do aktywnego spędzania czasu wolnego. Każda szkoła Dzień rowerowy przeżywa w innym terminie zgodnie z harmonogramem. Zajęcia teoretyczne kończą się w piątek 27 kwietnia w SP5. W kolejnych etapach w maju, dzieci swoje umiejętności rowerowe ćwiczyć będą na miasteczku rowerowym a później w terenie. Program koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki. Działania wspiera Urząd Miasta Świdnik. Do akcji przyłączyły się służby mundurowe – Straż Miejska.

Założeniem programu jest profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej dla uczniów świdnickich szkół podstawowych.

PlayPause
Slider

15 -lecie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych

11 kwietnia 2018  świętowaliśmy XV – lecie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”. Na spotkanie przybyło 11 grup teatralnych, w tym 187  aktorów  oraz 24 reżyserów spektakli. Na uroczystości obchodziliśmy także piętnastolecie  grup teatralnych, które swoje premiery miały na pierwszym przeglądzie w roku 2004. Teatry „Aplauz” i „Iskierki” z rąk Burmistrza Waldemara Jaksona otrzymały listy gratulacyjne i słodkie przezenty.

Pamiątkowe odznaczenia- medale Nil Virtuti Civili Invium – przyznano –  Magdalenie Skibińskiej, Katarzynie Amrozy, Elżbiecie Banaszewskiej, Elżbiecie Kulczyńskiej, Annie Łakocie, Renacie Elmerych, Elżbiecie Kunie, Barbarze Kasprzak, Katarzynie Marjasiewicz oraz Michałowi Stanowskiemu –  instruktorom teatralnym, tanecznym i terapeutom, którzy od wielu lat upowszechniają działania teatralne w naszej społeczności lokalnej, pogłębiają  wrażliwość artystyczną wśród dzieci ,młodzieży  i dorosłych mieszkańców Świdnika. Statuetkę marszałka Józefa Piłsudskiego, za pracę na rzecz miasta i lokalny patriotyzm, wręczono Ewie Kossowskiej.

Rada Konsultantów w składzie: Barbara Kasprzak, Katarzyna Marjasiewicz oraz Michał Stanowski  odczytali protokół i wyróżnili:  grupę taneczną z Miejskiego Centrum Profilaktyki – za próbę połączenia form tanecznych z teatrem w widowisku „Sen Kopciuszka”; Teatr „Brzechwałki” z Przedszkola nr 3 – za debiut w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych; Teatr „Promyczki” z P nr 6 – za piękną oprawę plastyczną i muzyczną przedstawienia „Calineczka”; Teatr „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 – za czystość formy teatralnej w widowisku „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”; Teatr „Stonoga” z Miejskiego Ośrodka Kultury – za żywy, czytelny i pełen humoru spektakl „Fotobudka”; Teatr „Aplauz” z MCP – za nieustanne poszukiwanie własnego języka teatralnego; Teatr „Pasjonaci” ze Środowiskowego Domu Samopomocy przy PSONI – za pełną emocji opowieść, wrażliwość i relacje stworzone na scenie; Świdnicki Zespół Baletowy „Koda” z MOK – za warsztat taneczny w spektaklu „Wolność”; Teatr „Iskierki” z SP nr 3 – za koncentrację aktorów na scenie w widowisku „Zwyczajne podwórko”; Teatr „Akademia Artystyczna” – za czystą formę teatralną, emocje oraz umiejętne łączenie technik w spektaklu „Dom” oraz Teatr „Na skrzydłach” z SP nr 5 – za  świadomość, dojrzałość teatralną i przekaz ważnych treści w przedstawieniu „Anioły.

Wyróżnienia specjalne za stworzenie postaci scenicznych otrzymali: Anatola Sadło z Teatru „Aplauz”, Anna Skrzetuska z Teatru „Pasjonaci”, Agnieszka Królik i Michał Błaszczak z Teatru „Akademia Artystyczna” oraz Bartosz Apanasienko z Teatru „Na skrzydłach”.

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymali pamiątkowe dyplomy i okazjonalne upominki, a grupy teatralne wyróżnienia, statuetki i nagrody.

PlayPause
Slider

Rozpoczął się XV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

Dnia 10.04.2018r rozpoczął się jubileuszowy XV Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” organizowany przez Miejskie Centrum Profilaktyki w Miejskim Ośrodku Kultury w Świdniku, pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona.

Na scenie przy licznie zgromadzonej widowni zaprezentowało się wielu artystów. Spektakle teatralne pod czujnym okiem nauczycieli i instruktorów teatralnych przygotowały zarówno grupy przedszkolne, młodzież jak i osoby dorosłe.

Występom amatorskich teatrów bacznie przyglądała się Rada Konsultantów, złożona z instruktorów teatralnych i terapeutów – Michała Stanowskiego, Barbary Kasprzak i Katarzyny Marjasiewicz, którzy to po uroczystym zamknięciu Przeglądu podzielą się z nami swoimi refleksjami i opiniami na temat spektakli.

Na XV Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” zaprezentowało się 11 grup teatralnych.  Mogliśmy podziwiać:

Grupy taneczne MCP – w spektaklu „Sen Kopciuszka”
Przedszkole nr 3, Teatr „Brzechwałki” – w spektaklu „Dom”
Przedszkole nr 6, Teatr „Promyczki” – w spektaklu „Calineczka”
SP nr 3, Teatr „Chochliki ” – w spektaklu „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie”
MOK, Teatr „Stonoga ” – spektakl „Fotobudka”

MCP, Teatr „Aplauz” – w spektaklu „ I‘m a Maschine”
ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” – w spektaklu „Historia pewnej miłości”
MOK, Świdnicki Zespół Baletowy KODA – w spektaklu „Wolność”
SP nr 3, Teatr „Iskierki ” – w spektaklu „ Zwyczajne podwórko”
ŚDS Akademia Artystyczna – w spektaklu „Dom”
SP 5, Teatr „Na skrzydłach” – w spektaklu „Anioły”

Poniżej prezentujemy Państwu fotorelację z XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” :

PlayPause
Slider

Program XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

Z przyjemnością informujemy, że w dniach 10-11.04.2018 odbędzie się  XV Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” organizowany w Miejskim Ośrodku Kultury przez Miejskie Centrum Profilaktyki. Impreza odbywać się będzie pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona.  Serdecznie zapraszamy

Program  XV  Przeglądu  Spektakli Profilaktycznych  „Żyć pełnią”


10.04.2018 wtorek,  sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury

Część 1    grupy przedszkolne i wczesnoszkolne

9.00   Uroczyste rozpoczęcie przeglądu.

9.05 -9.30   MCP , Grupy taneczne – spektakl  „Sen Kopciuszka”   

9.30- 9.55  Przed. nr 3 , Teatr „Brzechwałki”- spektakl „Dom”

10.00- 10.10  Przed. nr 6 , Teatr „Promyczki”- spektakl „Calineczka ”  

10.10-  10.25  SP nr 3,  Teatr „Chochliki ” – spektakl „Prawdziwych przyjaciół poznaje się w  biedzie”

10.30 – 11.00  MOK, Teatr „Stonoga ” – spektakl „Fotobudka”

Przerwa

Część 2   grupy młodzieżowe

11.30 – 11.50   MCP, Teatr „Aplauz” – spektakl „ I ‘m a Maschine”

11.55 – 12.10   ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” – spektakl „Historia pewnej miłości”

12.10 –  12.15  MOK, Świdnicki Zespół Baletowy KODA – spektakl „Wolność”     

12.20 – 12.35   SP nr 3,  Teatr „Iskierki ” – spektakl „ Zwyczajne podwórko”

12.40 -13.05   ŚDS Akademia Artystyczna – spektakl „ Dom ”

13.10 – 13.30  SP 5, Teatr „Na skrzydłach”-  spektakl „Anioły”


11 .04.2018  środa,  sala kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00  Uroczyste zakończenie XV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, wręczenie dyplomów i nagród grupom teatralnym oraz uczestnikom przeglądu.

11.00  Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki.


Ferie zimowe za nami

Nasi młodzi świdniczanie już po raz kolejny mieli okazję wziąć udział w zajęciach zimowych zorganizowanych w świetlicy Miejskiego Centrum Profilaktyki. Dzieci z oferowanych zajęć mogły skorzystać w dwóch terminach: od 29.01 do 02.02. 2018 lub od 05.02 do 09.02.2018. Łącznie, w zimowych spotkaniach miało okazję wziąć 34 dzieci w wieku od 6 do 12 lat. Nasi podopieczni z chęcią uczestniczyli w proponowanych formach zajęć, takich jak zabawy animacyjne „Top Model” oraz „Mam Talent”, gdzie nasza młodzież mogła pochwalić się niesamowitymi stylizacjami bądź pokazać swój niezwykły talent. Ponadto, nie zabrakło również zajęć ruchowych, w tym szczególnie lubianej przez nasze dzieci zabawy w „piłka parzy”, rozgrywek w bilard, pin-ponga i tańca z szarfami. Miłośnicy zajęć plastycznych  chętnie zaangażowali się w stworzenie klimatycznych, zimowych kolaży a także mieli okazję do zabaw z plasteliną i stworzenia śnieżnej kuli. Ponadto, grupa chętnych osób ułożyła swój własny układ choreograficzny „shuffle dance”. W dniu 07.02.2018 młodzież z drugiego turnusu miała okazję uczestniczyć w seansie filmowym „Gnomy Rozrabiają” w kinie Lot. Wszystkim uczestnikom zajęć towarzyszyły dobre humory i wspólnym zabawom nie było końca, co widać na poniższych zdjęciach.

PlayPause
Slider

Nowa edycja Szkoły dla Rodziców i Wychowawców

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XIII edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także z innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu ( wtorek) w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia i materiały są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Warsztaty ruszają pod koniec lutego 2018 roku. Rekrutacja trwa do 10 lutego 2018 roku. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2   w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Ferie zimowe w MCP

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku od 7 -12 lat do udziału w zajęciach świetlicowych organizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych. Zapewniamy dobrą zabawę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Oferujemy zajęcia plastyczne, ruchowe przy muzyce, gry stolikowe i zabawy tematyczne, a także miłą atmosferę. Spotkania będą odbywały się w terminach:

I turnus   – 29.01.2018 -02.02.2018r.  w godzinach 9.00-13.00.

II turnus  – 05.01.2017 – 09.02.2018 r. w godzinach 9.00-13.00.

Zapisy telefonicznie lub osobiście w MCP.  Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Adwentowe Spotkanie Rodzin

Czas Bożego Narodzenia  to czas wspólnego świętowania. Miejskie Centrum Profilaktyki w dniu 20.12.2017 zaprosiło  gości, współpracowników i  podopiecznych swojej placówki do Favilii na Adwentowe Spotkanie Rodzin. Modlitwa, życzenia, stół wigilijny oraz wspólne kolędowanie z Leszczyniakami wprowadziło wszystkich w  nastrój  świąteczny i zintegrowało środowisko profilaktyczne.  Oczywiście nie zabrakło Świętego Mikołaja, który obdarzył najmłodsze pociechy prezentami.

PlayPause
Slider

Szkolenie. Zakończenie akcji Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki.

Akcja lokalna „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” organizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki dobiega końca. 27.11.2017r w sali kameralnej MOK w Świdniku odbyło się spotkanie pracowników służb społecznych, pedagogów, psychologów, nauczycieli, kuratorów, asystentów rodziny. Blisko sto osób uczestniczyło w szkoleniu pt. „Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży- rozpoznanie, sposoby postępowania, leczenie, rokowania”. Szkolił pracowników doktor nauk społecznych- psychiatra i certyfikowany psychoterapeuta  Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Krzysztof Szwajca.

Przypominamy, że w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” zorganizowano osiem ciekawych spotkań profilaktycznych. Spotkania akcentowały potrzebę codziennego dbania o zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Świdnika, podkreślały odpowiedzialność każdego z nas za życie zgodne z wartościami, potrzebę wyznaczania celów, dążenie do ich realizacji, szacunek, troskę o drugiego człowieka. Spotkania edukowały i wzruszały, akcentowały  ogromne znaczenie rodziny w wychowaniu zdrowego człowieka. W akcji uczestniczyło ponad 2000 osób, zaangażowały się wszystkie placówki oświatowe, społeczne i kultury. Akcja odbywała się pod patronatem Burmistrza Miasta Świdnik Pana Waldemara Jaksona. Pomoc w organizacji zapewnił Miejski Ośrodek Kultury udostępniając miejsce spotkań, oprawę techniczną i życzliwe przyjęcie.

Organizatorzy dziękują wszystkim osobom i instytucjom, które umożliwiły realizację akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki”.

PlayPause
Slider

Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS

Akcja „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” trwa. Ponownie uczniowie szkół średnich zaproszeni zostali przez Miejskie Centrum Profilaktyki  21.11.2017 r do sali widowiskowej Kina Lot w Świdniku na program profilaktyczny „Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS.” Konsultant, edukator z zakresu HIV /AIDS Pan Roman Latoszyński przybliżył uczestnikom spotkania zagrożenia czyhające na młodego człowieka będące wynikiem lekkomyślnych, ryzykownych zachowań  seksualnych.

PlayPause
Slider

RapPedagogia – profilaktyczny program słowno- muzyczny dla młodzieży

Dnia 16.11.2017 roku w sali widowiskowej  Kina Lot w Świdniku Miejskie Centrum Profilaktyki gościło Dobromiła Makowskiego – rapera, pedagoga, założyciela fundacji „Młodzi dla Młodych”. Autor programu profilaktycznego RapPedagogia spotkał się z uczniami świdnickich liceów i gimnazjów. Spotkanie miało charakter świadectwa, dyskusji oraz koncertu. Artysta dzielił się swoimi trudnymi doświadczeniami z dzieciństwa: jego rodzicie nadużywali alkoholu i stosowali przemoc, w wieku 12 lat trafił do domu dziecka, miał również problem z narkotykami i mimo młodego wieku był bezdomnym. Obecnie odwiedza wiele polskich miast, spotyka się z młodzieżą ze szkół i domów dziecka, jak też zakładów karnych uświadamiając młodych, że można żyć inaczej. „Maku” szczęśliwy mąż i ojciec trójki dzieci, wykładowca i animator w swej osobistej historii poruszył nie tylko tematykę zagrożeń związanych z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, lecz także podkreślał indywidualność i możliwość wyboru każdej osoby, ukazał na nowo pojęcie szacunku, do rówieśników, rodziców, nauczycieli. Forma i sposób prezentacji warsztatów wywołała wiele emocji i z pewnością pobudziła młodzież do refleksji.

PlayPause
Slider

Cyberprzemoc- ryzykowne zachowania dzieci w sieci

14.11.2017r. Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dwa spotkania profilaktyczne, których celem było dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń wynikających z nadmiernego korzystania z mediów oraz zwrócenie uwagi na problem niewłaściwego korzystania z Internetu. Zaproszonym gościem był Pan Wojciech Ronatowicz- pedagog specjalizujący się w tematyce bezpieczeństwa w Internecie. W spotkaniach, które odbyły się w sali widowiskowej Kina Lot, wzięli udział wszyscy uczniowie V i VI klas szkół podstawowych w Świdniku. W trakcie prelekcji uczestnicy poznali badania dotyczące częstotliwości korzystania z Internetu oraz telefonów komórkowych przez dzieci i młodzież. W interesujący sposób zostały przedstawione treści odnoszące się do niebezpieczeństw wynikających z nierozsądnego korzystania z portali społecznościowych oraz ujawniania swojego wizerunku w sieci. Uczniowie mogli przekonać się i sprawdzić, czy ich hasło internetowe oraz adres mailowy są bezpieczne. Dowiedzieli się również  w jaki sposób chronić się i jak reagować na cyberbulling.

PlayPause
Slider

Spotkanie z Sędzią Anną Marią Wesołowską

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia- Listopad miesiącem profilaktyki” 9.11.2017 r zorganizowało dwa spotkania profilaktyczne z sędzią Anną Marią Wesołowską pt. „Jak uchronić dziecko przed konfliktem z prawem”. Na pierwsze spotkanie do sali widowiskowej Kina Lot  w Świdniku zaproszeni zostali uczniowie drugich klas gimnazjalnych , w drugim uczestniczyli ich rodzice, nauczyciele , psycholodzy. Sędzia Anna Maria Wesołowska starała się uwrażliwić młodzież na przestrzeganie prawa, zapoznać ich z ewentualnymi konsekwencjami w przypadku jego złamania, a dorosłych nauczyć jak wspierać rozwój dziecka i reagować na niewłaściwe czy przestępcze zachowania swoich pociech.

PlayPause
Slider

Szkolenie- Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach lokalnej akcji „Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki” serdecznie zaprasza dyrektorów szkół i przedszkoli, psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, kuratorów, pracowników pomocy społecznej i służb mundurowych oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. „ Zaburzenia zachowania i odżywiania oraz choroby psychiczne dzieci i młodzieży”. Szkolenie odbędzie się 27.11.2017r w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w godz. 10.00- 15.00. Szkolenie poprowadzi psychiatra Krzysztof Szwajca z Krakowa.

Zapisy na szkolenie w Miejskim Centrum Profilaktyki, Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel/fax 81 468-77- 96, e-mail : mcp@poczta.e-swidnik.pl
Karta zgłoszeniowa w materiałach do pobrania.

Dla zdrowia – Listopad miesiącem profilaktyki

DLA ZDROWIA – LISTOPAD MIESIĄCEM PROFILAKTYKI

Po raz kolejny zapraszamy mieszkańców Świdnika do wspólnej akcji lokalnej „Listopad miesiącem profilaktyki”.  Akcja jest wyrazem troski o zdrowie zarówno fizyczne jak i psychiczne Świdniczan. Promujemy zdrowy tryb życia wolny od używek i przemocy. Zachęcamy do aktywności i refleksji, do uczestnictwa w spotkaniach profilaktycznych kierowanych zarówno do uczniów jak i osób dorosłych.

Zapraszamy na :

9.11.2017  „JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED KONFLIKTEM Z PRAWEM” – SPOTKANIE Z SĘDZIĄ ANNĄ MARIĄ WESOŁOWSKĄ.

11.00 – spotkanie profilaktyczne dla uczniów klas gimnazjalnych – sala widowiskowa – MOK w  Świdniku.

16.00  – spotkanie profilaktyczne dla rodziców i nauczycieli – sala kameralna MOK w Świdniku.

14.11.2017 „CYBERPRZEMOC – RYZYKOWNE ZACHOWANIA DZIECI W SIECI”  –  SPOTKANIE Z WOJCIECHEM RONATOWICZEM

9.00 – spotkanie profilaktyczne dla uczniów piątych klas szkół podstawowych – sala widowiskowa – MOK w Świdniku

16.11.2017  KONCERT SŁOWO- MUZYCZNY „ MASZ JEDNO ŻYCIE – POWTÓRKI NIE BĘDZIE” W WYKONANIU ZESPOŁU „RAPPEDAGOGIA.”

9.00 – koncert dla uczniów szkół średnich.

11.00 – koncert dla uczniów szkół podstawowych  klas gimnazjalnych

21.11.2017 PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BĄDŹ BEZPIECZNY W DOBIE HIV/ AIDS”- KONSULTANT Z ZAKRESU HIV/AIDS  ROMAN LATOSZYŃSKI.

10.00   – spotkanie profilaktyczne dla  uczniów szkół średnich – sala kameralna  MOK w Świdniku.

27.11.2017 SZKOLENIE „ZABURZENIA ZACHOWANIA I ODŻYWIANIA ORAZ CHOROBY PSYCHICZNE U DZIECI I MŁODZIEŻY” – PSYCHIATRA KRZYSZTOF SZWAJCA

10.00 – 15.00 Szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i służb społecznych – sala kameralna – MOK w Świdniku.

Ponadto w listopadzie w Miejskim Centrum Profilaktyki :

Każdy poniedziałek – Grupa dla kobiet z problemem alkoholu lub przemocy w rodzinie.

Każdy wtorek – „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”

Każda środa– Grupa dla dorosłych – „Sięgnij PoMoc”

Każdy czwartek -Grupa terapeutyczna dla dorosłych  „Dalsze Zdrowienie”.

Każdy czwartek – Grupa „Kręciołki” – dla dzieci.

Każdy piątek – Grupa teatralna Aplauz – dla młodzieży.

Każda sobota – zajęcia taneczne dla dzieci.

Organizator: Miejskie Centrum Profilaktyki.              

Współorganizator : Miejski Ośrodek Kultury.

Patronat – Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson.

Zaproszenie na warsztat teatralny

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza nauczycieli szkół świdnickich zainteresowanych tworzeniem grup teatralnych i spektakli profilaktycznych na warsztat teatralny do Miejskiego Centrum Profilaktyki w  dniu 17.10.2017 r na godz.12.00. Celem spotkania będzie przydzielenie instruktorów teatralnych- opiekunów, ustalenie form współpracy i szkoleń, podział środków budżetowych zgodnie z oczekiwaniami ze strony grup  oraz utworzenie harmonogramu spotkań w roku 2017 i 2018 Bardzo prosimy zainteresowanych, którzy zechcieliby korzystać z opieki instruktora teatralnego o niezawodne przybycie.

Zapisy na zajęcia świetlicowe

Zbliża się wrzesień a wraz z nim z nową energią rozpoczynamy kolejne zajęcia świetlicowe. Już od 1 września zapraszamy serdecznie nie tylko naszych stałych bywalców, ale także wszystkie chętne dzieci, które po zajęciach w szkole chciałyby interesująco spędzić czas. Na naszych uczestników czeka już świeżo wyremontowana sala. Zainteresowanych rodziców prosimy o osobisty kontakt w godzinach 8.00 – 16.00 w Miejskim Centrum Profilaktyki.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – nabór na nową edycję trwa.

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XII edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Warsztaty ruszają już w październiku 2017 roku. Rekrutacja trwa do końca września 2017. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki rozpoczną się w sobotę 7 października 2017 r.

Zapisy: 7 X 2017 r. – na pierwszych zajęciach tanecznych.

Dzieci kontynuujące naukę taneczną oraz wszystkich chętnych, zapraszamy na zajęcia zgodnie z grafikiem.

Sobota:

8.30 ÷ 9.30      Hip-hop – grupa starsza; dla dzieci powyżej 12 lat. Instruktor – Agnieszka Wąsik

 9.30 ÷ 10.30    Hip-hop – grupa młodsza;  dla dzieci do 12 lat. Instruktor – Agnieszka Wąsik

10.30 ÷ 11.30    Taniec nowoczesny (grupa zaawansowana).   Instruktor – Anna Łakota

11.30 ÷ 12.30    Freestyle z elementami tańca klasycznego.  Instruktor – Anna Łakota

12.30 ÷ 13.30    Taniec nowoczesny (grupa średniozaawansowana).  Instruktor – Anna Łakota

13.30 ÷ 14.30    Zajęcia rytmiczno-taneczne dla przedszkolaków.  Instruktor – Anna Łakota

Półkolonie w Miejskim Centrum Profilaktyki zakończone

Wakacje to czas, w którym dzieci pragną oderwać się od rzeczywistości, odpocząć od nauki i odrabiania lekcji. Dlatego też Miejskie Centrum Profilaktyki  już po raz kolejny było organizatorem półkolonii dla dzieci z naszego miasta. Wychowawcy zadbali, aby program półkolonii był atrakcyjny i przygotowany tak, żeby każdy uczestnik mógł w nim znaleźć coś dla siebie.Zajęcia odbywały się w dwóch  turnusach. Pierwszy miał miejsce od 3 do 14 lipca, zaś drugi od 17 i  do 28 lipca , w godzinach 9.00 -13.00. Łącznie w półkoloniach uczestniczyło 40 dzieci w wieku od 7 do 12 lat.

By ułatwić dzieciom zapoznawanie się, półkolonie rozpoczęto od gier i zabaw integracyjnych. Kolejne dni były wypełnione zabawami ruchowymi i rozgrywkami sportowymi, takimi jak np. kręgle czy bilard. Nie zabrakło także cieszących się dużą popularnością konkursów „Top model” i „Mam Talent”. Stałym elementem spotkań były zajęcia plastyczne oraz „Wakacyjne kino bajkowe podczas którego prezentowano dzieciom popularne filmy i bajki.Na zakończenie półkolonii wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowy dyplom oraz drobny upominek.

PlayPause
Slider

Wspomnienia z wakacji w Dziwnówku

W okresie letnim Miejskie Centrum Profilaktyki przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z miasta Świdnika. Poza dwoma turnusami półkolonii, placówka zorganizowała  kolonie letnie w Dziwnówku.  Pod opieką pedagogiczno-psychologiczną kardy Miejskiego Centrum Profilaktyki w okresie od 3.07.2017 do 12.07.2017  na wakacjach  nad Morzem Bałtyckim przebywało 43 dzieci w wieku szkolnym. W ramach obozu profilaktycznego przygotowano wiele atrakcji, w tym liczne wycieczki krajoznawcze. Świat podwodny morski  dzieci poznawały w trakcie pobytu w Parku Wieloryba w Rewalu. Wspominały dzieciństwo w Bajkowej Chacie. W Międzyzdrojach odwiedziły Gabinet figur woskowych, Muzeum Wolińskiego Parku Narodowego i zagrodę pokazową żubrów. W Świnoujściu w Podziemnym  Mieście Wolin dzieci doświadczyły ciekawej lekcji historii. Pobyt w Dziwnówku był niezapomnianą przygodą. Mimo kapryśnej pogody udało się w trakcie słonecznych dni zażyć kąpieli w zimnym ale pięknym polskim morzu. W czasie deszczu pobyt w aquaparku  w Pogorzelicy urozmaicił dzieciom czas, zjeżdżalnie i baseny z torem przeszkód zapewniły dobrą zabawę i miłe wspomnienia. Każdy kolonista uczestniczył w grze terenowej, gdzie mógł uczyć się współdziałania i zdrowej rywalizacji. Olimpiada sportowa rozbudziła w dzieciach  ducha walki i dała możliwość sprawdzenia swoich  umiejętności sportowych. Najlepsi zostali nagrodzeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Liczne konkursy – Mam Talent, X Faktor, plastyczne dały możliwość wspólnej zabawy i prezentacji swoich talentów. Dużo  radości przysporzyła zabawa na  trampolinach.  Zespół redakcyjny złożony z kolonistów stworzył ciekawą pamiątkową gazetkę wakacyjną. Wszystkie dzieci zostały obdarzone dyplomami, nagrodami i upominki. Szczęśliwe i bezpieczne powróciły do swoich domów.

PlayPause
Slider

Wakacje dla Aplauzu

Wielkimi krokami zbliżają się wakacje, a co za tym idzie kończymy roczną pracę z grupą teatralną Aplauz. Uroczyste spotkanie z młodzieżą odbyło się 21 czerwca. Nie zabrakło na nim szczerych rozmów, refleksji i podsumowań dotyczących pracy nad spektaklem „ Relacje”.

Ważnym akcentem spotkania były wypowiedzi młodych aktorów, którzy docenili atmosferę i klimat, w jakim powstawał spektakl. Cieszy nas fakt, iż młodzież podobnie jak my przedkłada proces tworzenia nad sam efekt finalny, a także dostrzega osobiste zmiany jakie w nich zaszły.

Umacnia nas to w przekonaniu, iż tworzenie teatru profilaktycznego, jest ogromną wartością dla młodego człowieka. A sam efekt jakim jest spektakl profilaktyczny niosący głębokie przesłanie jest potrzebny  widzowi jako czas zadumy i refleksji nad sobą.

PlayPause
Slider

Półkolonie z MCP

Jak co roku w Miejskim Centrum Profilaktyki organizowane są zajęcia wakacyjne dla dzieci z naszego miasta. W ramach spotkań będą realizowane różnego rodzaju:  konkursy, warsztaty plastyczne, zabawy sportowe i muzyczne, a także szereg zabaw animacyjnych.

Turnusy w terminach:

I turnus: 03. 07. – 14. 07. 2017

II turnus: 17. 07. – 28. 07. 2017

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi zajęciami.

Czwarty etap praktycznej edukacji rowerowej – egzaminy na kartę rowerową

W dniach 8-9.06.2017 na miasteczku rowerowym przy stadionie Avii odbywają się egzaminy na kartę rowerową. Do egzaminów przystępują uczniowie szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w zajęciach pozalekcyjnych z praktycznej edukacji rowerowej organizowanej przez Miejskie Centrum Profilaktyki we współudziale ze służbami mundurowymi i urzędem miasta.  Uczniowie, którzy zdali egzamin teoretyczny na terenie swoich szkół stanęli do egzaminu praktycznego. Egzaminy odbywały się w obecności policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku.  Szczęścia na egzaminie życzył uczniom Burmistrz Miasta Świdnik Pan Waldemar Jakson.

Miejskie Centrum Profilaktyki dziękuje wszystkim instytucjom zaangażowanym w realizację zajęć z praktycznej edukacji rowerowej – szkołom podstawowym z naszego miasta, Komendzie Powiatowej Policji, Straży Miejskiej, Urzędowi Miasta, MKS Avii Świdnik.

Celem programu była troska o bezpieczeństwo najmłodszych, profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej przez uczniów świdnickich szkół. W praktycznej edukacji rowerowej udział wzięło 326 dzieci.

PlayPause
Slider

Dzień dziecka w świetlicy MCP

1-go czerwca w świetlicy MCP z okazji Dnia Dziecka zorganizowano liczne atrakcje.  Dużym zainteresowaniem cieszyły się zabawy sportowe ; tj: przechodzenie pod liną, skoki na skakance, kręgle czy rozgrywki w bilarda. Były tańce i muzyka. Dużą atrakcją okazało się robienie gigantycznych baniek mydlanych i balonowych zwierzaków. Na poczęstunek były pyszne lody i inne słodkości.

PlayPause
Slider

Grupy taneczne Miejskiego Centrum Profilaktyki

Wraz z końcem roku szkolnego zajęcia treningowe kończą grupy taneczne Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku.  Obecnie w MCP ćwiczy swoje umiejętności taneczne ponad 120 dzieci w sześciu grupach tańca nowoczesnego. Instruktorami tańca są pani Anna Łakota i pani Agnieszka Wąsik. Dzieci tańczą hip-hop, disco dance, stepowanie, freestyle z  elementami tańca klasycznego. Umiejętności dzieci można podziwiać na licznych festynach, na których maluchy i młodzież się prezentują. Dzieci wystąpiły w maju  2017 r na XIV Papieskich Dniach Rodziny i festynie z Okazji Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną, na IV Festiwalu Tańca organizowanym przez Spółdzielczy Dom Kultury.  Grupa młodsza hip-hopa zajęła III miejsce w XIII Turnieju Tańca Nowoczesnego o Puchar Burmistrza Łęcznej.

W czerwcu dzieci zatańczą jeszcze na Bezpiecznych Wakacjach i na Festiwalu Tańca w Mełgwi.  Ponownie chętnych zapraszamy w październiku 2017 r do doskonalenia swoich umiejętności tanecznych.

PlayPause
Slider

Ruszył trzeci etap edukacji rowerowej – zajęcie w terenie

16.05.2017 rozpoczęły się zajęcia rowerowe  w terenie. Swoje umiejętności bezpiecznego poruszania się na drodze dzieci objęte praktyczną edukacją rowerową ćwiczą pod kontrolą i w obecności strażników miejskich i nauczycieli. Dzieci wyposażone zostały w kamizelki odblaskowe i kaski. Chcemy tym działaniem dbać o bezpośrednie bezpieczeństwo dzieci w trakcie zajęć , ale tez pogłębiać świadomość  i wykształcać potrzebę dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo w trakcie uprawiania różnych aktywności sportowych. Zajęcia terenowe potrwają do 7 czerwca. Każdego dnia w plener wyjeżdżają po dwie dziesięcioosobowe grupy rowerowe, łącznie w projekcie uczestniczy 325 uczniów.

Działania koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki, realizuje Straż Miejska  i nauczyciele świdnickich szkól podstawowych.

PlayPause
Slider

Ruszyły zajęcia na miasteczku rowerowym

Ruszył drugi etap praktycznej edukacji rowerowej.  Od 4 maja uczniowie szkół świdnickich uczestniczą w  pozalekcyjnych zajęciach sportowych na miasteczku rowerowym utworzonym w Świdniku, przy stadionie Avii. Młodzi uczniowie pod bacznym okiem policjantów ćwiczą  zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Na terenie miasteczka obowiązują przepisy zgodne z kodeksem drogowym. Uczestnicy uczą  się  stosowania do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń nauczycieli i policjantów. Od 16 maja umiejętności rowerowe uczestnicy projektu będą ćwiczyć   w terenie na przejażdżkach rowerowych pod opieką i kontrolą strażników miejskich i nauczycieli. Powołano 32 grupy rowerowe. Zajęcia koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki.

PlayPause
Slider

XIV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią – protokół rady konsultantów

PlayPause
Slider

PROTOKÓŁ RADY KONSULTANTÓW XIV PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

„ŻYĆ PEŁNIĄ” ŚWIDNIK 26-27.04.2017.

Rada Konsultantów obradowała w składzie:

– Barbara Kasprzak – plastyk, terapeuta
– Katarzyna Marjasiewicz – instruktor teatralny
– Michał Stanowski – instruktor teatralny – przewodniczący Rady

Rada Konsultantów po obejrzeniu w dniu 26 kwietnia 2017 roku 10 widowisk prezentowanych przez amatorskie teatry z terenu miasta Świdnika podczas XIV Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ” postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:

 • Dla Teatru „Promyczki” z Przedszkola nr 6 w Świdniku za ciekawe układy choreograficzne i przemyślane zagospodarowanie przestrzeni teatralnej w spektaklu „Bajkowy świat Joanny Papuzińskiej”;
 • Dla Teatru „Łątki” z Montessori I z Przedszkola nr 4 w Świdniku za szczerość scenicznej wypowiedzi, autentyczność i wdzięk w teatralnym debiucie „Anioły mają dobre serca”;
 • Dla Teatru „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku za spójną koncepcję scenograficzną, zbudowanie teatralnego klimatu oraz próbę zmierzenia się z formą musicalu w spektaklu „Historia pewnej przyjaźni”;
 • Dla „Teatru Lalki” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za poszukiwanie interesujących pomysłów inscenizacyjnych oraz zabawę teatralną w spektaklu „Mamy lalkę, mamy scenariusz, zróbmy…”;
 • Dla „Dziecięcego Teatru Ruchu” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku prezentującego widowisko „Wścibscy” za próbę teatralnej inscenizacji wiersza;
 • Dla Teatru „Aplauz” z Miejskiego Centrum Profilaktyki
  w Świdniku za poruszenie aktualnych problemów, wykreowanie teatralnego świata, klimat i autentyczność wypowiedzi w spektaklu „Relacje”;
 • Dla teatru „Pasjonaci” ze Środowiskowego Domu Samopomocy PSONI w Świdniku za subtelność scenicznego ruchu, układy choreograficzne i emocjonalność przekazu w spektaklu „Bieguny uczuć – taniec Kristin”;
 • Dla Teatru „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku za podjęcie aktualnego problemu młodzieży w spektaklu „Nowa”;
 • Dla Teatru „Na skrzydłach” z Gimnazjum nr 3 w Świdniku za zbudowanie pełnej humoru, szczerości i dystansu opowieści o własnej pracy teatralnej w spektaklu „Trzeci scenariusz”;
 • Dla Teatru „Puk Puk” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za dojrzałość formy teatralnej, dobry warsztat aktorski oraz świadomość i głęboką refleksję na temat poruszanych problemów w spektaklu „Głusi”.

Ponadto za stworzenie postaci scenicznych Rada postanowiła wyróżnić:

– Ewę Białą i Zofię Gołaj z Teatru „Puk Puk”;

– Julię Zdanowską z Teatru „Chochliki”;

– Anię Skrzetuską z Teatru „Pasjonaci”;

oraz Karola Skwarczyńskiego za osobowość sceniczną w spektaklach „Głusi”  i „Trzeci scenariusz”.

Rada Konsultantów pragnie podziękować wszystkim zespołom i ich instruktorom, uczestniczącym w XIV Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ”.

Rada zauważa dobry poziom prezentowanych widowisk, coraz częstsze pojawianie się autorskich scenariuszy, wzrost świadomości teatralnej instruktorów, poszukiwanie środków artystycznego wyrazu oraz nowych tematów.

Rada gratuluje zespołom biorącym pierwszy raz udział w Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych udanych debiutów.

Rada pragnie podziękować grupie animatorów za sprawne poprowadzenie Przeglądu, wprowadzanie widowni w teatralny klimat i umiejętne nawiązywanie kontaktu z publicznością w różnym wieku.

Rada dziękuje organizatorom przeglądu oraz instruktorom zespołów,  za systematyczne budowanie środowiska teatralnego Świdnika obejmującego wiele grup wiekowych oraz edukację artystyczną kolejnych pokoleń adeptów i odbiorców sztuki teatralnej.

Rada Konsultantów:

– Barbara Kasprzak
– Katarzyna Marjasiewicz
– Michał Stanowski

Świdnik 26-27.04.2017.

XIV Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza w dniach 26-27 kwietnia 2016 do Centrum Kultury mieszkańców Świdnika na XIV Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” . Spektakle teatralne pod czujnym okiem nauczycieli i instruktorów teatralnych przygotowali świdniccy uczniowie.

  Program XIV  Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”

26.04.2017 środa, sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury

Część 1 grupy przedszkolne

9.15 -9.25  Przedszkole nr 6 , Teatr „Promyczki”- spektakl „Bajkowy świat ”

9.25 -9.40    Zabawy teatralne.

9.40 – 10.05  Przedszkole nr 4 , Teatr „Łątki”- spektakl „Anioły mają dobre serca”

Przerwa

Część 2 grupy wczesnoszkolne

10.30 – 10.45     SP nr 3,  Teatr „Chochliki ” – spektakl „Historia pewnej przyjaźni”

10.50 -11.05      MOK, „Teatr Lalki” – spektakl „Mamy lalkę, mamy scenariusz, zróbmy..”

11.05  – 11.20    MOK, „Dziecięcy Teatr Ruchu” – spektakl  „Wścibscy”

Przerwa

Część 3 grupy młodzieżowe

11.45- 12.05 MCP, Teatr   „Aplauz” – spektakl „Relacje”

12.05 – 12.15    ŚDS PSONI, Teatr „Pasjonaci” -spektakl „ Bieguny uczuć – Taniec Kristin”

12.20 – 12. 35   SP nr 3, Teatr „Iskierki” spektakl „ Nowa”

12.40 –  12.55   Gim. nr 3, Teatr „Na skrzydłach”-  spektakl „Trzy scenariusze”

13.00 – 13.25 MOK, Teatr „Puk- Puk” – spektakl „Głusi”

27.04.2017 czwartek

 sala kameralna Miejskiego Ośrodka Kultury

9.00  Uroczyste zamknięcie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych,  wręczenie dyplomów
i rozdanie nagród

11.00  Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki.

Depresja – porozmawiajmy o niej

Tematem przewodnim kampanii z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2017 jest depresja. Hasło kampanii brzmi: „Depresja – porozmawiajmy o niej”.  Miejskie Centrum Profilaktyki włączyło się swoimi działaniami do akcji w obszarze zdrowia psychicznego.

29.03.2017 w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku  Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało sześciogodzinne szkolenie dla psychologów, pedagogów, nauczycieli i asystentów rodziny pt. „„Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi i lękowymi”. Prelegentem na szkoleniu była Pani Małgorzata Łuba – psycholog, psychoterapeuta nurtu poznawczo-behawioralnego.

W szkoleniu uczestniczyło 62 pracowników jednostek oświatowych oraz jednostek zajmujących się obszarem pomocy społecznej. Celem szkolenia było przybliżenie  problematyki zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży, podniesienie umiejętności rozpoznawania objawów depresyjnych i lękowych w zachowaniu ucznia w różnym wieku, podniesienie umiejętności  przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji i lęku dla uczniów i ich rodziców, zapoznanie z narzędziami pracy -metodami wsparcia w pracy z uczniem.

PlayPause
Slider

Ruszyła kolejna edycja Praktycznej Edukacji Rowerowej

W poniedziałek 20 marca w naszym mieście nastąpiła inauguracja drugiej już edycji Praktycznej Edukacji Rowerowej. Programem objęto wszystkie szkoły podstawowe w Świdniku. W SP3 o godzinie 8.00 rozpoczęła się część teoretyczna programu edukacyjnego zatytułowanego Dzień rowerowy w szkole, skierowanego do uczniów klas IV. Na zajęcia obejmujące cztery godziny lekcyjne zaproszono ratownika medycznego, serwisanta rowerowego, policjanta i psychologów. Na zajęciach profilaktycznych dzieci uczą się zasad bezpiecznego poruszania się  na drodze, podstaw pomocy medycznej i radzenia sobie z naprawą i konserwacją roweru. Poznają zasady  właściwego zdrowego odżywiania  się i zachęcane są do aktywnego  spędzania czasu wolnego.

Każda szkoła Dzień rowerowy przeżywa w innym terminie zgodnie z harmonogramem. Zajęcia teoretyczne kończą się we wtorek 28 marca w SP5. W kolejnych etapach w maju dzieci swoje umiejętności rowerowe ćwiczyć będą na miasteczku rowerowym a później w terenie. Program koordynuje Miejskie Centrum Profilaktyki. Działania wspiera Urząd Miasta Świdnik. Do akcji włączyły się służby mundurowe – Straż Miejska i Policja.

Założeniem programu jest profilaktyka, propagowanie zdrowego, aktywnego i higienicznego stylu życia, uświadomienie zagrożeń związanych ze stosowaniem używek, rozwój umiejętności bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z roweru i infrastruktury rowerowej dla uczniów świdnickich szkół.

PlayPause
Slider

Szkolenie – wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi i lękowymi

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza i psychologów, pedagogów, asystentów rodziny i osoby pracujące w obszarze pomocy społecznej na szkolenie „Wsparcie dziecka z objawami depresyjnymi i lękowymi” .Szkolenie  odbędzie się w  dniu  29.03.2017  w sali kameralnej Miejskiego Ośrodka Kultury w godzinach 9.30-14.30, poprowadzi  je Pani Małgorzata Łuba.

Szkolenie jest bezpłatne. Ilość miejsc ograniczona. Karty zgłoszeniowe prosimy kierować do 15.03.2017 r  do Miejskiego Centrum Profilaktyki , fax 81 468-77-96, e-mail :  mcp@poczta.e-swidnik.pl.

Program szkolenia:

Cele:

 • znajomość problematyki zaburzeń depresyjnych i lękowych u dzieci i młodzieży,
 • umiejętność rozpoznawania objawów depresyjnych i lękowych w zachowaniu ucznia w różnym wieku,
 • umiejętność przygotowania i prowadzenia spotkań edukacyjnych o depresji i lęku dla uczniów i ich rodziców,
 • umiejętność wykorzystania wybranych metod wsparcia w pracy z uczniem.

Ramowy program

1. Rozpowszechnienie i objawy zaburzeń nastroju i zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży
2. Edukowanie ucznia i jego rodziców na temat depresji i objawów lęku.
3. Wybrane metody terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z uczniem z objawami depresyjnymi i lękowymi – wykorzystanie programu „Rainbow” i „Zaradny kot” w kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami
4. Radzenie sobie z wybranymi, specyficznymi trudnościami u dziecka lękowo-depresyjnego – ryzyko zachowań samobójczych, odmowa chodzenia do szkoły

Małgorzata Łuba

Psycholog (Wydział Psychologii UW), psychoterapeuta poznawczo-behawioralny (Centrum CBT), trener (House of Skills). Prowadzi warsztaty umiejętności psychospołecznych dla dzieci, młodzieży i dorosłych. We współpracy m.in. z Centrum CBT, Instytutem Badań w Oświacie, Wydawnictwem „Fraszka Edukacyjna”, Wydawnictwem Forum szkoli psychologów, pedagogów szkolnych, nauczycieli, opiekunów i wychowawców, jak pracować  z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczających kryzysów psychicznych, przemocy w rodzinie lub grupie rówieśniczej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego, w ramach którego współtworzy i prowadzi programy profilaktyczne zachowań samobójczych u dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

Publikuje artykuły o terapeutycznej pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rozwoju osobistym w „Głosie Pedagogicznym”. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Wakacje 2017 – Morze Bałtyckie , obóz wypoczynkowy dla dzieci i młodzieży w Dziwnówku

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat w okresie od 3.07.2017 do 12.07.2017 (10 dni) do Dziwnówka nad Morze Bałtyckie  na letni obóz wypoczynkowy. Zapewniamy bogaty program, komfortowe warunki pobytu i dobrą zabawę.

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

 • Wycieczka do Międzyzdrojów  ( zwiedzanie Gabinetu Figur Woskowych, Muzeum Przyrodniczego Wolińskiego Parku Narodowego, Oceanarium,  Promenady Gwiazd, spacer po molo, wizyta w Planetarium, spacer do zagrody żubrów)
 • Wycieczka do Szczecina ( Zamek Książąt Pomorskich, Wały Chrobrego)
 • Rejs wodolotem po Zalewie Szczecińskim
 • Zwiedzanie Świnoujścia ( zwiedzanie  zwiedzanie Fortu Getharda,podziemnego miasta Wolin) i Dziwnowa (zwiedzanie  Parku Miniatur i kolejek w Dziwnowie.)
 • Zwiedzanie Bałtyckiego Parku Miniatur w Międzyzdrojach. Wycieczka nad jezioro Turkusowe.
 • Pobyt w Parku Wieloryba w Rewalu
 • Gry i zabawy sportowe, integracyjne, przygodowe, terenowe
 • Zajęcia plastyczne
 • Dyskoteki i konkursy,
 • Kąpiele w morzu
 • Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAPEWNIAMY:
– Transport autokarem,
– Bilety wstępu na planowane atrakcje
– Zakwaterowanie i wyżywienie;
– Ubezpieczenie NNW;
– Sprzęt sportowy i materiały do zajęć
– Profesjonalną opiekę doświadczonej i przyjaznej kadry pedagogicznej,
– Pamiątkowe dyplomy i gadżety dla każdego uczestnika,
– Komfortowe warunki do wypoczynku i uprawiania bezpiecznej rekreacji

TERMIN POBYTU: 3.07.2017 – 12.07.2017  (10 dni)
CENA: :1200 zł
Płatność za obóz: do 15 maja 2017 roku
Decyduje kolejność zgłoszeń i wpłat.
Serdecznie zapraszamy!
Zapisy i pobór kart – w Miejskim Centrum Profilaktyki
ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel. 81 468-77-96

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców rusza 21.02.2017 -nabór trwa

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XI edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Warsztaty ruszają 21.02.2017  roku. Odbywać się będą we wtorki w godzinach 17.00-20.00. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96, a także osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Zapraszamy na Ferie zimowe z MCP – dwa turnusy

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku od 7 -12 lat do udziału w zajęciach świetlicowych organizowanych podczas tegorocznych ferii zimowych. Zapewniamy dobrą zabawę pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Oferujemy zajęcia plastyczne, ruchowe przy muzyce, konkursy i wyjście do kina. Spotkania będą odbywały się w terminach

I turnus  16.01.2017 -20.01.2017r. w godzinach 9.00-13.00.

II turnus 23.01.2017 – 27.01.2017

Zapisy telefonicznie lub osobiście w MCP.  Zajęcia bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona. Zapraszamy!

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – nabór na nową edycję trwa

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XI edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Warsztaty ruszają już w lutym 2017 roku. Rekrutacja trwa do 31 stycznia 2017.  Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96 lub osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie Adwentowe z MCP

Miejskie Centrum Profilaktyki oczekiwania na święta Bożego Narodzenia rozpoczęło integrowaniem środowisk związanych z działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi. Adwentowe Spotkanie Rodzin  odbyło się 19 grudnia w lokalu Favilla . Pracownicy, współpracownicy, podopieczni i sympatycy palcówki obejrzeli Spektakl Bożonarodzeniowy – w wykonaniu dzieci ze świetlicy Miejskiego Centrum Profilaktyki. Atrakcją artystyczną dla uczestników spotkania wigilijnego był występ wokalistki Joanny Manii i Jacka Zakrzewskiego oraz  wspólne kolędowanie z dziećmi z Ogniska Muzycznego. Modlitwa, opłatek, życzenia świąteczne i spotkanie przy wigilijnym stole połączyły środowiska. Na spotkaniu pojawił się także Mikołaj z ogromnym workiem prezentów dla najmłodszych.

PlayPause
Slider

Podsumowanie akcji Listopad miesiącem profilaktyki

Zakończyła się lokalna akcja zorganizowana przez Miejskie Centrum Profilaktyki –„Listopad miesiącem Profilaktyki.”

Chcieliśmy tą akcją zwrócić uwagę na potrzebę rozbudowanych działań profilaktycznych w każdej dziedzinie naszego życia. Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne przekłada się  na jakość naszego życia. Komunikacja międzyludzka oparta na zrozumieniu i wzajemnej uwadze sprzyja harmonijnemu życiu rodziny bez przemocy, agresji, poniżania. Akcją przeciwstawiamy się przemocy i nałogom. Zachęcamy dzieci i młodzież do życia bez narkotyków, alkoholu i cyberprzemocy, do dokonywania wolnych i mądrych wyborów, by nie blokować rozwoju a umożliwić sobie  szczęśliwy start w dorosłość. Podkreślamy i akcentujemy wagę profilaktyki w naszym życiu.

Listopad jest to czas kiedy w Miejskim Centrum Profilaktyki działają wszystkie punkty konsultacyjne i grupy terapeutyczne dla dorosłych– „Dalszego zdrowienia”, „Redukcji szkód”, „Dla kobiet z problemem alkoholu i przemocy w rodzinie” oraz grupy dla dzieci – „Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży” i „Kręciołki”. Działa warsztat teatralny przygotowujący grupy do przeglądu spektakli profilaktycznych, ruszyła  „Szkoła dla Rodziców”. Codziennie funkcjonuje  świetlica o charakterze placówki wsparcia dziennego. Rozbudowane poradnictwo psychologiczne dostępne jest od 8 do 11 godzin  dziennie. Zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny. Na terenie placówki  realizowane są zajęcia integracyjne i programy profilaktyczne dla szkół. Z uwagi na dużą liczbę  działań skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Świdnika i pracowników jednostek społecznych  nazwaliśmy miesiąc listopad miesiącem profilaktyki.

Dodatkowo w listopadzie Miejskie  Centrum Profilaktyki zaprosiło uczniów wszystkich szkół świdnickich na ciekawe lekcje profilaktyki. Uczniowie szkół gimnazjalnych 8.11.2016 r zostali zaproszeni do sali widowiskowej Kina Lot na koncerty profilaktyczne. Uczestniczyli w programie słowno-muzycznym „Dopóki masz wybór”, realizowanym przez Piotra Nagiela i Marcina Kołdrę. Zjawisko cyberprzestępczości stało się tematem wiodącym spotkania profilaktycznego zorganizowanego 16.11.2016r  przez Miejskie Centrum Profilaktyki  dla wszystkich świdnickich szóstoklasistów. W temat cyberprzemocy publiczność wprowadziła młodzież z  teatru Aplauz z Miejskiego Centrum Profilaktyki wystawiając  spektakl w „Sieci”. Widowisko żartobliwe w swoim wyrazie, autentyczne w tematyce i dynamiczne w akcji odzwierciedliło problem przemocy w Internecie i w grupach koleżeńskich.   Program pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie” poprowadził Wojciech Ronatowicz , ekspert ds. bezpieczeństwa w Internecie. Spotkanie z policjantami zwróciło uwagę na konsekwencje prawne związane z cyberprzestępczością.

Uczniowie szkół średnich zaproszeni zostali na program „Bądź bezpieczny w dobie HIV-AIDS.” Konsultant, edukator z zakresu HIV przybliżył zagrożenia czyhające na młodego człowieka przy lekkomyślnych, ryzykownych zachowaniach  seksulanych.

Pedagodzy i psycholodzy odbyli dwudniowe szkolenie z „Dialogu Motywującego”.  Celem szkolenia było podnoszenie umiejętności zaradczych, wzbogacanie technik pracy  i warsztatu zawodowego zwiększającego możliwości pomocy człowiekowi w potrzebie.

Programami objęliśmy wszystkie szkoły świdnickie: podstawowe, gimnazjalne i średnie,  psychologów i pedagogów oraz instruktorów teatralnych. Wszystkie realizowane programy dla uczestników zajęć były bezpłatne, finansowane w całości z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki. Salę widowiskową i nagłośnienie zapewnił Miejski Ośrodek Kultury, za co serdecznie dziękujemy.

PlayPause
Slider

Spotkanie profilaktyczne Cyberprzestępczość

Zjawisko cyberprzestępczości stało się tematem wiodącym spotkania profilaktycznego zorganizowanego 16.11.2016r  przez Miejskie Centrum Profilaktyki  dla wszystkich świdnickich szóstoklasistów. Spotkanie wpisało się w akcję lokalną –„ Listopad miesiącem profilaktyki”. Odbyło się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku.

W temat cyberprzemocy publiczność wprowadziła młodzież z  teatru Aplauz z Miejskiego Centrum Profilaktyki wystawiając  spektakl w „Sieci”. Widowisko żartobliwe w swoim wyrazie, autentyczne w tematyce i dynamiczne w akcji trafiło do serc publiczności. Program pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie” poprowadził Wojciech Ronatowicz , ekspert ds. bezpieczeństwa w Internecie. Spotkanie z policjantami zwróciło uwagę na konsekwencje prawne związane z cyberprzestępczością.

PlayPause
Slider

Relacja z koncertów profilaktycznych Piotra Nagiela i Marszu Białej Wstążki

8 listopada o godz. 8.30  w Świdniku  ulicami Kopernika, Niepodległości i Aleją Lotników Polskich do Kina LOT  ruszył Marsz Białej Wstążki. W przemarszu przeciw przemocy udział wzięli uczniowie i nauczyciele  Gimnazjum nr 1 w Świdniku,  pracownicy jednostek działających w obszarze  pomocy społecznej – Miejskiego Centrum Profilaktyki i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz  przedstawiciele władz miasta, policji i straży miejskiej.  Uczniowie nieśli transparenty z hasłami profilaktycznymi, białe baloniki w dłoniach i białe wstążeczki na ubraniach.

Uczestnicy przemarszu wyrazili w ten sposób protest przeciw agresji i przemocy jaka dotyka nas na co dzień w rodzinach, szkole, relacjach koleżeńskich, w realnej  rzeczywistości  i w Internecie. Marsz zainicjowany przez pracowników MOPS przewędrował do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury. Na scenie kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Ewa Kossowska oraz naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Łukasz Reszka, Komendant Policji Grzegorz Hołub i Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Jan Sprawka oficjalnie  rozpoczęli  akcję lokalną –„Listopad miesiącem profilaktyki”. Uczniowie Gimnazjum nr 1 i nr 2 uczestniczyli w programie słowno-muzycznym „Dopóki masz wybór”, realizowanym przez Piotra Nagiela i Marcina Kołdrę. O godz. 11  powtórzono koncert profilaktyczny  dla uczniów Gimnazjum nr 3 w Świdniku.  Akcję „Listopad miesiącem profilaktyki” koordynuje  Miejskie Centrum Profilaktyki.

Na następne spotkanie profilaktyczne MCP zaprasza 16.11.2016 r na godz. 9.30 do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury Realizowany będzie program profilaktyczny   pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie”. Tym razem na spotkanie zaproszono uczniów wszystkich szóstych klas szkół podstawowych. W programie  spektakl „W sieci” w wykonaniu  grupy teatralnej  „Aplauz”  z MCP, szkolenie z cyberprzemocy, które poprowadzi Wojciech Ronatowicz oraz spotkanie z policjantami zajmującymi się cyberprzestępczością.

PlayPause
Slider

Listopad miesiącem profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki ogłosiło  listopad miesiącem profilaktyki. Zaplanowano szereg imprez profilaktycznych dla mieszkańców Świdnika.

8.11.2016  wtorek:
8.30
„Marsz białej wstążki” – przemarsz przeciwko przemocy z placu przy Gimnazjum nr 1 do MOK-u w Świdniku.
Koncert profilaktyczny słowno -muzyczny „Dopóki masz wybór” w wykonaniu Piotra Nagiela dla uczniów szkół gimnazjalnych ( pierwsze i drugie klasy) w sali widowiskowej MOK w Świdniku.
9.00 – koncert dla uczniów Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Świdniku
11.00 – koncert dla uczniów  Gimnazjum nr 3 w Świdniku.

16.11.2016 środa:
Program profilaktyczny   „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie” -dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych.
9.30 – sala widowiskowa  MOK w Świdniku.
W programie:
– „W sieci” – spektakl w wykonaniu  grupy teatralnej  „Aplauz”  z MCP
– szkolenie z cyberprzemocy – Pan Wojciech Ronatowicz
– spotkanie z Policjantami zajmującymi się  cyberprzestępczością

24.11.2016 – 25.11.2016 czwartek i piątek:
Warsztat  dla psychologów i pedagogów  – „Dialog motywujący.” – prowadzący Robert Rejniak.  Miejskie  Centrum Profilaktyki, sala 5.

29.11.2016  wtorek:
Program profilaktyczny  „Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS”  – szkolenie dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych ( klasy drugie)
10.00 – sala widowiskowa  MOK w Świdniku. Szkolenie poprowadzi  Pan Roman Latoszyński– edukator, konsultant z zakresu HIV/AIDS.

Wszystkie organizowane zajęcia są bezpłatne, finansowane w całości z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Listopad jest to czas kiedy w Miejskim Centrum Profilaktyki działają wszystkie punkty konsultacyjne, po okresie wakacyjnym zrekrutowane zostały i ruszyły z działalnością  grupy terapeutyczne dla dorosłych– „Dalszego zdrowienia”, „Redukcji szkód”, „Dla kobiet z problemem alkoholu i przemocy w rodzinie” oraz grupy dla dzieci – „Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży”  i „Kręciołki”. Działa już warsztat teatralny przygotowujący grupy do przeglądu spektakli profilaktycznych, ruszyła  „Szkoła dla Rodziców”. Codziennie funkcjonuje  świetlica o charakterze placówki wsparcia dziennego. Rozbudowane poradnictwo psychologiczne dostępne jest od 8 do 11 godzin  dziennie. Zatrudnionych jest 5 asystentów rodziny.

Od września na terenie placówki  realizowane są zajęcia integracyjne i programy profilaktyczne dla szkół. Z uwagi na dużą liczbę  działań skierowanych do dzieci, młodzieży, dorosłych mieszkańców Świdnika i pracowników jednostek społecznych  nazwaliśmy miesiąc listopad miesiącem profilaktyki.

Za włączenie się do akcji z góry serdecznie dziękujemy.

listopad_m

Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza uczniów drugich klas szkół średnich – do sali widowiskowej Kina LOT na bezpłatne szkolenie „Bądź bezpieczny  w dobie HIV/ AIDS” w dniu 29.11.2016 w  godz. 10.00 – 12.00.  Szkolenie odbywa się    w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik –  poprowadzi je Pan Roman Latoszyński – edukator, konsultant z zakresu HIV/AIDS.
Serdecznie zapraszamy.

Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie.

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza uczniów szóstych klas szkół podstawowych 16.11.2016 o godz. 9.30 do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury  na szkolenie pt. „Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży w cyberświecie”.  Program profilaktyczny  przeprowadzi Pan Wojciech Ronatowicz.

W programie:

– „W sieci” – spektakl w wykonaniu  grupy teatralnej  „Aplauz”  z MCP

– szkolenie z cyberprzemocy – Pan Wojciech Ronatowicz

– spotkanie z Policjantami zajmującymi się  cyberprzestępczością

Koncert profilaktyczny Dopóki masz wybór Piotra Nagiela

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza w dniu 8 listopada 2016r na godzinę 9.oo i 11.00 do sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury uczniów pierwszych i drugich klas  Gimnazjum nr 1,2 i 3 w Świdniku na profilaktyczny program słowno- muzyczny „Dopóki masz wybór” w wykonaniu Piotra Nagiela.

Oferta MCP dla dzieci, rodziców i nauczycieli

dla_dzieci_m

dla_rodzicow_m

 

Zajęcia taneczne od 8 października 2016

Zajęcia taneczne w Miejskim Centrum Profilaktyki rozpoczną się  w sobotę  8 X 2016

Zapisy 8 X 2016 r.  na pierwszych zajęciach tanecznych.

Dzieci kontynuujące naukę taneczną oraz wszystkich chętnych zapraszamy na zajęcia zgodnie z grafikiem:

8.30 -9.30  Hip-hop   – grupa starsza – dla dzieci powyżej  12 lat – instruktor. Agnieszka Wąsik

9.30- 10.30 Hip-hop  – grupa młodsza – dla dzieci do 12 lat  – instruktor. Agnieszka Wąsik

10.30- 11.30  Disco Dance – instruktor Anna Łakota

11.30 – 12.30 Freestyle z elementami tańca klasycznego  (balet) -instruktor Anna Łakota

12.30-13.30 Stepowanie -instruktor Anna Łakota

13.30-14.30  Zajęcia rytmiczno- taneczne dla przedszkolaków -instruktor Anna Łakota

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rusza w październiku 2016

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na X edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym. Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości.

Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Warsztaty ruszają już w październiku 2016 roku. Rekrutacja trwa do 30 września 2016. Zapisy telefonicznie pod nr 81 468 – 77 – 96, a także osobiście w MCP,  ul. Norwida2 w Świdniku.

Serdecznie zapraszamy.

Kolonie w Karpaczu- wakacje 2016

                   Miejskie Centrum Profilaktyki  zadbało o ciekawą ofertę wakacyjną dla dzieci i młodzieży z naszego miasta. Na terenie placówki  w lipcu odbyły się dwa dwutygodniowe turnusy letnie dla najmłodszych. W dniach 27.06.2016-6.07.2016 dzieci mogły skorzystać z wyjazdu kolonijnego do Karpacza.

PlayPause
Slider

Obie formy wypoczynku cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W Karpaczu zaskoczyła wszystkich moc atrakcji. Dzieci zdobyły najwyższy w Sudetach szczyt górski Śnieżkę, odwiedziły schronisko Samotnię, powędrowały do zamku Chojnik i podziwiały wodospady karkonoskie. W hucie szkła poznały zasady wytwarzania pięknych, kolorowych ozdób szklanych. Pod ziemią poznały sztolnie, zwiedziły kopalnie wydobywania uranu. Poznały najpiękniejsze zabytki Śląska i okolic odbywając wizytę w parku miniatur w Kowarach. Kąpiele w okolicznych Aquaparkach umożliwiły szybko zapomnieć o trudach wędrówek górskich. Niezapomnianą atrakcją był wyjazd do Czech gdzie dzieci poznały Skalne Miasto, podziwiały urok gór stołowych i zwiedziły ZOO- Safari. Słuchanie mowy czeskiej i posługiwanie się koronami czeskimi dla większości były ciekawym doświadczeniem. Miasteczko Western City, olimpiada sportowa, gra terenowa, rozgrzewki poranne,  zajęcia plastyczne, praca nad gazetką kolonijną i dyskoteki sprawiły ze każdy mógł znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie. Czas w całości wypełniony był licznymi atrakcjami. Dzieci pełne niezapomnianych wrażeń szczęśliwie i bezpiecznie  powróciły do swoich domów.

Karpacz_2016_1_mKarpacz_2016_2_mKarpacz_2016_3_mKarpacz_2016_4_m

Festyn Rodzinny Bezpieczne Wakacje 2016

W niedzielę 12 czerwca 2016 Miejskie Centrum Profilaktyki włączyło się w organizację  XII Festynu Rodzinnego „Bezpieczne Wakacje 2016”. Głównym organizatorem imprezy było Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka. Festyn odbył się w godzinach popołudniowych  przy muszli koncertowej, na placu przy fontannie oraz na placu Konstytucji 3 Maja. Celem imprezy było propagowanie treści dotyczących bezpiecznego spędzania wakacji i czasu wolnego przez dzieci, młodzież i dorosłych. Do akcji włączyło się wiele instytucji naszego miasta, między innymi : Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku; Miejskie Centrum Usług Socjalnych,  Stowarzyszenie Klub Abstynenta Wzajemnej Pomocy Oaza, Świdnicki Klub Motocyklowy USARZ, świdnickie szkoły i przedszkola. Współpracowały ze sobą służby mundurowe: Komenda Powiatowa Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz  Straż Miejska.

Na scenie dzieci prezentowały swoje umiejętności taneczne, wokalne i teatralne. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji by ten dzień nie tylko uczył ale także  umożliwił dzieciom i rodzinom relaks i zabawę. Przejażdżki motocyklowe cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Pokazy sprzętu pożarniczego i ratownictwa oraz  stunt motocyklowy dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Dzieci ćwiczyły umiejętności ratowania życia ludzkiego, wykonywały resuscytację na manekinach.  Nie zabrakło chętnych do znakowania rowerów i  pomiarów ciśnienia tętniczego. Dzieci i dorośli gromadzili się chętnie wokół symulatora jazdy samochodem, korzystali z alkogogli, które przestrzegały i uzmysławiały  jak  po spożyciu alkoholu zostaje zaburzona koordynacja wzrokowo-ruchowa  człowieka. Hitem były zabawy zorganizowane przez grupy ASG- „rekonstrukcyjne” żołnierzy, dzieci ćwiczyły umiejętności strzeleckie, wykonywały zdjęcia z umundurowanymi „wojskowymi”. Dzieci korzystały z zabaw integracyjnych, sportowych, konkursów, gry w bule, dmuchanych ślizgawek, basenu kulkowego.

Smaczna grochówka, którą uczestnicy zabaw byli częstowani dodała zmęczonym energii. Piękna pogoda, bogaty program i moc atrakcji przyciągnęły tłumy mieszkańców naszego miasta. Niedziela 12 czerwca stała się niezapomnianym dniem  dla niejednego uczestnika  festynu. Wszyscy uczestnicy gier i zabaw  wzięli  udział w losowaniu cennych nagród.

Koordynatorami imprezy byli: Ewa Kossowska i Bogdan Błaszczuk

PlayPause
Slider

PROGRAM: (Muszla koncertowa przy MCUS)

15.00 – 15.05  Oficjalne rozpoczęcie XII Festynu Rodzinnego Bezpieczne Wakacje 2016

15.05- 15.10  Występ instrumentalny dzieci z Ogniska Muzycznego.

15.10 – 15.45   Zespoły taneczne z Miejskiego Centrum Profilaktyki

15.45 – 15.55  „Tańczące  nutki” z Przedszkola  nr 2

15.55 – 16.05  „Psotki”i „Śmieszki” z Przedszkola  nr 7

16.05 – 16.10  „Kaczuchy” z Przedszkola  nr 3

16.10 – 16.15 „Promyczki” z  Przedszkola nr 6

16.15 – 16.20  „Iskierki” z Przedszkola Integracyjne nr 5

16.20 – 16.25  „Pszczółki”  z Przedszkola  „Bajkowy Świat”

16.25  – 16.40  Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.

16.40 – 16.50   „Zefirki” z Przedszkola nr 4

16.50 – 17.05  „Pasjonaci  ze Środowiskowego Domu Samopomocy

17.05-17.15 Szkoła Tańca Lider ze Szkoły Podstawowej nr 3

17.15-17.25 FUX z Miejskiego Ośrodka Kultury

17.25- 17.40  Scenki  teatralne – „Udzielanie pierwszej pomocy” – Szkoła Podstawowa nr 5

17.40-17.55 Zespół wokalno-intrumentalny z Gimnazjum nr 1

18.00  Rozlosowanie nagród wśród uczestników konkursów. Zakończenie festynu.

Praktyczna edukacja rowerowa

W mieście Świdniku 7 czerwca 2016 r  zakończyły się zajęcia z praktycznej edukacji rowerowej.

W  kwietniu, na zajęciach profilaktycznych dzieci przyswoiły zasady bezpieczeństwa na drodze, podstawy ratownictwa medycznego i serwisu rowerowego. Poznały zasady  właściwego zdrowego odżywiania  się i aktywnego  spędzania czasu walnego W maju przy szkołach  podstawowych powstawały miasteczka rowerowe, na których młodzi uczniowie pod bacznym okiem Policjantów ćwiczyli zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym. Na terenie Miasteczka obowiązywały przepisy zgodne z Kodeksem Drogowym. Uczestnicy uczyli się  stosowania do umieszczonych tam znaków i sygnałów drogowych, ogólnych zasad i przepisów ruchu drogowego oraz poleceń nauczycieli i policjantów. Od 16 maja umiejętności rowerowe uczestnicy projektu ćwiczyli  w terenie na przejażdżkach rowerowych pod opieką i kontrolą Strażników Miejskich i nauczycieli. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali  kaski rowerowe i kamizelki odblaskowe na własność. Utworzono 31 grup rowerowych. W zajęciach uczestniczyło 312 dzieci.Koordynatorem zajęć był kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki Ewa Kossowska. Działania wpierał  Burmistrz Miasta Świdnik Waldemar Jakson, Naczelnik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Łukasz Reszka, Komendant Policji Grzegorz Hołub i Komendant Straży Miejskiej Jan Sprawka.

bezpieczni-na-rowerze-ukonczyli-uczniowskie-szkolenia

 

PlayPause
Slider

Wakacje w świetlicy MCP- lato 2016

Nadchodzi czas letniego wypoczynku, a wraz z nimi atrakcje i moc wrażeń dla dzieci w świetlicy MCP. Pod okiem wychowawców odbywać się będą różnorodne zajęcia, m. in.: plastyczne, sportowe, ruchowe przy muzyce, gry i zabawy integracyjne, konkursy i wiele innych …Do wspólnej zabawy zapraszamy dzieci w wieku 7 – 11 lat.

Zapisy w Miejskim Centrum Profilaktyki w  godzinach 8.00 – 16.00 ( lub telefonicznie pod numerem 81 468 77 – 96):

I termin : 27. 06. – 08. 07. 2016

II termin: 11. 07. – 22. 07. 2016

Zajęcia wakacyjne będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 13.00

 Ilość miejsc ograniczona!!!!

Zapisy do wyczerpania miejsc

Potrzebujemy miasteczka rowerowego w Świdniku

Miejskie Centrum Profilaktyki jako koordynator zajęć z praktycznej edukacji rowerowej włącza się w dyskusję na temat potrzeby tworzenia stacjonarnych bezpiecznych miasteczek rowerowych. W Świdniku istnieje potrzeba wydzielenia placu dla najmłodszych do ćwiczenia umiejętności właściwego zgodnego z regułami i zasadami ruchu drogowego poruszania się rowerem.

W związku z upowszechnieniem jazdy na rowerze wzrasta  liczba poszkodowanych nieletnich rowerzystów. Jako dorośli powinniśmy temu przeciwdziałać. Troska o bezpieczeństwo najmłodszych jest dla nas priorytetem. Dużego znaczenia w aspekcie bezpieczeństwa nabierają takie kwestie  jak: budowa miasteczek ruchu drogowego, rozbudowa sieci ścieżek rowerowych oraz przestrzeganie obowiązku wyposażania rowerów w elementy oświetlenia i odblaski. Miasteczka ruchu drogowego dają duże możliwości właściwego przygotowania dzieci do bezpiecznego korzystania z dróg. Dzieci powinny rozumieć sens nakazów i zakazów, znaków i sygnałów świetlnych, powinny mieć możliwość ćwiczenia koordynacji na rowerze przy wykonywaniu ósemek, slalomu, czy ostrych zakrętów. Dzieci doskonaląc umiejętności na miasteczku rowerowym w przyszłości lepiej będą przewidywać niebezpieczne sytuacje, będą miały ugruntowane podstawy do zdobycia karty motorowerowej czy prawa jazdy, będą także bardziej świadomymi pieszymi. Miasteczko posłuży do przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową, może służyć także przedszkolakom, najmłodsze dzieci mogą tam bezpiecznie uczyć się poruszania po drogach w charakterze pieszych, np. uczyć się prawidłowego przekraczania jezdni.

Ważnym elementem zajęć na miasteczku jest  uświadomienie potrzeby poszanowania praw  innych uczestników ruchu drogowego. Jesteśmy zdania że miasteczko rowerowe znacząco wpłynie na refleksję dzieci, poszerzy wiedzę i  praktyczne umiejętności poruszania się w ruchu drogowym i wpłynie pozytywnie na aktywny bezpieczny rozwój naszych dzieci.

XIII Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią- protokół Rady Konsultantów

Miejskie Centrum Profilaktyki już po raz trzynasty zorganizowało Przegląd Profilaktyczny pod nazwą „Żyć pełnią” Na scenie zaprezentowało się 10 grup teatralnych z miasta Świdnika. W części przeznaczonej dla dzieci młodszych obejrzeliśmy 5 widowisk teatralnych dziecięcych, w części dla starszej publiczności cztery spektakle młodzieżowe i jeden z udziałem osób dorosłych. Cieszy coraz wyższy poziom spektakli, czystość i wyrazistość sceniczna, dbałość o stronę muzyczną i plastyczną widowisk.

Przegląd już na stałe wpisał się w historię miasta, cieszy duże zainteresowanie zarówno ze strony grup teatralnych ale także publiczności. Główny nacisk Miejskie Centrum Profilaktyki kładzie na stronę terapeutyczną, profilaktyczną spektakli. Grupy teatralne objęte są warsztatem teatralnym. Ważne dla nas są odczucia dzieci, dialog z młodszym pokoleniem. Młodzież angażowana jest w tworzenie scenariuszy, w ten sposób wyraża swój pogląd na świat, swoje obawy, oczekiwania i potrzeby.Do głębokiej refleksji zmusza tematyka spektakli młodzieżowych. Mówią one o różnych formach przemocy wśród młodzieży, samotności, odrzuceniu, tęsknocie i miłości. Teatr profilaktyczny odwołuje się do najważniejszych wartości w życiu człowieka. Po raz drugi do udziału w przeglądzie dołączyła grupa teatralna Bajkoluby- złożona z osób dorosłych z Miejskiego Centrum Usług Socjalnych w Świdniku i Fundacji Artystycznej Lubelskiej. Przegląd łączy pokolenia, uczy wrażliwości i szacunku do  poezji, teatru i siebie nawzajem.Organizacja przeglądów i profilaktyka poprzez działania teatralne mają rozbudzać zainteresowania dzieci, rozwijać pasje życiowe, umacniać dzieci w sferze emocjonalnej. Cieszy kiedy dzieci stają się bardziej pewne siebie, bardziej śmiałe, radosne, wysłuchane i zrozumiane.

Przegląd prowadzony jest przez animatorów, młodzież związaną z Miejskim Centrum Profilaktyki. Na uroczystym zakończeniu grupom teatralnym, instruktorom-nauczycielom i każdemu dziecku z osobna wręczane są dyplomy i prezenty pamiątkowe. Nagrody są tak dobierane by integrować poszczególne grupy a zarazem budować środowisko teatralne w mieście.

Rada Konsultantów przyznała grupom teatralnym specjalne wyróżnienia. 27.04.2016 po wspólnym świętowaniu przy tortach Rada spotkała się na terenie Miejskiego Centrum Profilaktyki z nauczycielami na omówieniach spektakli

PlayPause
Slider


PROTOKÓŁ RADY KONSULTANTÓW   XIII PRZEGLĄDU SPEKTAKLI PROFILAKTYCZNYCH

                                         „ŻYĆ PEŁNIĄ” ŚWIDNIK 26-27.04.2016.

Rada obradowała w składzie

– Barbara Kasprzak – plastyk, terapeuta

– Katarzyna Marjasiewicz – instruktor teatralny

– Michał Stanowski – instruktor teatralny – przewodniczący Rady

Rada Konsultantów po obejrzeniu w dniu 26.04.2016 roku dziesięciu widowisk prezentowanych przez amatorskie teatry z terenu miasta Świdnika podczas XIII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ” postanowiła przyznać następujące wyróżnienia:

 • Dla Teatru „Bez Nazwy” ze Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Świdniku za rozwijanie tradycji czarnego teatru oraz humor sceniczny w etiudzie teatralnej „Inny nie znaczy gorszy”;
 • Dla zespołu „Chochliki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku” za oprawę plastyczną, umiejętne ogrywanie przestrzeni i dyscyplinę sceniczną aktorów w spektaklu „Cztery pory roku”;
 • Dla Teatru „Iskierki” ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Świdniku
  za nastrojowość i oprawę muzyczną spektaklu „Czary mary”;
 • Dla „Dziecięcego Teatru Ruchu” Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za spójność kolorystyczną kostiumów w obrazku scenicznym „Suita piracka”;
 • Dla „Teatru Lalki i Formy” Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za czystość formy w etiudach teatralnych;
 • Dla Teatru „Aplauz” z Miejskiego Centrum Profilaktyki
  w Świdniku za umiejętny przekaz istotnego problemu w syntetycznej formie teatralnej oraz bardzo dobrą koncentrację aktorów spektaklu „W sieci”;
 • Dla Teatru „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” z Gimnazjum nr 1 w Świdniku za interesujący scenariusz autorski poruszający ważne problemy relacji wśród młodzieży w spektaklu „Zaczarowane lustro”;
 • Dla Teatru „Na skrzydłach” z Zespołu Szkół nr 2 – Gimnazjum nr 3 w Świdniku za dobre tempo i umiejętne operowanie przestrzenią sceniczną w spektaklu „Gościnność”;
 • Dla teatru „Bajkoluby” z Miejskiego Centrum Usług Socjalnych
  w Świdniku i Fundacji Artystycznej Lubelskiej za poetycki nastrój i magię teatralną w spektaklu „Pień o słońcu niewyczerpanym”;
 • Dla teatru „Puk – Puk” Miejskiego Ośrodka Kultury w Świdniku za pełny emocji, prawdy i piękna spektakl ”Wnętrze”;

Ponadto rada Konsultantów postanowiła wyróżnić:

 • Magdalenę Gremplewską za rolę córki czarodziejki w spektaklu „Czary – mary” teatru „Iskierki”.

Rada Konsultantów pragnie podziękować wszystkim zespołom i ich instruktorom, uczestniczącym w XIII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ”. Ogromnie cieszy fakt, że podczas Przeglądu zaprezentowane zostały różne formy teatralne: teatr ruchu, teatr słowa, teatr lalkowy – teatr czarny.

Rada zauważa dobry, wyrównany poziom realizowanych widowisk: dbałość o zwartość scenariuszy, walory plastyczne i muzyczne spektakli. Rada zauważa również postęp w dobieraniu właściwej, odpowiedniej dla wieku formy teatralnej oraz komunikatywność widowisk. Rada zachęca także do odchodzenia od dosłowności na rzecz scenicznej metafory.

Rada pragnie podziękować grupie animatorów – za samodzielne, sprawne budowanie klimatu i nawiązywanie dobrego kontaktu z widownią Przeglądu. Rada docenia powierzanie prowadzenia imprezy zaangażowanej młodzieży.

Instruktorom i uczestnikom zespołów Rada życzy wielu pomysłów, podejmowania dalszych wyzwań i radości z osiągniętych efektów, a organizatorom wytrwałości w kontynuacji ważnego przedsięwzięcia,  jakim jest Przegląd Spektakli Profilaktycznych „ŻYĆ PEŁNIĄ”.

Rada Konsultantów:

– Barbara Kasprzak

– Katarzyna Marjasiewicz

– Michał Stanowski

Świdnik 26-27.04.2016.

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży w Karpaczu

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 10-16 lat w okresie od 27.06 do 6.07.2016 (10 dni) do Karpacza w Karkonosze na letni obóz wypoczynkowy. Zapewniamy bogaty program, komfortowe warunki pobytu i dobrą zabawę. OBOWIĄZKOWE JEST POSIADANIE  DOWODU OSOBISTEGO lub PASZPORTU !!!! – Wycieczka zagraniczna do CZECH
W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:
– Wycieczka za granicę do Czech – zwiedzanie Skalnego Miasta i ZOO Safarii
– Wędrówki karkonoskie: wyjście na Śnieżkę, wyjście do schroniska Samotnia
– Kąpiele w Aquaparku Sandra
– Wycieczka do Zamku Chojnik, zwiedzanie wodospadów Szklarki i Kamieńczyka, wyjazd do Szklarskiej Poręby
– Zabawa w Western City
– Zwiedzanie Sztolni w Kowarach – kopalnia „Liczyrzepa”
– Zwiedzanie Parku Miniatur Dolnego Śląska
– Przejażdżka kolejką linową i letnim torem saneczkowym
– Gry i z zabawy sportowe, integracyjne, przygodowe, terenowe
– Zajęcia plastyczne i muzyczne,
– Dyskoteki i konkursy,
– Ognisko z pieczeniem kiełbasek
ZAPEWNIAMY:
– Transport autokarem,
– Bilety wstępu na planowane atrakcje
– Zakwaterowanie i wyżywienie;
– Ubezpieczenie NNW;
– Sprzęt sportowy i materiały do zajęć
– Profesjonalną opiekę doświadczonej i przyjaznej kadry pedagogicznej,
– Pamiątkowe dyplomy i gadżety dla każdego uczestnika,
– Komfortowe warunki do wypoczynku i uprawiania bezpiecznej rekreacji

TERMIN POBYTU: 27.06-6.07.2016 (10 dni)
CENA: :1100 zł
Płatność za obóz: do 15 maja 2016 roku
Zaliczka przy zapisie 100 zł – Decyduje kolejność wpłat
Serdecznie zapraszamy!
Zapisy i pobór kart – w Miejskim Centrum Profilaktyki
ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik, tel. 81 468-77-96

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – rusza 1 marca 2016

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na IX edycję warsztatów „Szkoła dla rodziców i wychowawców” Są to spotkania dla każdego, komu zależy na głębszych, cieplejszych relacjach ze swoim dzieckiem, a także innym dorosłym.Celem zajęć jest nauka umiejętności lepszego porozumiewania się, a także kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku, by osiągnąć relację z dzieckiem stanowiącą źródło zadowolenia i poczucia wzajemnej bliskości. Cykl obejmuje 10 spotkań, które odbywają się raz w tygodniu ( wtorek) w godzinach 17.00 – 20.00. Zajęcia są bezpłatne, na zakończenie uczestnicy otrzymują zaświadczenia. Warsztaty ruszają już 1 marca 2016 roku.
Rekrutacja trwa do 20 lutego 2016. Zapisy telefonicznie pod nr (81) 468 – 77 – 96, a także osobiście w MCP ul. Norwida2 w Świdniku. Serdecznie zapraszamy.

Ferie zimowe w MCP

Miejskie Centrum Profilaktyki organizuje ferie zimowe dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat , które lubią aktywnie spędzać czas. Podczas zajęć dzieci będą się świetnie bawić w gry i zabawy, rysować, śpiewać, tańczyć,  brać udział w konkursach, słuchać ulubionej muzyki, spędzać czas z nowymi przyjaciółmi i korzystać z wielu innych atrakcji. Spotkania będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 13.00 w Miejskim Centrum Profilaktyki. Pierwszy turnus dla dzieci z miasta odbędzie się w pierwszym tygodniu ferii od 15.02.2016 do 19.02.2016. W drugim tygodniu ferii od 22.02.2016 do 26.02.2016 liczne atrakcje zaplanowano dla dzieci objętych opieką świetlicy realizującej zadania placówki wsparcia dziennego. Dodatkowo w każdą sobotę, także w okresie ferii odbywają się zajęcia taneczne w sześciu grupach tanecznych, zgodnie z harmonogramem.
W czasie wolnym od zajęć szkolnych na terenie MCP działać będzie  grupa teatralna „Aplauz”. Wszystkie zajęcia oferowane dzieciom są bezpłatne.

Zajęcia taneczne, sobota:

8.00 – 9.00 Freestyle – przedszkolaki
9.00 – 10.00 Balet – podstawy tańca klasycznego
10.00- 11.00 Freestyle, disco dance – grupa młodsza
11.00 – 12.00 Stepowanie
12.00 – 13.00 Hip-hop – grupa młodsza
13.00- 14.00 Hip-hop – grupa starsza

Program Wzmacniania Rodziny – nowy program- rekrutacja trwa

Miejskie Centrum Profilaktyki zaprasza rodziców i młodzież w wieku 10- 14 lat do wspólnego udziału w „Programie Wzmacniania Rodziny”. Celem programu jest wspieranie rodziców i ich dzieci w pogłębianiu wzajemnej relacji, co jest osiągane poprzez rozwijanie zdolności wychowawczych rodziców oraz udoskonalanie umiejętności interpersonalnych i indywidualnych wśród nastolatków.
Oferta skierowana jest do rodzin, w których rodzice:
-czują, że trudno jest im się porozumieć ze swoim dzieckiem;
-nie mają pomysłów na to jak wyegzekwować obowiązki od swojego dziecka;
-czują się bezradni wobec swojego dziecka;
natomiast dzieci:
-mają problem z obowiązkami szkolnymi, zachowaniem w domu;
-łatwo ulegają presji rówieśniczej;
-podejmują pierwsze próby palenia papierosów, picia alkoholu czy innych zachowań ryzykownych.

Udział w programie jest bezpłatny i realizowany przez wykwalifikowaną kadrę psychologów. Spotkania mają formę warsztatową, odbywają się raz w tygodniu przez okres 7 tygodni i trwają 2 godziny. Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Profilaktyki przy ul. Norwida 2 w Świdniku. W celu uzyskanie szczegółowych informacji zachęcamy do kontaktu osobistego lub telefonicznego: 81-468-77-96.

PlayPause
Slider

Adwentowe Spotkanie Rodzin

Miejskie Centrum Profilaktyki 21.XII.2015 r w Favilii zorganizowało Adwentowe Spotkanie Rodzin. Zaproszono rodziny współpracujące z placówką, objęte działaniami profilaktycznymi i terapeutycznymi , z ruchów trzeźwościowych, rodziny będące pod opieką asystenta rodziny, członków Klubu Abstynenta Oaza, Centrum Integracji Społecznej, grupy Al.-Anon i innych grup terapeutycznych. Na spotkaniu najmłodsze dzieci ze świetlicy realizującej zadania placówki wsparcia dziennego z MCP przedstawiły Spektakl Bożonarodzeniowy. Spotkanie uświetnił recital Darka Tokarzewskiego, wizyta Mikołaja oraz poczęstunek wigilijny. Ducha Świąt przybliżyło wspólne kolędowanie z dziećmi z ogniska muzycznego i dzielenie się opłatkiem.

Ryzykowne zachowania młodzieży i młodych dorosłych w cyberświecie

Miejskie Centrum Profilaktyki dniu 28.10.2015 w sali widowiskowej MOK zorganizowało szkolenie pt. „Ryzykowne zachowania młodzieży i młodych dorosłych w cyberświecie”. Szkolenie przeprowadził Pan Wojciech Ronatowicz”, adresatami szkolenia byli wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych z Gminy Miejskiej Świdnik. Szkolenie zostało połączone z debatą społeczną o cyberprzemocy i dopalaczach organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Świdniku.

SIĘGNIJ poMOC – rekrutacja na grupę psychoedukacyjną DDA

Informujemy, że trwa rekrutacja na grupę psychoedukacyjną dla osób dorosłych „SIĘGNIJ poMOC”. Grupa skierowana jest do osób, które spostrzegają swoje trudności w relacjach interpersonalnych jako wynik dorastania w rodzinie z problemem alkoholu/ przemocy.

Jeżeli chcesz:
• zrozumieć przeszłość i nauczyć się z nadzieją patrzeć w przyszłość;
• lepiej rozumieć swoje myśli, uczucia, zachowania;
• być bardziej otwarty;
• lepiej poznać i zrozumieć siebie;
• podwyższyć swoją samoocenę;
• chcesz atrakcyjnie spędzić czas w gronie życzliwych osób;
• nie boisz się pracy nad sobą;

Zdzwoń lub przyjdź do naszej placówki i zapisz się na bezpłatne spotkania grupowe. Zajęcia będą odbywały się cyklicznie, raz w tygodniu, w terminie ustalonym z uczestnikami.

Zajęcia poprowadzi psycholog Elżbieta Kuna.

Zapisy i informacje:
Miejskie Centrum Profilaktyki
ul. C.K. Norwida 2
tel. (81) 468-77-96

Serdecznie zapraszamy

Zdrówko – zajęcia grupowe propagujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną

Drodzy rodzice, trwa rekrutacja na grupowe zajęcia dla dzieci propagujące zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną- „Zdrówko”.

Jeśli martwi Cię, że Twoje dziecko:

 • ma nadwagę /otyłość lub wprost przeciwnie niedowagę;
 • odmawia spożywania zdrowych posiłków;
 • jest niejadkiem lub spożywa tylko wybrane produkty żywnościowe;
 • unika aktywności fizycznej a czas wolny najchętniej spędza przed TV bądź komputerem…

Przyjdź i zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia do naszej placówki.

Zajęcia będą odbywały się w cyklu 10 (1,5 godzinnych) spotkań, raz w tygodniu. Skierowane są dla dzieci w wieku 7-10 lat.

Zajęcia poprowadzi dyplomowany dietetyk i psycholog Magdalena Łubkowska.

Zapisy i informacje w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.
ul. C.K. Norwida 2, tel. (81) 468-77-96

Serdecznie zapraszamy

Oferta programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych 2015 / 2016

Oferta programów profilaktycznych i zajęć pozalekcyjnych 2015 / 2016 realizowanych przez  Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku

Zajęcia taneczne w MCP – taniec nowoczesny – od 3.10.2015

Zajęcia taneczne odbywają się w każdą  sobotę ,  zajęcia prowadzi instruktor tańca : Anna Łakota

Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2 , sala nr 5

Sobota:

8.00 – 9.00 Freestyle – przedszkolaki
9.00 – 10.00 Balet – podstawy tańca klasycznego
10.00- 11.00 Freestyle, disco dance – grupa młodsza
11.00 – 12.00 Stepowanie
12.00 – 13.00 Hip-hop – grupa młodsza
13.00- 14.00 Hip-hop – grupa starsza

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- rekrutacja trwa

Drodzy Rodzice i Wychowawcy, trwa rekrutacja na nową edycję warsztatu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zapisy  do 28 września 2015 w Miejskim Centrum Profilaktyki , ul. Norwida 2, te. 81-751-77-96

Prowadzące: Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy

Szkoła dla Rodziców i wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Motto spotkań: Wychowywać to kochać i wymagać.

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły pozwoli Państwu odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

– Co zrobić żeby dziecko chciało słuchać?

– Jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka?

– Co zrobić żeby dziecko było samodzielne?

– Jak budować realne poczucie wartości dziecka?

– Co zrobić by dziecko chciało współpracować?

– Jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem?

Zajęcia odbywają się co tydzień, w cyklu 3-godzinnych spotkań, raz w tygodniu (łącznie 30 godzin dydaktycznych).

Relacja -Kolonie z MCP – Darlówek 2015

W okresie letnim Miejskie Centrum Profilaktyki przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z miasta Świdnika. Poza dwoma turnusami półkolonii, placówka zorganizowała  kolonie letnie w Darłówku. Pod opieką pedagogiczno-psychologiczną kardy MCP w okresie od 28.06.2015 do 7.07.2015 na wakacjach nad Morzem Bałtyckim przebywało 37 dzieci w wieku szkolnym. W ramach obozu przygotowano wiele atrakcji, w tym wyjazd do Zieleniewa do parku rozrywki. Dzieci korzystały z jazdy na konikach, bryczkach, dżipach, ujeżdżały byka, wspinały się po ściance wspinaczkowej, pływały w kulach wodnych i ćwiczyły umiejętność kierowania pojazdem na autodromie, strzelały z łuku. Dużo radości przysporzyła zabawa na trampolinach. Pobyt w Western City był niezapomnianą przygodą. Świat podwodny morski dzieci poznawały w trakcie pobytu w oceanarium w Kołobrzegu. Mogły głaskać węże i obserwować karmienie drapieżnych egzotycznych ryb z głębin oceanu. Żeglugi morskiej dzieci doświadczyły w trakcie rejsu Statkiem Wikingiem, gdzie mogły przebierać się za piratów. Upalne lato pozwoliło na liczne kąpiele w zimnym ale pięknym polskim morzu. Pobyty w Aquaparkach w Darłówku i w Jarosławcu zapewniły dzieciom wiele przyjemnych chwil, urozmaiciły czas, zjeżdżalnie i rwące rzeki zapewniły dobrą zabawę i miłe wspomnienia. Każdy uczestnik przeżył pasowanie na kolonistę w trakcie chrztu kolonijnego oraz uczestniczył w grach terenowych, gdzie mógł uczyć się współdziałania i zdrowej rywalizacji. Także olimpiada sportowa rozbudziła w dzieciach ducha walki i dała możliwość sprawdzenia swoich umiejętności sportowych.. Najlepsi zostali nagrodzeni złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Liczne konkursy – Mam Talent, X Faktor, plastyczne dały możliwość wspólnej zabawy i prezentacji swoich talentów. Zespół redakcyjny złożony z kolonistów stworzył ciekawą pamiątkową gazetkę wakacyjną. Wszystkie dzieci zostały obdarzone dyplomami, nagrodami i upominki. Szczęśliwe i bezpieczne powróciły do swoich domów. Za rok Miejskie Centrum Profilaktyki zaprasza dzieci na kolonie do Karpacza.

Wierszyk z gazetki kolonijnej:

„Kolonie w Darłówku.”
Spotkaliśmy się dnia pierwszego pod kinem,
niektórzy mieli wystraszoną minę,
lecz w autokarze wyluzowali
i w trakcie drogi wszyscy się śmiali.
Drugi dzień zleciał całkiem normalnie,
lecz noc minęła nieco nagannie.
Gdy chłopcy w swoim pokoju psocili,
(chyba przypadkiem)szybę wybili.
Przed wejściem zdumieni koloniści stali,
gdyż chłopcy z zawiasów drzwi wyrwali.
Ciekawych dni było całkiem sporo,
codziennie było bardzo wesoło.
Więc już nie mogę się doczekać,
aż znów na kolonie przyjdzie czas jechać.
/Autor: Ola Skainowska/

Relacja z półkolonii w MCP

W tym roku w okresie letnim Miejskie Centrum Profilaktyki przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z miasta Świdnika. Cały lipiec na terenie placówki odbywały się półkolonie, które trwały od 29 czerwca do 24 lipca, a grupy podzielono na dwa dwutygodniowe turnusy. Z tej formy zajęć letnich skorzystało łącznie 36 dzieci w wieku 7 – 12 lat.
Każdego dnia dzieciaki uczestniczyły w zabawach integrujących, grach stolikowych, rozgrywkach w bilard, czy też zabawach ruchowych tj. duża skakanka, przechodzenie pod liną, rzuty do celu. Dużo radości sprawiły uczestnikom zajęcia plastyczne gdzie m.in. wykonali: Stworki – rękawiczkowe maskotki; dekoracje ścienne – Podwodny świat, Minionki. Powstało także wiele innych ciekawych prac wykonanych technikami dostosowanymi do wieku uczestników zajęć.
W ramach naszych spotkań nie zabrakło wspólnych wyjść. Udaliśmy się do Strefy Historii, gdzie słuchaliśmy ciekawostek o naszym mieście, były zabawy, skoki i pływanie na basenie, a także lody dla ochłody.Największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy Disco Star- zostań gwiazdą, , Mam Talent , Top model i Olimpiada sportowa, gdzie dzieciaki odkrywały swoje talenty i otrzymywały nagrody. Na zakończenie letniej przygody z MCP każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek.

Koncert profilaktyczny FULL POWER SPIRIT 15.05.2015 w Kinie LOT

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza 15.05.2015r do Kina Lot wszystkich gimnazjalistów miasta Świdnik na koncert profilaktyczny „Znajdź pomysł na siebie” w wykonaniu zespołu FULL POWER SPIRIT .  Na  godzinę 9.30 zapraszamy uczniów Gimnazjum nr 1 w Świdniku a na godz. 11.50  uczniów Gimnazjum nr 2 i 3.

XII Przegląd Spektakli Profilaktycznych 4.05.2015-5.05.2015

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku serdecznie zaprasza na XII Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” organizowany w dniach 4.05.2015 -5.05.2015 w Kinie Lot w Świdniku.

Program XII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”
4. 05.2015 Poniedziałek : Kino Lot
10.00 Oficjalne otwarcie XII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”
10.05 – 10.20 Przedszkole przy SP3, „Puchatkowy teatrzyk” w spektaklu „Śnieżka”
10.20 – 10.35 SP nr 7, Teatr „Ładne kwiatki” w spektaklu „Gabrysia-Kaprysia”
10.40 – 11.00 SP nr 4, Teatr „Gniazdo” w spektaklu „Indiańska opowieść”
11.00 – 11.05 OSW, Teatr „Bez Nazwy” w wersji śpiewającej
Przerwa
11. 30 – 11. 45 MCP, Teatr „Aplauz” w spektaklu „Płot”
11.50 – 12.05 SP nr 3, Teatr „Iskierki” w spektaklu „Był sobie chłopiec”
12.10 – 12. 25 Gim. nr 3, Teatr „Na skrzydłach” w spektaklu „Gry rodzinne”
12.30 – 12.45 MCUS, Teatr „Bajkoluby” w spektaklu „U Babci”

5.05.2015 Wtorek: Kino Lot
9.00 Uroczyste zamknięcie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, wręczenie dyplomów
i rozdanie nagród
10.30 Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki

Kolonie w Darłówku – lato z Miejskim Centrum Profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku w okresie wakacyjnym serdecznie zaprasza dzieci z Gminy Miejskiej Świdnik na kolonie nad Morze Bałtyckie do miejscowości Darłówko .

W PROGRAMIE MIĘDZY INNYMI:

• Wycieczka do Kołobrzegu, zwiedzanie oceanarium
• Park Rozrywki w Zieleniewie -Wizyta na Dzikim Zachodzie
• Zwiedzanie Darłowa i okolic,
• Wizyta w Zamku Książąt Pomorskich
• Rejs statkiem po morzu Bałtyckim
• Gry i zabawy sportowe, integracyjne, przygodowe, terenowe
• Zajęcia plastyczne i muzyczne,
• Dyskoteki i konkursy,
• Kąpiele w morzu
• Kąpiele w Aquaparku
• Ognisko z pieczeniem kiełbasek

ZAPEWNIAMY:

• Transport autokarem,
• Zakwaterowanie i wyżywienie;
• Ubezpieczenie NNW;
• Sprzęt sportowy i materiały do zajęć
• Profesjonalną opiekę doświadczonej i przyjaznej kadry pedagogicznej,
• Pamiątkowe dyplomy i gadżety dla każdego uczestnika,
• Komfortowe warunki do wypoczynku i uprawiania bezpiecznej rekreacji w czystym ekologicznie terenie
• Opieka medyczna
• Opieka ratownika
Termin kolonii :  28.06.2015 – 7.07.2015 (10 dni)
Zapisy w Miejskim Centrum Profilaktyki do wyczerpania miejsc. (Świdnik, ul. Norwida 2)
Koszt kolonii: 900 zł , opłata wpisowa 100 zł, pozostała kwota 800 zł płatna do 15.05.2015.Serdecznie zapraszamy!
Wpłaty do 15.05.2015 prosimy kierować na numer
NRB PKO BP S.A. o/ Świdnik 19 1020 3176 0000 5902 0013 8040

Ferie 2015 w Miejskim Centrum Profilaktyki

Nudzisz się?!
Nie masz, co ze sobą zrobić?!
Chcesz poznać nowych przyjaciół!

Miejskie Centrum Profilaktyki zaprasza wszystkie dzieci , które lubią aktywnie spędzać czas – w wieku od 7 do 10 lat – na ferie zimowe do swojej placówki.

Podczas zajęć będziemy się świetnie bawić w gry i zabawy, rysować, śpiewać, tańczyć,  brać udział w konkursach, słuchać ulubionej muzyki, spędzać czas z nowymi przyjaciółmi i korzystać z wielu innych atrakcji.

Spotkania będą odbywały się od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 13.00 w Miejskim Centrum Profilaktyki – sala nr 6

Zajęcia są bezpłatne . Zapisy osobiście w MCP  (ul. Norwida 2) lub pod nr tel. 81 468-77-96

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem

 Od stycznia do grudnia 2015 w każdy pierwszy i ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach 15.00-17.30 w Miejskim Centrum Profilaktyki
w Świdniku  w pokoju nr 3 i 4  będzie czynny Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem. Zapraszamy do skorzystania  z oferty bezpłatnych porad  prawnych oraz psychologicznych w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Ośrodek będzie działał  w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwości –  Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przestępstwem oraz wsparcie świadków w postępowaniu karnym –  realizowanego z  Programu Operacyjnego Budowanie potencjału instytucjonalnego i współpraca w obszarze wymiaru sprawiedliwości  i współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zapraszamy do skorzystania  z oferty bezpłatnych porad  prawnych oraz psychologicznych w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Zapraszamy na zajęcia z tańca nowoczesnego- jazz!

Miejskie Centrum Profilaktyki zaprasza na bezpłatne zajęcia z tańca  nowoczesnego – jazz – dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich. Zajęcia   odbywają  się w każdą sobotę w  godz. 11 00 – 12.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku. Wejście od strony boiska.

Chcesz dobrze czuć się w tańcu?  Dołącz do nas. Zapewniamy bezpłatny udział w zajęciach, atrakcyjny sposób prowadzenia i miłą atmosferę.

Zapisy na Turniej Halowy Piłki Nożnej

Miejskie Centrum Profilaktyki prowadzi zapisy  drużyn piłkarskich – uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych-  na Turniej Halowy Piłki Nożnej o Puchar Kierownika Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku. Turniej odbędzie  się w styczniu lub lutym 2015r w w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 20.12.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki u Pana Andrzeja Toboły – pokój nr 1. ( Norwida 2, Świdnik )

Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów, policjantów i strażników  miejskich- na bezpłatne szkolenie „Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych”w dniu 3.12.2014 w  godz. 10.00 – 14.00  Szkolenie odbywa się w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik – poprowadzi je Pani Dorota Tkaczyk- pedagog, specjalista terapii uzależnień, kierownik Młodzieżowego Ośrodeka Terapii i Readaptacji „Powrót z U” w Cholewiance.
Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 28.11.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki. Fax 81 468 77 96, mail: mcp@poczta.e-swidnik.pl

Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie, kuratorów – na bezpłatne szkolenie „Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS”
w dniu 18.11.2014 w  godz. 10.30 – 13.30  Szkolenie odbywa się w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik – poprowadzi je Pan Roman Latoszyński – edukator, konsultant z zakresu HIV/AIDS.
Program szkolenia.
I Epidemiologia
II Drogi zakażenia
II Kto może zakazić się HIV?
III Terapia
IV Czy i kiedy powstanie szczepionka/ leki anyyretrowirusowe
V Dzielenie się własnym doświadczeniem
VI Pytania uczestników-np. jak prowadzić zajęcia z młodzieżą

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 14.11.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki, karta zgłoszeniowa w załączeniu. Fax 81 468 77 96, mail: mcp@poczta.e-swidnik.pl

Koncert profilaktyczny WYRWANI Z NIEWOLI 25.11.2014 w Kinie LOT

Miejskie Centrum Profilaktyki wraz z  Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży i Starostwem  Powiatowym w Świdniku serdecznie zapraszają uczniów szkół średnich  na program artystyczny, profilaktyczno-motywacyjno-ewangelizacyjny w wykonaniu zespołu „WYRWANI Z NIEWOLI” w dniu 25. 11 .2014r  do sali widowiskowej  Kina Lot w Miejskim Ośrodku Kultury.

O 9.00 zapraszamy uczniów I LO i II LO, a o godz. 11.30 PCEZ i ZS nr 1.
Program artystyczny zespołu „WYRWANI Z NIEWOLI” jest podparty świadectwami z życia artystów. Zawiera elementy profilaktyki antyalkoholowej i antynarkotykowej oraz ukierunkowany jest na realizację przesłania „Stop przemocy”. Artyści mają doświadczenie w ewangelizacji, prowadzą spotkania profilaktyczne w szkołach , rekolekcje, katechezy, festyny parafialne i młodzieżowe.Koncert wpisuje się w obchody 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, którego członkami są uczniowie świdnickich szkół.

Harmonogram spotkań w ramach warsztatu teatralnego

Harmonogram spotkań – warsztat teatralny przygotowujący do XII Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”
23.10.2014 – czwartek – 15.00- 17.00 – Katarzyna Marjasiewicz – Miejskie Centrum Profilaktyki : ” Budowa scenariusza- jak tworzyć linie dramaturgiczną w spektaklach młodzieżowych”
27.10.2014–  poniedziałek -15.00- 17.00 – Michał Stanowski-  Miejskie Centrum Profilaktyki:  ” Budowa scenariusza w spektaklach dla dzieci przedszkolnych i wczesnoszkolnych.
3.XI. 2014 -poniedziałek -13.00 – 17.00-  Michał Stanowski Miejskie Centrum Profilaktyki : Omówienie scenariuszy – pierwsza grupa
8.11.2014– sobota 9.00- 11.00-  Katarzyna Marjasiewicz – MOK, Kino Lot w Świdniku: ” Ruch w teatrze. Plastyka ciała. Zabawy teatralne.”
17. XI. 2014– poniedziałek 13.00-17.00 – Michał Stanowski – Miejskie Centrum Profilaktyki : -„Omówienie scenariuszy” – pierwsza grupa
22.11.2014– sobota – 9.00- 11.00 – Katarzyna Marjasiewicz MOK, Kino Lot w Świdniku: ” Operowanie przestrzenią w teatrze. „
Spotkania indywidualne: Terminy dostosowane do grupy – 2 godziny dla każdej grupy:
–  Michał Stanowski.  ( 10 grup teatralnych) Na terenie własnych placówek. Praca z grupami teatralnymi.
–   Katarzyna Marjasiewicz – (1 grupa – Teatr trzydziestu) – Na terenie własnej  placówki. Praca z grupą teatralną.

10.12.2014 –  środa – 15.00 – 17.00  Barbara Kasprzak-  Miejskie Centrum Profilaktyki : „Plastyka w teatrze”

Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty.

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza pracowników działających w obszarze pomocy społecznej na szkolenie „Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty”.” Szkolenie odbędzie się 12.11.2014 r w środę w godz. 8.00 – 14.30 w Miejskim Centrum Profilaktyki w Świdniku.

Realizatorem szkolenia jest Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –poprowadzi je koordynator szkoleń „ NL” Pani Anna Piechcińska- Szymańska. Szkolenie w całości finansowane jest z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki. Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapisy do 31.10.2014r ( lub do wyczerpania miejsc) w Miejskim Centrum Profilaktyki.

Koncert profilaktyczny FULL POWER SPIRIT 13.10.2014 w Kinie LOT

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza 13.10.2014r   o godz. 11.45 do Kina Lot uczniów   pierwszych klas z Gimnazjum z nr 1, 2 i 3 z miasta Świdnik na koncert profilaktyczny „Znajdź pomysł na siebie” w wykonaniu zespołu FULL POWER SPIRIT .

Kurs tańca użytkowego i towarzyskiego- od 4.10.2014

Miejskie Centrum Profilaktyki zaprasza na bezpłatne zajęcia z tańca towarzyskiego i użytkowego uczniów szkół średnich. Zajęcia   odbywają  się w każdą sobotę w  godz. 11 00 – 12.30 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół nr 1 im. C.K.Norwida w Świdniku. Wejście od strony boiska.

Chcesz nauczyć się prowadzić partnerkę w tańcu? Nie chcesz podpierać ścian na dyskotekach? Przyjdź.Zapewniamy bezpłatny udział w zajęciach, atrakcyjny sposób prowadzenia i miłą atmosferę.

Zajęcia taneczne – taniec nowoczesny – od 4.10.2014

Zajęcia taneczne odbywają się w każdą  sobotę ,  zajęcia prowadzi instruktor tańca : Anna Łakota

Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2 , sala nr 5

Sobota:

800 ÷ 900    Grupa początkująca ( propozycja dla dzieci do 5 roku)
900÷ 1000  Grupa dzieci młodszych ( disco, hip –hop, freestyle )
1000÷ 1100 Naprzemiennie stepowanie i elementy tańca klasycznego (balet)
1100 ÷ 1230 Grupa średnio-zaawansowana (disco, hip –hop, freestyle )
1230÷ 1400 Grupa zaawansowana ( hip –hop, freestyle )

Świetlica – nowa oferta

Miejskie Centrum Profilaktyki oferuje dzieciom udział w zajęciach świetlicy profilaktycznej o charakterze placówki wsparcia dziennego.

Świetlica czynna jest codziennie w godzinach 13.00 17.00  W ramach świetlicy proponujemy różnorodne formy  aktywności:

– Zajęcia kreatywne – dzieci spędzają czas wolny w sposób twórczy. Zajęcia mają za zadanie zapoznanie uczestników z różnymi technikami   ekspresji twórczej, dzięki którym mają możliwość wyrażania siebie i swoich emocji poprzez szeroko pojętą sztukę.

zajęcia  aktywizujące- nastawione na rozwój społeczny dziecka, z wykorzystaniem zabaw i gier animacyjnych, teatralnych a także ćwiczeń psychoedukacyjnych.

– Zajęcia ruchowe – to gry i zabawy ruchowe, zespołowe w gronie przyjaznych osób. Mają na celu umożliwienie dzieciom odreagowania nagromadzonych napięć i zaspokojenie aktywności fizycznej.

Uczestnicy zajęć mogą przebywać w świetlicy w dogodnym dla siebie czasie.

Zajęcia skierowane są do dzieci i młodzieży w wieku 6-13 lat. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców- rekrutacja do 30.09.14

Drodzy Rodzice i Wychowawcy. Trwa rekrutacja na nową edycję warsztatu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Zapisy  do 30 września 2014 w Miejskim Centrum Profilaktyki , ul. Norwida 2, te. 81-751-77-96

Prowadzące: Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy

Szkoła dla Rodziców i wychowawców to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Motto spotkań: Wychowywać to kochać i wymagać.

Uczestnictwo w zajęciach Szkoły pozwoli Państwu odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

– Co zrobić żeby dziecko chciało słuchać?

– Jak wpływać na niepożądane zachowania dziecka?

– Co zrobić żeby dziecko było samodzielne?

– Jak budować realne poczucie wartości dziecka?

– Co zrobić by dziecko chciało współpracować?

– Jak dobrze rozwiązywać konflikty z dzieckiem?

Zajęcia odbywają się co tydzień, w cyklu 3-godzinnych spotkań, raz w tygodniu (łącznie 30 godzin dydaktycznych).

Potrafię więcej. Zajęcia dla dzieci nieśmiałych i wycofanych

MCP, ul. Norwida 2.

prowadzący:  Magdalena Łubkowska, Hanna Dąbkowska.

Zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych i wycofanych ” Potrafię więcej – nowa oferta”

Jeśli martwi cię, że Twoje dziecko:

– ma utrudniony kontakt z rówieśnikami

– stresuje się zabieraniem głosu na forum

– wycofuje się z wielu aktywnosci

– jest zalęknione

– ma niską samoocenę

zapisz swoje dziecko na bezpłatne zajęcia ” Potrafię więcej.”

Zapisy i informacje: 81 468-77-96

Zajęcia skierowane są do dzieci w wieku 10-13 lat.

Zajęcia profilaktyczne dla dzieci z trudnościami w zachowaniu

MCP, ul. Norwida 2, sala nr 6,  trwa rekrutacja

Prowadząca: Elżbieta Kuna, Ewa Mazur

Zajęcia są skierowane dla dzieci i młodzieży, u których zauważono specyficzne problemy takie jak nadpobudliwość, zachowania buntownicze, opozycyjne, agresywne, trudności w wyrażaniu emocji i nawiązywaniu relacji z rówieśnikami. Zajęcia odbywają się w Miejskim Centrum Profilaktyki i są organizowane raz w tygodniu w dwóch grupach:
młodsza: klasy I-III szkoły podstawowej; czas realizacji: 60 minut
starsza: klasy IV-VI szkoły podstawowej; czas realizacji: 90 minut.

Grupa rozwoju osobistego- zajęcia profilaktyczne dla młodzieży

MCP, ul. Norwida 2, sala nr 6, trwa rekrutacja

Prowadząca: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży w wieku 14- 17 lat, która chce lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej, doskonalić swoje mocne strony oraz poszerzyć wgląd w siebie. Zajęcia mają charakter warsztatowy i są organizowane raz w tygodniu, czas realizacji: 90 min., 2 realizatorów.

Program wczesnej interwencji dla młodzieży używającej narkotyków i alkoholu

MCP, ul. Norwida 2, sala nr 6,

Prowadząca:  Magdalena Łubkowska, Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska.

Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży eksperymentującej i używającej substancji psychoaktywnych w wieku 14-21 lat. Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują 3 spotkania x 2,5 godz., 2 realizatorów.

Zajęcia muzyczne

MCP, ul. Norwida 2.

prowadzący:  Jacek Zakrzewski

godziny zajęć  ustalane są indywidualnie z uczniami

Lato z MCP w Świdniku

W tym roku w okresie letnim Miejskie Centrum Profilaktyki przygotowało wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży z miasta Świdnika.

Jak co roku jedną z form spędzania czasu wolnego w okresie letnim przygotowaną dla młodych świdniczan był obóz profilaktyczno – wypoczynkowy zorganizowany w dniach 30. 06 – 10. 07. 2014 roku. Tym razem koloniści wyruszyli nad nasze piękne morze Bałtyckie do miejscowości Sztutowo. Pod opieką kardy MCP na wakacje pojechało 31 dzieci w wieku szkolnym. W ramach obozu przygotowano wiele atrakcji, a w tym między innymi zabawy integracyjne i sportowe, gry terenowe na świeżym powietrzu. Dzieci miały możliwość wziąć udział w licznych konkursach i warsztatach: plastycznym, wokalno – tanecznym.
W olimpiadzie sportowej można było rozbudzić ducha walki sportowej i sprawdzić swoje umiejętności. Najlepsi nagrodzeni zostali złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami. Przy pięknej pogodzie dzieci korzystały z kąpieli morskich i   kąpieli w basenie. Zorganizowano wiele ciekawych wycieczek autokarowych : zwiedzano Gdańsk – trakt królewski, wieżę mariacką katedry Gdańskiej, podziwiano piękne ZOO z dużymi wybiegami dla dzikich zwierząt, zwiedzono zamek krzyżacki w Malborku a w Sopocie koloniści zaznali kąpieli i zabaw wodnych w Aquaparku. Organizatorzy zorganizowali rejs statkiem z Krynicy Morskiej po Zalewie Wiślanym do Fromborka gdzie wychowankowie mieli możliwość zwiedzić muzeum Mikołaja Kopernika, a w planetarium obejrzeć ciekawy film o układzie słonecznym. W czasie podróży i w wolnych chwilach czas umilała grupa animacyjna z MCP, która zorganizowała także chrzest kolonijny Neptunalia. Zespół redakcyjny złożony z kolonistów stworzył ciekawą pamiątkową gazetkę wakacyjną.

Obóz nie był jedyną ofertą Miejskiego Centrum Profilaktyki na czas wakacyjny dla dzieci. Cały lipiec na terenie placówki odbywały się także półkolonie. Zajęcia stacjonarne trwały od 30 czerwca do 25 lipca, a grupy podzielono na dwa dwutygodniowe turnusy. Z tej formy zajęć letnich skorzystało łącznie 40 dzieci i młodzieży z miasta Świdnika.

Mimo, że nasze miasto jest daleko od morza to jednak w czasie półkolonii wychowawcy przenieśli uczestników do świata wyobraźni i po morzu Karaibskim pływali z Piratami, a także odwiedzili wioskę indiańską wodza Białe Pióro. Dużo radości sprawiły uczestnikom zajęcia plastyczne gdzie m.in. wykonywali skarpetkowe ośmiorniczki, kolorowe tęcze, witraże. Było jeszcze wiele innych atrakcji i zajęć, jednak największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy Mam Talent , Top model i Olimpiada sportowa, gdzie dzieciaki odkrywały swoje talenty i pokonywały słabości, a zakończenie wspaniałej przygody z MCP każdy uczestnik otrzymał dyplom i drobny upominek

Lato z MCP w Świdniku – zaproszenie na półkolonie

Miejskie Centrum Profilaktyki zaprasza wszystkie dzieci w wieku od 8 do 13 lat na zajęcia wakacyjne do swojej placówki.

Podczas zajęć będziemy się świetnie bawić, rysować, śpiewać, tańczyć, być sobą, brać udział w konkursach, słuchać ulubionej muzyki i spędzać czas z przyjaciółmi.

Zajęcia odbędą się w terminach:

I. 30.06.2014 – 11.07.2014

II. 14.07.2014 – 25.07.2014

Zajęcia są bezpłatne . Zapisy osobiście w MCP (ul. Norwida 2) lub pod nr tel. 81 468-77-96

Bezpieczne Wakacje 15.06.2014

Miejskie Centrum Profilaktyki i główny organizator Stowarzyszenie Wspólnota Świdnicka  serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców  na Festyn Rodzinny „Bezpieczne Wakacje 2014”, który odbędzie się w dniu 15 czerwca 2014 r. w muszli koncertowej przy Miejskim Centrum Usług Socjalnych oraz na placu przy fontannie w godz. od 15.00 – 18.00. Na bogaty program festynu złożą się prezentacje najmłodszych artystów z Miejskiego Centrum Profilaktyki oraz  ze świdnickich przedszkoli i szkół. Zapewniamy wiele atrakcji m.in.: pokaz z udziałem psa policyjnego, pokaz sprzętu strażackiego, ściankę do wspinaczki, przejażdżki konikiem, znakowanie rowerów, konkursy z nagrodami, gry i świetną zabawę.

15.06.2014 niedziela
Muszla koncertowa:

15.00 – 15.05 Oficjalne rozpoczęcie festynu rodzinnego Bezpieczne Wakacje 2014
15.05 – 15.35 Występy taneczne dzieci z Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku
15.35 -15.40 Piosenka ilustrowana ruchem w wykonaniu dzieci z SP7
15.40 – 16.00 Konkurs o bezpieczeństwie
16.00 – 16.15 Zestaw słowno- muzyczny pt. „Lato czeka, razem z latem czeka rzeka” – SP5
16.15 – 16.25 Występ zespołu „Tańczące nutki” z SP4
16.25 – 16.30 Disco przedszkolaka i piosenka w wykonaniu dzieci z Przedszkola nr 3
16.30 – 16.40 Występ zespołu „Wesołe nutki” z Przedszkola nr 2
16.40- 16.45 Zespół tańca nowoczesnego z Przedszkola Integracyjnego nr 5
16.45- 16.55 Występ zespołu wokalnego „Zefirki” z Przedszkola nr 4
16.55 – 17.00 Występ grupy tanecznej „Kubusie” z Przedszkola nr 7
17.00- 17.05 Występ zespołu wokalnego „Słoneczka” z Przedszkole nr 6
17.05- 17.10 Występ zespołu tanecznego „Promyczki” Przedszkole nr 6
17.10 – 17.20 Grupa teatralna „Trzpioty” z piosenką oraz występ zespołu tanecznego z SP 3
17.20 – 17.30 Występ instrumentalny dzieci ze Świdnickiego Towarzystwa Muzycznego
17.30 – 17.40 „Nutki Chwały” – występ zespołu gospel
17.40 – 17.50 Występ zespołu muzycznego z Gimnazjum nr 1
17.50 – 18.00 Rozlosowanie nagród wśród uczestników festynu.

Koncert profilaktyczny FULL POWER SPIRIT 13.06.2014 w Kinie LOT

Miejskie Centrum Profilaktyki serdecznie zaprasza 13.06.2014r do Kina Lot wszystkich gimnazjalistów miasta Świdnik na koncert profilaktyczny „Znajdź pomysł na siebie” w wykonaniu zespołu FULL POWER SPIRIT .  Na  godzinę 9.00 zapraszamy uczniów Gimnazjum nr 1 w Świdniku a na godz. 12.00  uczniów Gimnazjum nr 2 i 3.

Obóz wypoczynkowy w Sztutowie 2014

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku zaprasza wszystkie chętne dzieci w wieku 10 – 17 lat na  obóz wypoczynkowy nad Morze Bałtyckie do Miejscowości Sztutowo, w okresie od 30.06.2014 r do 10.07.2014. W programie między innymi wycieczka do Malborka i Gdańska,  zwiedzanie   ZOO w Oliwie i  planetarium we Fromborku.

Koszt obozu 1050 zł.  Zapisy i pobór kart kolonijnych w Miejskim Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2.

Wpłaty do 15.05.2014r. Liczba miejsc ograniczona!

XI Przegląd Spektakli Profilaktycznych Żyć pełnią 29-30.04.2014

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku informuje, ze w dniach 29-30.04.2014 w Kinie Lot w Świdniku odbędzie się  XI Przegląd Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią” . Na scenie obejrzeć będzie można dziewięć przedstawień teatralnych przygotowanych przez świdnickich uczniów i ich opiekunów w trakcie warsztatu teatralnego organizowanego przez Miejskie Centrum Profilaktyki. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

Program przeglądu:

29. 04.2014 wtorek : Kino Lot

10.00 Oficjalne otwarcie XI Przeglądu Spektakli Profilaktycznych „Żyć pełnią”
10.05 – 10.20 Przedszkole przy SP3, „Kubusiowy teatrzyk” w spektaklu „Brzydkie kaczątko”
10.20 – 10.35 SP nr 3, Teatr „Trzpioty” w spektaklu „Dar”
10.40 – 11.00 SP nr 4, Teatr „Gniazdo” w spektaklu „ Był sobie ogrodnik, czyli tajemnica kwiatu”
Przerwa
11. 30 – 11. 45 MCP, Teatr „Aplauz” w spektaklu „Dziewczynka z zapałkami”
11.50 – 12.05 SP nr 3, Teatr „Iskierki” w spektaklu „ Dwa światy”
12.10 – 12. 25 SP nr 5, Teatr „ Feniks” „ Droga donikąd”
12.30- 12.45 Gim. nr 1, Teatr „Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w spektaklu „ Skazana na dorosłosć”
12.50- 13. 00 PSOUU i ZS nr 1 – Teatr „Motyle” i „Grupa C.K.N.” w spektaklu „ Relacje”
13.05- 13.20 Gim. nr 3, Teatr „Na skrzydłach” w spektaklu „Jak Szlemiel wędrował z Chełma do Warszawy”

30.04.2014 środa: Kino Lot

9.00 Uroczyste zamknięcie Przeglądu Spektakli Profilaktycznych, wręczenie dyplomów i rozdanie nagród
10.30 Omówienie spektakli w Miejskim Centrum Profilaktyki